Odpowiedzialność

Odpowiedzialność społeczna

Nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa jest długoterminowym wysiłkiem. Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i działań, które podjęliśmy. Możemy śmiało powiedzieć, że wywieramy pozytywny wpływ na życie ludzi i społeczności na całym świecie.

Wolontariat pracowniczy

Aktywizujemy pracowników Sanofi w Polsce do działania na rzecz lokalnych społeczności. Pamiętamy, że osiągnięcie pozytywnego wpływu społecznego zależy od nas samych, dbamy o to, aby każdy z nas wykonał swoją część.

W związku z przyjętą strategią społecznej odpowiedzialności i podjęciem się realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, stworzyliśmy globalny program wolontariatu pracowniczego WeVolunteer, dzięki któremu każdy z pracowników (zatrudniony na stałe lub na czas określony) ma możliwość zaangażowania się w bliskie mu inicjatywy społeczne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy działania programu nawiązaliśmy współpracę z 24 organizacjami partnerskimi, które realizują różne cele zrównoważonego rozwoju, w czym - dzięki programowi wolontariatu - mamy szansę ich wesprzeć.

Kluczowym narzędziem do realizacji programu #WeVolunteer jest wewnętrzna platforma, za pośrednictwem której wolontariusze zgłaszają się do opublikowanych przez partnerskie organizacje inicjatyw. Jest to jedyne w swoim rodzaju narzędzie pozwalające na bezpośredni kontakt organizacji pozarządowych z pracownikami firmy. Dzięki platformie wolontariusze mają możliwość wyboru i zaangażowania się w działania, które odpowiadają ich zainteresowaniom, kompetencjom oraz możliwościom czasowym. Dodatkowo, każdy z pracowników chcących zaangażować się w wolontariat w godzinach pracy, otrzymuje na ten cel jeden płatny dzień wolny w roku, tzw. VTO (volunteer day off).

Trzy filary, wspólna strategia wpływu społecznego

Międzynarodowe środowisko, w którym pracujemy, pozwala nam patrzeć szerzej na kluczowe dla świata kwestie i daje bardzo duże możliwości. Nasza globalna strategia wpływu społecznego to wysiłek całej organizacji i koncentruje się na filarach, które dotykają m.in. problemów społecznych i środowiskowych na całym świecie - a świat ten zmienia się bardzo szybko. Kryzys klimatyczny jest również kryzysem zdrowotnym, a nierówności w opiece zdrowotnej utrzymują się. Na nowo opracowaliśmy odważne, zrównoważone podejście, aby poszerzyć nasz wpływ społeczny i stworzyć zdrowszą przyszłość.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, długoterminowa strategia obejmująca całą firmę, w której skupiamy się głównie na dostępie do leków, innowacjach dla najbiedniejszych i dotkniętych przez los społecznościach, ochronie naszej planety i przyjaznym, inkluzywnym środowisku pracy. Społeczna odpowiedzialność biznesu to więcej niż działania charytatywne i ogólnie przyjęte zasady. To są zachowania, decyzje i działania, które są etyczne i generują maksymalnie pozytywny wpływ na środowisko oraz społeczeństwo jednocześnie przynosząc wartość dla Sanofi, zapewniając nam zrównoważony wzrost.

Global Health Unit (GHU), wyjątkowo zrównoważona marka non-profit, dzięki której docieramy do większej liczby pacjentów z 30 podstawowymi lekami z naszego portfolio w 40 najbiedniejszych krajach na świecie.

Foundation S, ramię filantropijne "Think and Do Tank", które koncentruje się na walce z nowotworami wieku dziecięcego, zwiększania odporności zdrowotnej populacji najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi oraz przekazywania darowizn produktowych w celu zaspokojenia kryzysów humanitarnych.

Edukacja i projekty społeczne

Kluczowym aspektem naszej działalności jest tworzenie skutecznych i przełomowych leków, które pozwalają na zapewnienie dobrostanu pacjentów, poprawę ich stanu zdrowia. Naszą misją jest również edukowanie pacjentów, ich rodzin oraz całego społeczeństwa. Wiemy, że wzrost świadomości z jednej strony zmniejsza stygmatyzację osób chorych, a z drugiej pomaga im samym skuteczniej mierzyć się z problemami zdrowotnymi.

