Data Privacy

Sanofi Privatlivspolitik

1. Vores forpligtelse

SANOFI forstår fuldt ud vigtigheden af privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger i den digitale æra og har forpligtet sig til at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse for alle personer, som Sanofi interagerer med. Dette omfatter især:

 • patienter og deres familiemedlemmer eller nærmeste pårørende
 • deltagere i kliniske forsøg
 • sundhedspersonale
 • brugere af vores produkter og tjenester, herunder brugere af websteder og apps
 • repræsentanter for vores kontrahenter og forretningspartnere
 • repræsentanter for det videnskabelige samfund, osv.
 • jobansøgere.

2. Hvad du kan finde i dette dokument

Denne privatlivspolitik (“politik”) beskriver SANOFI’s globale praksisser for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, dvs. alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person, for al databehandling, der udføres inden for rammerne af SANOFI’s forretning og aktiviteter (“personoplysninger”).

Formålet med denne politik er at hjælpe dig med at forstå:

 • OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER FRA DIG: Hvilke oplysninger Sanofi indsamler og behandler om dig
 • FORMÅLENE: Til hvilke årsager og formål SANOFI behandler dine personoplysninger
 • PÅ HVILKET GRUNDLAG: På hvilket grundlag SANOFI behandler dine personoplysninger
 • HVORFRA: Fra hvilke kilder SANOFI indsamler dine personoplysninger
 • HVEM: Hvem er de autoriserede parter, som SANOFI kan videregive dine personoplysninger til
 • HVOR: Hvor SANOFI og dets autoriserede parter kan behandle dine personoplysninger
 • HVOR SIKKER: Hvad SANOFI gør for at beskytte dine personoplysninger
 • HVOR LÆNGE: SANOFI’s tilgang til at definere opbevaringsperioden for dine personoplysninger
 • DINE RETTIGHEDER: Hvad dine rettigheder er, og hvordan du kan udøve dem
 • SÅDAN KONTAKTER DU OS: Hvor og hvordan du kan kontakte os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller hvis du har et spørgsmål

3. Hvilke behandlingsaktiviteter dækker denne politik?

Denne politik er beregnet til at gælde for alle behandlingsaktiviteter, som SANOFI udfører over for de personer, som SANOFI beskæftiger sig med i sine faglige forretningsaktiviteter. Specifikke privatlivs- og databeskyttelseserklæringer (“privatlivserklæring”) og/eller samtykkeerklæringer vil, om nødvendigt, blive tilvejebragt for dig vedrørende specifikke situationer, hvor SANOFI kan behandle dine personoplysninger. Disse privatlivserklæringer beskriver nærmere, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med den pågældende behandling. Hvis påkrævet ved lov i dit land, kan denne politik og/eller privatlivserklæringer suppleres af lokale præceptive bestemmelser, alt efter omstændighederne.

SANOFI’s rolle

Med henblik på denne politik betyder SANOFI Sanofi og alle dets tilknyttede selskaber.

Hver privatlivserklæring skal angive, hvilken SANOFI-enhed, der fastslår årsagerne til (dvs. formålet) at dine personoplysninger behandles, samt de ressourcer (dvs. midlerne), der anvendes til en sådan behandling.

Gyldighed og udvikling af denne politik

Denne politik kan ændres af SANOFI fra tid til anden, nærmere bestemt for at tilpasse dens vilkår til udviklinger eller ændringer af gældende lovgivning og/eller til SANOFI’s praksisser. Ændringer vil være tilgængelige på denne side. Vi opfordrer dig til at læse denne politik med jævne mellemrum.

4. Oplysninger, som vi indsamler fra dig: Oplysninger om dig eller som du tilvejebringer for os

SANOFI indsamler, eller du kan tilvejebringe for os, adskillige typer af oplysninger fra og om brugere af vores websted, herunder oplysninger:

 • Hvorved du kan identificeres personligt, såsom navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre identificerende oplysninger,
 • Der vedrører dig, men som ikke identificerer dig direkte, såsom fødselsdato, og
 • Om din internetforbindelse, det udstyr, du bruger til at tilgå vores websted, og brugsoplysninger, såsom IP-adresse (Internet Protocol).

