Polska

Strona w trakcie przebudowy

Diabetologia i choroby sercowo naczyniowe

Cukrzyca i choroby układu sercowo-naczyniowego dotykają milionów ludzi na całym świecie, a u wielu pacjentów występują jednocześnie. Bazując na wciąż rozwijanym portfolio, dotychczasowych dokonaniach i posiadanej wiedzy specjalistycznej, firma Sanofi utworzyła dział odpowiedzialny za opracowywanie innowacyjnych, wartościowych leków oraz zintegrowanych rozwiązań w ramach obydwu wymienionych obszarów terapeutycznych.

Choroby metaboliczne – Cukrzyca

Cukrzyca to przewlekła, często występująca choroba, polegająca na tym, że organizm nie produkuje hormonu - insuliny, produkuje jej za mało lub niewłaściwie ją wykorzystuje. Insulina jest niezbędna do zamiany glukozy (cukru) w energię. Na całym świecie na cukrzycę choruje około 230 milionów ludzi, a ocenia się, że liczba ta w ciągu 20 lat wzrośnie do wartości aż 350 milionów!

Dane statystyczne wskazują, że na cukrzycę cierpi w Polsce ponad 1,5 mln ludzi (osoby te są z powodu tej choroby pod opieką lekarską). Specjaliści ostrzegają jednak, że prawie tyle samo osób nie wie jeszcze, że już ma cukrzycę. Z kolei około połowy osób, u których choroba została rozpoznana, nie osiąga zalecanego standardu kontroli poziomu cukru we krwi, którego wyznacznikiem jest poziom tzw. hemoglobiny glikowanej - HbA1C poniżej 7% (wg zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego - ADA). Oznaczanie poziomu hemoglobiny glikowanej jest bardzo ważnym wskaźnikiem przebiegu cukrzycy, ponieważ pozwala na orientację w zakresie poziomów glukozy we krwi w okresie ostatnich dwóch - trzech miesięcy

Dwa rodzaje cukrzycy

Cukrzyca typu 1

jest chorobą autoimmunologiczną, ujawniającą się najczęściej u dzieci i osób młodych, która atakuje i niszczy wytwarzające insulinę komórki beta trzustki. U pacjentów stwierdza się całkowity brak produkcji i wydzielania insuliny, co wiąże się z koniecznością insulinoterapii od początku leczenia.

Cukrzyca typu 2

rozwija się powoli, w miarę pogarszania się wydzielania insuliny. Chociaż trzustka dalej wytwarza insulinę, ilości te nie są wystarczające do skutecznego regulowania glikemii. Wysokie poziomy glikemii (hiperglikemie), utrzymujące się przewlekle, prowadzą do licznych zaburzeń metabolicznych, których konsekwencją są powikłania choroby - chorzy na cukrzycę są narażeni na ryzyko wystąpienia takich ciężkich problemów zdrowotnych, jak ślepota, niewydolność nerek, zawał serca, udar mózgu, impotencja, amputacje.

Co sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2

Jednym z ważnych czynników, sprzyjających rozwojowi cukrzycy typu 2, jest współwystępowanie tzw. zespołu metabolicznego, z którym mamy do czynienia w przypadku współwystępowania otyłości brzusznej (obwód brzucha >94cm u mężczyzn i >80cm u kobiet), oraz co najmniej dwóch, z następujących czterech kryteriów:

  • zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi: triglicerydów >1,5g/l;
  • cholesterol HDL 0,4g/l u mężczyzn i0,5g/l u kobiet;
  • poziom cukru we krwi (glikemia) >1,1g/l;
  • ciśnienie tętnicze >130/85mmHg.

Choroby sercowo-naczyniowe

Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce (46% wszystkich zgonów), stanowią również istotną przyczynę niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności Polaków. Odpowiedzialne za tę sytuację jest w dużej mierze rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w naszym kraju. Hipercholesterolemia jest jednym z najistotniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, występującym u niemal 40% populacji globalnej oraz u ponad 60% mieszkańców Polski (dane Światowej Organizacji Zdrowia, dane badania NATPOL 2011). Jako najczęstszy i najsłabiej kontrolowany czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego dorosłych Polaków, stanowi z punktu widzenia epidemiologii, jednostkę chorobową ważniejszą od nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Wyniki europejskich i amerykańskich badań epidemiologicznych wskazują, że odsetek pacjentów, którzy nie osiągają docelowych stężeń cholesterolu LDL przy użyciu dostępnych metod farmakologicznych wynosi 50-70%.