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy szereg kampanii, które dotarły do milionów Polek i Polaków. Dzięki nim budujemy świadomość, wspieramy pacjentów, dostarczamy im i ich otoczeniu rzetelną wiedzę na temat schorzeń, możliwości terapii i sposobów radzenia sobie z nimi. Walczymy również ze stygmatyzacją osób chorych – problemem, który pacjenci często obserwują i który utrudnia im funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, zawodowym czy szkolnym. Stawiamy na działania długoterminowe – wiemy, że one przynoszą najlepsze efekty pacjentom. Wiemy również, że pacjenci świadomi swojej choroby są lepszymi partnerami dla lekarzy i łatwiej jest im odzyskać zdrowie i, jakże istotną, równowagę.

#MamyOdporność

Krztusiec jest wysoce zakaźną chorobą, która rozprzestrzenia się między ludźmi drogą kropelkową, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, dla których może stanowić zagrożenie życia. W pierwszych miesiącach życia dziecka ryzyko poważnych chorób i ich powikłań jest największe, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie dziecka na jak najwcześniejszym etapie. Sanofi zainicjowało społeczną kampanię edukacyjną #MamyOdporność by podkreślić rolę szczepień m.in. przeciw krztuścowi, zalecanych kobietom ciężarnym między 27 a 36 tygodniem ciąży, przeciwdziałać dezinformacji i edukować w kwestii dbania o odporność. Przez komunikację opartą na nauce i wynikach badań, rozmowy z lekarzami i pacjentkami, kampania stara się uświadamiać i przekazywać wiedzę by umożliwić przyszłym mamom podjęcie przemyślanej decyzji w kwestii szczepień.

Kampania „Prowadź się zdrowo – zacznij od wątroby”

Mężczyźni, szczególnie po 40 r.ż., są najbardziej narażeni na niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD), które według szacunków może dotyczyć nawet 1/4 Polaków. W odpowiedzi na te wyzwania, firma Sanofi rozpoczęła kampanię „Prowadź się zdrowo”, której celem jest podniesienie świadomości na temat konieczności dbania o własne zdrowie oraz edukacja o ważnej roli wątroby dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ambasadorami akcji zostali utytułowani kierowcy rajdowi – Kuba Przygoński oraz Mikołaj Marczyk. W ramach kampanii powstała dedykowana strona internetowa, na której można m.in. wykonać krótki test określający stopień ryzyka stłuszczenia wątroby.

Celem kampanii jest budowanie świadomości o wadze profilaktyki i zachęcenie do wykonywania rutynowych badań.

Zrozumieć AZS

Kampania edukacyjna zwiększająca świadomość społeczeństwa na temat przewlekłej, nawrotowej choroby, jaką jest Atopowe Zapalenie Skóry. „Zrozumieć AZS” to projekt, który ma na celu obalanie stereotypów dotyczących choroby oraz walkę z brakiem zrozumienia i wykluczeniem z jakim na co dzień spotykają się pacjenci w każdym wieku. W ramach kampanii powstała strona internetowa oraz dedykowane profile w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikowane są materiały informacyjne, edukacyjne, wywiady z ekspertami oraz historie pacjentów. Jest to doskonała platforma wymiany doświadczeń, dająca możliwość opowiedzenia swoich historii związanych z chorobą.

aTTP - liczy się każda godzina

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (aTTP) to rzadka, autoimmunologiczna choroba krwi, która niewłaściwie rozpoznana w większości przypadków prowadzi do śmierci. Jest to choroba nieprzewidywalna i szybko postępująca, dlatego tak ważna jest szybka diagnoza i leczenie. Problemem jest brak powszechnej wiedzy o aTTP i doświadczenia, które umożliwiłoby szybkie rozpoznanie problemu. Z tego powodu Sanofi zostało partnerem kampanii edukacyjnej „aTTP - Liczy się każda godzina”. Prowadzone działania mają zwrócić uwagę na tą mało znaną chorobę i najważniejsze problemy polskich pacjentów ze zdiagnozowanym aTPP/iTTP. W ramach kampanii powstały filmy opowiadające historie pacjentów oraz materiały informacyjne.

Celem kampanii jest edukowanie i podnoszenie świadomości w zakresie tej rzadkiej choroby, a także niesienie wsparcia dla pacjentów cierpiących na aTTP.

#GotowiNaSezon

#GotowiNaSezon to kampania społeczna, której celem jest zachęcenie Polaków do zaszczepienia się przeciwko grypie, aby byli gotowi na zmierzenie się z wirusem i zabezpieczyli się na nadchodzący sezon. Wirus grypy nieustannie mutuje, a grypa sezonowa to globalny problem zdrowia publicznego, który jest obciążeniem ekonomicznym dla całego społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia mówi wprost, że najlepszym sposobem walki z wirusem i ochrony najbardziej narażonych na powikłania pogrypowe są szczepienia profilaktyczne. W październiku w warszawskim biurze Sanofi, powstał punkt szczepień, w którym każdy z pracowników mógł bezpłatnie skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw grypie oraz krztuścowi.