Vi indsamler disse oplysninger:

 • direkte fra dig, når du tilvejebringer dem for os,
 • automatisk, når du navigerer gennem webstedet, og
 • fra tredjeparter, for eksempel, vores forretningspartnere.

Vi kan også bruge onlineteknologier til at indsamle oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af tredjepartswebsteder eller andre onlinetjenester (adfærdsbaseret sporing), hvilket kan omfatte brugen af cookies (datafiler, der placeres på din computers harddisk, som kan være nødvendige for, at du kan tilgå vores websted), web-beacons (elektroniske filer, der giver SANOFI mulighed for at indsamle aggregerede oplysninger om brugere, der besøger vores websted), og Google eller andre tredjepartsanalysetjenester.

I nogle regioner, lande eller amerikanske stater (såsom Californien) kan du have ret til at fravælge en sådan sporing. Se afsnittene nedenfor, “Dine rettigheder” og “Kontakt os”, hvis du ønsker at udøve sådanne rettigheder. For at fravælge brugen af Google Analytics kan du besøge følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. For at fravælge interessebaseret annoncering gennem Network Advertising Initiative (NAI), bedes du besøge følgende link: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Formålene: SANOFI indsamler altid dine personoplysninger til udtrykkelige og legitime formål

SANOFI indsamler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at udføre vores forretningsaktiviteter, udføre markedsføring og salg, svare på dine anmodninger, for at holde styr på vores interaktioner og møder, såsom når du kontakter os for oplysninger og support.
 • For at overholde juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser, der gælder for SANOFI, overvåge sikkerhed, håndtere uønskede hændelser, udføre forebyggelses- og undersøgelsesaktiviteter, udføre administrative formaliteter, registrering, erklæringer eller revisioner.
 • For at yde patientstøtte, levere sundhedsydelser, oplysninger om patientinddragelse og recepter, administrere krav, herunder forsikringskrav.
 • For at udføre forskning og udvikling, udføre kliniske forsøg, oprette registre over kliniske forsøg, administrere og validere rekruttering og deltagelse af enkeltpersoner i forsøg og andre aktiviteter, analysere demografiske oplysninger, tilbyde særlige programmer, aktiviteter, forsøg, begivenheder eller kampagner via vores tjenester, udføre markeds- eller forbrugerundersøgelser.
 • For at give dig adgang til onlinetjenester, applikationer og platforme, administrere dine onlinekonti.
 • For at give os mulighed for at identificere eller godkende dig, tilvejebringe eller bekræfte dine legitimationsoplysninger, herunder via adgangskoder, tips til adgangskoder, sikkerhedsoplysninger og -spørgsmål, offentligt udstedt id, sundhedsfagligt nummer, oplysninger om kørekort og pasoplysninger.
 • For at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester, identificere brugstendenser og udvikle nye produkter og tjenester, forstå, hvordan du og din enhed interagerer med vores tjenester, spore og reagere på sikkerhedsproblemer, fastslå effektiviteten af vores salgsfremmende kampagner, udføre undersøgelser.
 • For at tilpasse din oplevelse, når du bruger vores tjenester; sikre, at vores tjenester præsenteres på den måde, der passer bedst til dig, forstå dine faglige og personlige interesser i vores indhold, produkter og tjenester eller andet indhold og tilpasse vores indhold til dine behov og præferencer, præsentere dig for produkter og tilbud, der er skræddersyet til dig.
 • For at give os mulighed for at kommunikere med dig, svare på dine anmodninger eller forespørgsler, yde support til produkter og tjenester, give dig vigtige oplysninger, administrative oplysninger, påkrævede meddelelser og salgsfremmende materialer, sende dig nyheder og oplysninger om vores produkter, vores tjenester, vores brands, vores drift, organisere og administrere faglige begivenheder og kongresser, herunder din deltagelse i sådanne begivenheder.
 • For at behandle betalinger, som vi muligvis skal udstede i en specifik situation, bekræfte dine finansielle oplysninger, formidle yderligere betalinger.
 • For at tilbyde donationer og sponsorater.
 • For at svare på juridiske anmodninger fra administrative eller retslige myndigheder i overensstemmelse med gældende love, overholde en stævning, påkrævet registrering eller retsproces.
 • For at beskytte vores rettigheder og interesser, beskytte sundheden og sikkerheden af SANOFI’s personale og lokaler, udføre interne revisioner, kapitalforvaltning, systemkontroller og andre forretningskontroller, forvalte forretningsadministration (økonomi og regnskab, overvågning og forebyggelse af svig), opretholde sikkerheden af vores tjenester og driftsaktiviteter, beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom, for at give os mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse de skadeserstatninger, som vi måtte pådrage os, som nødvendigt, for at beskytte os mod mulige svigagtige handlinger.

