Chinoin Őszidő Nyugdíjas Alapítvány

Nyugdíjas kollégáink támogatása

A Chinoin „Őszidő” Nyugdíjas Alapítványt a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti termékek Gyára 1992-ben hozta létre, abból a célból, hogy segítse a Chinoin Zrt.-ből, a Sanofi-Aventis Zrt.-ből, az EuroApi Hungary Kft.-ből, az Opella Healthcare Hungary Kft.-ből és az Opella Healthcare Commercial Hungary Kft.-ből - nyugdíjba ment kollégákkal a kapcsolattartást, valamint, hogy az évek folyamán nehéz helyzetbe kerülők támogatását biztosítani tudja.

Ma már több mint 2500 főnyi nyugdíjasunk van, közülük sokan 80, illetve 90 év felettiek.

Amit nyújtani tudunk:
- pénzbeli szociális ellátás:
- segély a jövedelem kiegészítésére, pótlására
- temetési segély a volt dolgozónak, illetve házastársának elhalálozása esetén
- természetben nyújtott szociális ellátás:
- élelmiszer, tankönyv- és tanszervásárlás támogatása - a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás, és
- az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás
- szociális szolgáltatások: családsegítés, személyes gondoskodás nyújtása

Az Alapítvány megbízásából önkéntes kollégák látogatják nyugdíjba vonult kollégáinkat az érintettek igénye alapján, szociális és mentális támogatásuk érdekében.

Az Alapítvány 2017 márciusa óta Közhasznú Alapítványként működik.
A Kuratórium évente mintegy 3,5 millió Ft szociális és temetési segély kifizetéséről dönt, melyet az Alapító által letétbe helyezett tőke hozadékából, valamint magán adományokból és nem utolsó sorban a felajánlott személyi jövedelemadók 1%-ából tud fedezni.

Elérhetőségünk

Chinoin „Őszidő” Nyugdíjas Alapítvány - 1045 Budapest Tó u. 1-5.

Kapcsolattartó

Ecseryné dr. Puskás Marian
Kuratóriumi Elnök
Mobil: +36 30 251 3382

Személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával Te is segíthetsz!

Chinoin „Őszidő” Nyugdíjas Alapítvány
1045 Budapest Tó u. 1-5.
Adószám: 19676793-1-41

Magánadományok

Kérjük adományaitokat a következő számlaszámra utaljátok, vagy az általunk biztosított sárga csekken fizessék be. Adóigazolást tudunk biztosítani.
Alapítvány neve: Chinoin „Őszidő” Nyugdíjas Alapítvány
Számlaszáma: 10918001-00000079-17230003 UniCredit Bank