Nie sam na SM

Stwardnienie rozsiane i rola relacji społecznych w życiu chorych. Kampania podkreśla rolę relacji społecznych w życiu osób ze stwardnieniem rozsianym (SM). Akcentuje wagę bliskości rodziny i przyjaciół chorych w dbaniu o to, by chorzy nie wycofywali się z aktywnego życia, porusza również tematy intymności. Przygotowaliśmy materiały poradnikowe dla chorych i ich bliskich, nagrania edukacyjne oraz cykl warsztatów rehabilitacyjnych, w których mogły uczestniczyć osoby z SM i ich bliscy. Powstało także NeuroPozytywne Miejsce, w którym osoby z SM i ich bliscy mogli spotkać się z ekspertami kampanii, porozmawiać i wspólnie inspirować się do aktywnego życia. Działania dla osób chorych na stwardnienie rozsiane realizowaliśmy od 2015 roku w ramach kampanii „P.S. Mam SM”, która edukowała społeczeństwo, a samych chorych motywowała do realizowania swoich pasji mimo choroby.

Student on Board

Program stażowy “Student on Board” jest kierowany do młodych, odważnych ludzi, studentów i absolwentów uczelni, którzy chcą nabrać doświadczenia i rozpocząć karierę zawodową na międzynarodowym rynku pracy. To program pozyskiwania talentów, który pozwala stażystom na angażowanie się w złożone projekty biznesowe, pracę w międzynarodowym środowisku pod okiem doświadczonych menadżerów. Sanofi dba o to, by warunki pracy dla stażystów były jak najkorzystniejsze, a zadania odpowiedzialne, tak by stażyści mogli zyskać cenne doświadczenie jeszcze w trakcie studiów lub tuż po nich, a ich praca była uczciwie wynagradzana.

Program stażowy Student on Board w Sanofi w Polsce trwa już od 13 lat. W tym czasie firma współpracowała z ponad 300 stażystami i stażystkami, a blisko połowa z nich została w Sanofi na dłużej.

Akademia Zdrowia

Cykl lokalnych webinarów, "Akademia Zdrowia", został stworzony z myślą o edukacji w zakresie zdrowia oraz promowaniu profilaktyki antynowotworowej. Zrozumienie zagrożeń związanych z nowotworami jest kluczowe dla zdrowia publicznego, dlatego webinary skupiają się na dostarczeniu pracownikom Sanofi w Polsce aktualnych informacji o zdrowych nawykach, badaniach profilaktycznych oraz czynnikach ryzyka rozwoju nowotworów. Wiedza ta może przyczynić się do świadomego podejmowania decyzji dotyczących dbałości o swoje zdrowie, co ma kluczowe znaczenie w prewencji i wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych. Webinary organizowane są przez start-up Sophia Health przy użyciu innowacyjnej platformy ClickMeeting.

Wellness Days

Dbanie o dobrostan pracowników i promowanie zdrowego trybu życia jest ważnym elementem misji Sanofi. Szybkie tempo i codzienny stres to duże obciążenie dla organizmu, dlatego Sanofi oferuje Wellness Days, czyli dodatkowe 3 dni urlopu do wykorzystania w przypadku nagłej, krótkiej niedyspozycji psychofizycznej. To rozwiązanie pozwoli każdemu pracownikowi co roku skorzystać z 3 dodatkowych dni wolnych od pracy, by móc się zregenerować i znowu poczuć pełnię sił.

Wellness Days to jeden z elementów holistycznej polityki budowania dobrego samopoczucia, czyli kompleksowej oferty wellbeingowej Sanofi dla pracowników, realizowanej pod hasłem All Well. Tworzymy ją w oparciu o 4 filary: Zdrowy umysł, Zdrowe ciało, Zdrowe finanse i Zdrowa kultura pracy.

Pomoc Ukrainie

W odpowiedzi na kryzys humanitarny wywołany wojną w Ukrainie, Sanofi rozpoczęło program pomocy kierowany przede wszystkim do kolegów i koleżanek z ukraińskiej filii Sanofi. Oprócz wysyłania zapasów leków dla pacjentów w ukraińskich szpitalach, organizowano transport i zakwaterowanie dla przekraczających granicę pracowników Sanofi. Pracownicy w Polsce natomiast, komunikowali potrzeby pomocowe przez dedykowane kanały w aplikacji MS Teams, tak by odpowiadać na konkretne potrzeby rodzin z Ukrainy. Powstała też grupa opiekunów, tzw. Buddies, którzy pomagali kolegom z Ukrainy oraz ich rodzinom w zorganizowaniu pobytu w Polsce, od pierwszych chwil w kraju po codzienne życie.