5. På hvilket grundlag? SANOFI behandler altid dine personoplysninger lovligt

Afhængigt af den databehandling, der udføres, behandler SANOFI generelt dine personoplysninger på et af følgende retsgrundlag:

 • Dit forudgående samtykke: hvor du tydeligt har givet udtryk for din godkendelse af SANOFI’s behandling af dine personoplysninger. I praksis vil dette generelt betyde, at SANOFI beder dig om at underskrive et dokument, eller om at udfylde en “tilvalgsformular” online, eller om at følge eventuel relevant procedure for at give dig mulighed for at blive fuldt informeret og derefter enten klart acceptere eller afvise den påtænkte databehandling.
 • Et kontraktforhold mellem dig og SANOFI: i et sådant tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger generelt nødvendig for udførelsen eller opfyldelsen af kontrakten. Det betyder, at hvis du ikke ønsker, at SANOFI skal behandle dine personoplysninger i den forbindelse, kan eller vil SANOFI være forpligtet til at nægte at indgå en sådan kontrakt med dig eller ikke være i stand til at levere de produkter eller tjenester, der er omfattet af denne kontrakt.
 • Juridiske forpligtelser, der gælder for SANOFI’s aktiviteter; for eksempel er SANOFI forpligtet til at implementere lægemiddelovervågningsprocedurer for at overvåge uønskede hændelser med markedsførte produkter, som generelt involverer indsamling og opbevaring af personoplysninger.
 • SANOFI’s “legitime interesse” i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. I et sådant tilfælde skal SANOFI overveje dine grundlæggende rettigheder og interesser for at afgøre, hvorvidt behandlingen er legitim og lovlig.

SANOFI kan, fra sag til sag, påberåbe sig andre retsgrundlag, såsom beskyttelse af dine vitale interesser i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, som angivet i den relevante privatlivserklæring.

6. Hvor kommer personoplysningerne fra? SANOFI indsamler altid personoplysninger fra pålidelige kilder

SANOFI kan indsamle dine personoplysninger fra forskellige kilder:

