Nederlands

Contact

Neem contact op met ons

Deze contactpagina is niet bedoeld voor het stellen van vragen met betrekking tot uw gezondheid en behandeling of het melden van bijwerkingen en klachten.

Neem voor medische spoedgevallen contact op met uw arts of met de hulpdiensten.
Voor vragen over uw gezondheid en uw behandeling verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts of apotheker.

Wij doen ons best om alle vragen snel en persoonlijk te beantwoorden.
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Sanofi!

Bescherming van persoonlijke gegevens:
Sanofi verbindt zich ertoe de privacywetgeving in de communicatie met alle bezoekers van deze webpagina te respecteren. Uw e-mail en de inhoud daarvan worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag. We zullen u geen enkele informatie sturen waar niet expliciet om gevraagd werd. Meer informatie over de bescherming van de persoonsgegevens, kan u vinden in de disclaimer.

Professionele zorgverleners

Bezoek ons platform dat speciaal in het leven is geroepen voor professionele zorgverleners. Centraal contactpunt voor al uw interacties met Sanofi