Hipercholesterolemia

W Polsce, zdecydowana większość pacjentów z FH pozostaje niezdiagnozowana (ok. 1% zidentyfikowanych chorych) m.in. z powodu niewystarczającej wiedzy lekarzy na temat samej choroby i jej kryteriów diagnostycznych choroby. W przypadku chorych na hipercholesterolemię rodzinną, wdrożenie odpowiedniego leczenia konieczne jest już w dzieciństwie, bardzo często osiągnięcie docelowego poziomu cholesterolu LDL mimo stosowanej farmakoterapii nie jest możliwe.

Szczególną postać hipercholesterolemii stanowi hipercholesterolemia rodzinna (FH). To jedna z najczęstszych chorób dziedzicznych – może dotyczyć nawet do 160 tysięcy Polaków. Prawdopodobieństwo przekazania hipercholesterolemii rodzinnej z chorego rodzica na dziecko wynosi aż 50%. Hipercholesterolemia rodzinna (FH) jest jedną z lepiej poznanych chorób uwarunkowanych genetycznie, powodującą przyspieszony rozwój miażdżycy i wczesne występowanie incydentów sercowo-naczyniowych. Objawy choroby wieńcowej pojawiają się u ponad połowy mężczyzn z heterozygotyczną FH przed 50. rż. i 30% kobiet przed 60. rż. Śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób z FH między 20. i 39. rż. jest 100-krotnie większa niż w populacji ogólnej. Dzięki wczesnej identyfikacji osób z FH i efektywnej farmakoterapii można zmniejszyć częstość incydentów sercowo-naczyniowych i zredukować przedwczesną śmiertelność.

Choroby rzadkie

Choroby rzadkie to bardzo rzadko występujące schorzenia uwarunkowane najczęściej genetycznie, o przewlekłym i często ciężkim przebiegu, w około połowie ujawniają się w wieku dziecięcym. Ze względu na rzadkość występowania, trudności w rozpoznawaniu i brak świadomości społecznej, wiedza o tych chorobach była dotychczas niewielka.

Do tej pory wykryto ponad 6 tys. rzadkich chorób, a nowe choroby są na bieżąco opisywane w literaturze medycznej. Cierpi na nie od 6% do 8% populacji. W ślad za definicją chorób rzadkich zalecaną w Unii Europejskiej schorzenie uznaje się w Polsce za chorobę rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 5 na 10.000 osób. Biorąc pod uwagę polskie dane demograficzne* okazuje się, że na choroby rzadkie w Polsce cierpi od 2,3-3 mln osób1.

*38,2 mln populacji na 31 grudnia 2010. GUS Rocznik Demograficzny 2011

1 - http://www.mz.gov.pl/leczenie/choroby-rzadkie/

Stwardnienie rozsiane

Chociaż stwardnienie rozsiane dotyka dużo większą populację niż choroby rzadkie, to idea pozostaje wciąż ta sama: ważne jest znaczenie zrozumienia doświadczeń, wyzwań i sukcesów osób dotkniętych chorobą, w tym wypadku – SM. Od czasu zaangażowania się w obszar stwardnienia rozsianego w 2011 roku, firma nawiązała bliskie relacje ze społecznością SM, skupiając się na silnym wsparciu pacjentów i ich bliskich.

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą i jak dotychczas nieuleczalną chorobą neurologiczną pojawiającą się pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Szacuje się że w Polsce choruje na nią, według różnych źródeł, około 45 tysięcy osób. SM należy do chorób autoimmunologicznych, gdzie komponenty systemu immunologiczego chorego atakują i niszczą własną mielinę, która otacza i chroni włókna nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenie włókien (demielinizacja) prowadzi do zaburzenia czynności centralnego układu nerwowego. Nie ma jednego wspólnego obrazu choroby a u każdego chorego na SM może pojawić się inny zestaw objawów, np. zaburzenia wzrokowe, niedowłady ruchowe, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, zaburzenia mowy, zmiany w odbiorze bodźców czuciowych i wiele innych.