 • Oplysninger, som du kommunikerer til os gennem forskellige medier, gennem registreringer, applikationsundersøgelser eller direkte og indirekte interaktioner med SANOFI. For eksempel, oplysninger, som du tilvejebringer for at tilmelde dig videnskabelige begivenheder sponsoreret af SANOFI, for at indsende en onlineansøgning, for at sende os en anmodning om oplysninger, osv.
 • Oplysninger, som vi indsamler automatisk, for eksempel, når vi følger dine interaktioner med vores websteder, platforme, applikationer og tjenester gennem visse teknologier, såsom cookies.
 • Oplysninger, som vi indsamler i overensstemmelse med gældende lovgivning fra offentligt tilgængelige kilder, herunder oplysninger, der offentliggøres af dig i alle supporter.
 • Oplysninger, som vi lovligt indsamler fra tredjeparter, for eksempel, når vi muligvis skal bekræfte kontaktoplysninger eller finansielle oplysninger eller for at bekræfte sundhedspersonales licenser. I så fald modtager vi som regel sådanne personoplysninger fra tredjeparter, der har tilladelse til at gøre det inden for rammerne af deres egne privatlivs- og databeskyttelsespolitikker eller i overensstemmelse med loven. Hvis relevant, informerer vi dig i privatlivserklæringen om de pågældende tredjeparters identitet og opfordrer dig til at gennemgå deres privatlivs- og databeskyttelsespolitikker for at undersøge oprindelsen af sådanne personoplysninger og betingelsen for deres indsamling.

Om børns personoplysninger

Vores websteder er ikke beregnet til børn under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 13 år via vores websted. Hvis du er under 13, må du ikke bruge eller tilvejebringe eventuelle oplysninger på dette websted.

Selv om vi i nogle tilfælde kan indsamle personoplysninger om børn med samtykke fra deres forælder eller værge med henblik på leveringen af vores tjenester, såsom kliniske aktiviteter eller til patientstøtteprogrammer, anmoder vi ikke på anden måde bevidst om personoplysninger fra, eller markedsfører til, børn. Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at vedkommendes barn har tilvejebragt personoplysninger for os, skal vedkommende kontakte os som beskrevet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. Vi træffer foranstaltninger for at slette sådanne oplysninger fra vores database i overensstemmelse med gældende lovkrav.

7. Hvem har adgang til personoplysninger: SANOFI deler kun dine personoplysninger med autoriserede parter

Til de formål, der er beskrevet ovenfor, kan SANOFI være nødt til at dele dine personoplysninger med følgende autoriserede tredjeparter:

 • Sanofi og dets tilknyttede selskaber
 • Vores partnere (sundhedspersonale og organisationer, distributører, andre medlemmer af sundhedspleje- og medicinalbranchen)
 • Udvalgte leverandører, tjenesteudbydere eller forhandlere, der handler efter vores anvisninger i forbindelse med webstedshosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreopfyldelse, levering af informationsteknologi og relateret infrastruktur, kundeservice, e-maillevering, revision, osv.
 • Retslige eller administrative myndigheder, som påkrævet ved gældende love, herunder love uden for dit bopælsland
 • Potentielle opkøbere og andre interessenter i tilfælde af en fusion, juridisk omstruktureringsaktivitet såsom opkøb, joint venture, overdragelse, spin-off eller afhændelser
 • Sponsorer af lotterier, konkurrencer og lignende kampagner

SANOFI kan være nødt til at dele dine personoplysninger med andre tredjeparter, og i så fald vil du blive behørigt informeret gennem den gældende privatlivserklæring.

Under alle omstændigheder kræver SANOFI, at sådanne tredjeparter:

 • Forpligter sig til at overholde databeskyttelseslove og principperne i denne politik,
 • Kun behandler personoplysningerne til de formål, der er beskrevet i denne politik, og
 • Implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte integriteten og fortroligheden af dine personoplysninger.

8. Hvor personoplysninger kan overføres til: SANOFI sikrer, at overførsler af dine personoplysninger uden for EU beskyttes

SANOFI er en multinational organisation med tilknyttede selskaber, partnere og underleverandører beliggende i mange lande rundt om i verden. Derfor kan SANOFI være nødt til at overføre (via adgang, visualisering, opbevaring) dine personoplysninger i andre retskredse, herunder fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde til uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i lande, der muligvis ikke anses for at yde det samme beskyttelsesniveau som den retskreds, hvor du er bosiddende.

Sikkerhedsforanstaltninger for internationale overførsler af personoplysninger: I tilfælde, hvor SANOFI skal overføre personoplysninger uden for EU, skal SANOFI sikre, at der implementeres passende sikkerhedsforanstaltninger, som påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning (herunder, navnlig, Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som relevant).