Celem akcji było bezpośrednie dostarczenie pomocy jak największej liczbie pracowników. To także wyraz wsparcia i jedności z kolegami z ukraińskiej filii. Dzięki sprawnej organizacji działań, udało się pomóc ponad 40 rodzinom z Ukrainy.

Współpraca ze środowiskiem pacjentów w Polsce

Naszą misją jest nieustanne dążenie do poprawy jakości życia i zdrowia polskich pacjentów. W tym celu skupiamy się na budowaniu trwałych relacji z pacjentami, ich rzecznikami i organizacjami pacjentów. Wierzymy, że aktywne zaangażowanie środowiska pacjenckiego jest kluczowe dla budowania efektywnej opieki zdrowotnej.

Doświadczenia pacjentów w zmaganiach z chorobą są dla nas niezwykle istotne. Ich historie stanowią dla nas nie tylko inspirację, ale również istotną wskazówkę w wyborze właściwego kierunku działania. To one motywują nas do ciągłego podejmowania nowych wyzwań.

Odpowiadając na potrzeby i wyzwania, zarówno świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego, wprowadziliśmy w 2018 roku procedurę „Interakcji z Pacjentami, Rzecznikami Pacjentów i Organizacjami Pacjentów”, którą cyklicznie nowelizujemy. Ostatnia znacząca aktualizacja została przeprowadzona pod koniec 2022 roku. Procedura wprowadziła nowy standard współpracy i dzięki niej, możemy jeszcze efektywniej kooperować ze środowiskiem organizacji pacjenckich w Polsce, stawiając głos pacjenta na pierwszym miejscu.

Nagrody i wyróżnienia

Szczególne znaczenie ma dla nas przynależność do organizacji promujących zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w Polsce. Jesteśmy m.in. członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz posiadamy status partnera wspierającego UN Global Compact. W naszej działalności przestrzegamy także 10 zasad United Nations Global Compact w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Z uporem realizujemy cele zrównoważonego rozwoju ONZ gwarantując dostęp polskich pacjentów do skutecznych terapii oraz szczepionek, które pomagają wyeliminować choroby, a także, edukując pacjentów, rodziny i całe społeczeństwo (także na temat schorzeń, o których niewiele się mówi).

Globalna strategia wpływu społecznego inspiruje nas do wdrażania pomysłów oraz działań na rynku polskim, dlatego jesteśmy na szczytach wielu rankingów w obszarze ESG ciągle pogłębiając wrażliwość na czynienie dobra.

Ranking Odpowiedzialnych Firm

W tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajęliśmy pierwsze miejsce w branżowym zestawieniu – jest to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasze wybory oraz decyzje są słuszne i realnie wpływają na społeczeństwo i dobro planety.

Listki CSR

Zostaliśmy wyróżnieni Białym i Zielonym Listkiem w IX edycji Gali Listków CSR. Zielone Listki to nagroda dla firm, które podejmują strategiczne decyzje, stawiają konkretne i mierzalne cele w oparciu o analizy, fakty i liczby, a także odwołują się do dostępnej wiedzy naukowej, gospodarczej i technologicznej, a przy tym w wiarygodny sposób mierzą swój ślad węglowy w oparciu o uznaną metodykę GHG Protocol i poddają go zewnętrznej weryfikacji. Takie wyróżnienia obligują do dalszych działań – idąc tym śladem zobowiązaliśmy się do przyspieszenia naszych starań o osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku.

Raport Dobrych Praktyk FOB

Dodatkowo, aż 10 naszych dobry praktyk znalazło się w jednym z najważniejszych raportów CSR w Polsce! Zaangażowanie nas wszystkich w społeczną odpowiedzialność biznesu zostało docenione po raz kolejny przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W zestawieniu znalazło się aż 10 naszych praktyk, czyli maksymalna liczba! Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi tutaj: Raport_DP_2022.indd (odpowiedzialnybiznes.pl). Dodatkowo, podczas tegorocznego spotkania z okazji premiery raportu nasza firma została wyróżniona za 10-lecie współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności

W 2023 roku zostaliśmy oficjalnym Sygnatariuszem Karty Różnorodności, która zobowiązuje nas wszystkich do przestrzegania zasad równego traktowania, unikania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność, a także do działań na rzecz tworzenia bardziej zróżnicowanego i otwartego środowiska pracy.