Sanofi Specialty Care koncentruje swoje wysiłki badawcze i rozwojowe w obszarach, które mają największy potencjał, aby pomóc społeczności. Mając na uwadze złożoność i konsekwencje, do których prowadzi nieleczenie choroby, a także poważnego wpływu na życie pacjentów cierpiących na SM oraz ich bliskich od ponad dekady Sanofi Specialty Care pracuje nad rozwojem nowych metod leczenia SM. Firma skupia się na badaniach polegających na zapobieganiu rozwojowi choroby oraz procesom naprawczym układu nerwowego spowodowanych przez SM i obecnie posiada w tym obszarze już dwa produkty.

Sanofi Specialty Care opierając się na swoim dużym doświadczeniu w obszarze chorób rzadkich, ma świadomość, że prawdziwie spersonalizowana opieka medyczna wymaga nawiązania i rozwijania relacji z pacjentami i ich opiekunami, lekarzami oraz organizacjami i fundacjami zajmującymi się problematyką SM.

Onkologia

Zapotrzebowanie na nowe i nowoczesne leki w terapii nowotworów jest znaczne i pilnie oczekiwane zarówno przez chorych jak i środowisko lekarskie – poprzez swoje zaangażowanie Sanofi Specialty Care przyczynia się do zaspokojenia tych oczekiwań. Sanofi może pochwalić się ważnymi dokonaniami w dziedzinie onkologii hematologii i transplantologii w przeszłości, jak i obecnie. Przyjęta przez firmę strategia ma na celu przywrócenie jej pozycji lidera w leczeniu nowotworów. Obecnie Sanofi Specialty Care skupia się na rozwoju w obszarach takich jak rak prostaty, rak jelita grubego oraz szpiczak mnogi i chłoniaki.

Immunologia

Zdrowie towarzyszy nam w podróży przez życie, a my w Sanofi, wierzymy, że dokonamy zmian w życiu osób dotkniętych zaburzeniami immunologicznymi, opracowując innowacyjne terapie. Zaburzenia odporności to choroby lub stany spowodowane dysfunkcją układu odpornościowego, które obejmują alergie, astmę oraz choroby autoimmunologiczne.

Sanofi we współpracy z firmą Regeneron Pharmaceuticals opracowało przełomowe terapie w obszarze atopowego zapalenia skóry (AZS) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Obecne badania prowadzone przez Sanofi Specialty Care, naszą globalną jednostkę zajmującą się opieką specjalistyczną, obejmują badania w kierunku astmy, polipów nosa i eozynofilowego zapalenia przełyku.

Szczepionki

Zapobieganie chorobom jest najbardziej efektywnym kosztowo działaniem na rzecz ochrony zdrowia. Dzięki szczepieniom ochronnym, które pomagają zahamować rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, można uchronić wiele osób przed zachorowaniem a nawet śmiercią.

Lista szczepionek, które oferujemy w Polsce

• Act-HIB - Szczepionka przeciw haemophilus typ b, skoniugowana

• ADACEL - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów

• ADACEL POLIO - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów.

• AVAXIM 160 U - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana

• HEXACIMA - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana

• IMOVAX POLIO - Szczepionka przeciw poliomyelitis, inaktywowana

• PENTAXIM - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana

• STAMARIL - Szczepionka przeciw żółtej febrze, żywa

• TETRAXIM - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), absorbowana

• TYPHIM Vi - Szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa

• VaxigripTetra - Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana

• VERORAB - Szczepionka przeciw wściekliźnie stosowana u ludzi, produkowana w hodowlach komórkowych

Consumer healthcare

Sanofi jako partner w obszarze zdrowia, chroni i wspiera pacjentów w podróży przez życie, dostarczając rozwiązania terapeutyczne również na powszechne dolegliwości dnia codziennego.

Samoleczenie, coraz częściej stosowane przez ludzi na świecie, może poprawiać samopoczucie, ograniczać skutki choroby i przywracać zdrowie.

W Sanofi wierzymy, że odpowiedzialne samoleczenie doprowadzi do tego, że ludzie na całym świecie będą mogli cieszyć się zdrowszym i pełniejszym życiem. To z kolei znacznie przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej.

Sanofi Consumer Healthcare oferuje wysokiej jakości produkty takie jak: leki bez recepty, wyroby medyczne i suplementy diety. Portfolio obejmuje:

• leki przeciwalergiczne,

• przeciwbólowe,

• leki na objawy towarzyszące przeziębieniu i grypie,

• preparaty magnezowe oraz do leczenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych,

• suplementy diety.