I denne henseende og i særdeleshed for koncerninterne overførsler af personoplysninger, der implementeres til kliniske forsøg og lægemiddelovervågningsformål, har SANOFI implementeret og skal anvende sine “bindende selskabsregler“, der er valideret af EU's databeskyttelsesmyndigheder.

9. Hvor sikker: SANOFI implementerer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger

Vi har implementeret en række teknologiske og organisatoriske procedurer og foranstaltninger for at beskytte integriteten og fortroligheden af dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Disse foranstaltninger tager hensyn til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål, samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder

For eksempel opbevarer vi dine personoplysninger på servere, der har forskellige typer af tekniske og fysiske adgangskontroller, som f.eks. kan omfatte, hvis relevant, kryptering. Vi kan også aggregere, pseudonymisere eller anonymisere personoplysninger for at sikre, at ingen personligt identificerbare oplysninger kommunikeres til tredjeparter.

10. Hvor længe: Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt

SANOFI opbevarer kun dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne politik.

Som en undtagelse kan SANOFI være forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i længere perioder, som påkrævet eller tilladt ved lov, eller som nødvendigt for at beskytte sine rettigheder og interesser. I et sådant tilfælde vil du blive informeret om den tilsigtede opbevaringsperiode i den gældende privatlivserklæring.

11. Dine rettigheder: SANOFI sikrer, at du kan udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger

Du kan udøve dine rettigheder som fastsat i databeskyttelseslove.

Med henblik herpå informerer SANOFI dig om, at du, hvor påkrævet ved gældende lov og med forbehold for begrænsninger, der kan gælde under hensyntagen til undtagelser eller lovkrav, kan være berettiget til:

 • at få indsigt, ved simpel anmodning, i dine personoplysninger – i hvilket tilfælde du kan anmode om at modtage en kopi af sådanne oplysninger (efter anmodning), medmindre sådanne personoplysninger stilles til rådighed for dig direkte, f.eks. på din personlige konto,
 • at opnå berigtigelse af dine personoplysninger, hvis dine personoplysninger er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede,
 • at opnå sletning af dine personoplysninger i de situationer, der er angivet i gældende databeskyttelseslovgivning (“ret til at blive glemt”).
 • at tilbagetrække dit samtykke til databehandlingen uden at påvirke lovligheden af behandling, hvor dine personoplysninger er blevet indsamlet og behandlet på grundlag af dit samtykke.
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor dine personoplysninger er blevet indsamlet og behandlet på grundlag af SANOFI’s legitime interesser, i hvilket tilfælde du skal begrunde din anmodning ved at forklare os din særlige situation,
 • at anmode om en begrænsning af databehandlingen i de situationer, der er fastsat ved gældende lovgivning.
 • at modtage dine personoplysninger til afsendelse fra SANOFI til en tredjepart eller til at få dine personoplysninger overført direkte af SANOFI til tredjeparten efter eget valg, hvis det er teknisk muligt (ret til dataportabilitet er kun tilladt, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke)

Hvis du ønsker at udøve enhver af disse rettigheder, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor, og vi vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at svare så hurtigt som muligt.

Du kan også indgive en klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighed vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Selvom vi foreslår, at du kontakter os på forhånd, skal du, hvis du ønsker at udøve denne rettighed, kontakte den kompetente databeskyttelsesmyndighed direkte.

Opdateringer

Med forbehold for anvendelsen af dine rettigheder i henhold til gældende lovbestemmelser forbeholder SANOFI sig ret til at ændre denne politik uden varsel for at afspejle teknologiske udviklinger, lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige ændringer og god kommerciel praksis. I tilfælde af, at SANOFI ændrer sine praksisser for beskyttelse af personoplysninger, vil en opdateret version af denne politik afspejle disse ændringer, og vi vil underrette dig om disse ændringer ved at ændre ikrafttrædelsesdatoen øverst i denne politik.

Sådan kontakter du os

Sanofi tager gerne imod eventuelle spørgsmål eller kommentarer, som du måtte have vedrørende denne politik og dens implementering. Du kan sende eventuelle spørgsmål om denne politik eller Sanofis brug af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver via nedenstående oplysninger: privacy.ne@sanofi.com

Sanofi - Samtykke digitale nyheder

Samtykkeerklæring: Kommerciel markedsførings- og servicekommunikation og medicinsk kommunikation (NE-version)

Sanofi Aventis Group værner om fortroligheden af dine personoplysninger. Ved at underskrive eller markere feltet i samtykkeerklæringen har du givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at modtage personrettede markedsføringsoplysninger, digitale nyhedsbreve, salgsfremmende oplysninger og/eller medicinske undervisningsoplysninger fra Sanofi Aventis-koncernen og dens datterselskaber, som forklaret i detaljer nedenfor. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage.

Formål

Hvis du giver dit samtykke til at modtage personrettet kommunikation vedr. markedsføring/salg og medicinsk uddannelse, vil Sanofi Aventis Group (med registreret adresse på 54, rue la Boétie – 75008 Paris – FRANKRIG) i samarbejde med SANOFIs associerede selskaber (samlet herefter "Sanofi", "vi" eller "os"), der fungerer som (fælles) dataansvarlig, behandle dine personoplysninger. Eksempler på meddelelser, som vi kan sende til dig, er invitationer til uddannelsesaktiviteter, medicin- og produktoplysninger og patientstøtteoplysninger. Disse meddelelser kan være begrænset til autoriserede modtagere i henhold til gældende lov og/eller adfærdskodekser. Vi behandler dine interesser og præferencer samt eventuelle interaktioner med os for at tilpasse disse meddelelser. For eksempel er e-mail, der sendes til dig, udstyret med klikbedømmelse for at afgøre, om et emne er af interesse for dig. Du kan normalt forvente at modtage højst én meddelelse fra Sanofi om ugen.

Datadeling

Dine personoplysninger kan deles med tredjeparter, der understøtter Sanofi i behandlingen af dine personoplysninger. Hvis disse meddelelser indebærer overførsel af oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, implementeres der sikkerhedsforanstaltninger såsom standardkontraktbestemmelser (SCC) eller andre overførselsmekanismer i henhold til gældende databeskyttelseslov. Derudover vil vi træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger, før vi deler dine personoplysninger, såsom passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at beskytte din fortrolighed, integritet og databeskyttelse, baseret på branchekrav samt sag-for-sag-analyse. Derudover kan du anmode om en kopi af disse standardkontraktbestemmelser, der aftales mellem Sanofi og modtagerne af dine personoplysninger.

Opbevaringsperiode

Dit samtykke er gyldigt, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Når vi bliver informeret om, at du har forladt din professionelle rolle, hvorom Sanofi kommunikerer med dig, stopper vi med at bruge dine personoplysninger (og dit samtykke) til de ovennævnte formål.

Afhængigt af national lov er vi forpligtede til at beholde samtykkeformularer for at vise, at vi har indhentet samtykke. Det betyder, at selv efter du trækker dit samtykke tilbage, skal dine personoplysninger og samtykkeerklæringen arkiveres og opbevares så længe som angivet i national lov.

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, om og hvilke personoplysninger Sanofi behandler om dig, og til hvilke formål (adgang). Hvis der er grund til det, har du derefter ret til at rette, tilføje, slette eller blokere dine oplysninger. Du kan også altid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder eventuel tilknyttet profilering.

Klik her for at udøve disse rettigheder. Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder, eller hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på privacy.ne@sanofi.com eller besøge dit Sanofis databeskyttelseserklæring for dit land:

Sanofis globale databeskyttelsespolitik kan findes her.