Юридична довідка

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» підтримує цей сайт з інформаційною метою

Інтелектуальна власність

Цей вебсайт www.sanofi.ua (далі – «Сайт») належить компанії Санофіавентіс Груп (Франція) (далі по тексту - Санофі) і підтримується ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (далі – «Товариство»), що входить до складу Групи Sanofi (далі всі разом – «Група»). Загальний вигляд і кожен з елементів, включаючи знаки для товарів і послуг, логотипи та назви доменів, які згадуються на Сайті, захищені чинним законодавством про інтелектуальну власність і належать Санофі або іншим компаніям Групи (далі - “Правовласники”), їх використання вимагає отримання попереднього дозволу в належній формі. Жодна складова Сайту не може бути скопійована, відтворена, змінена, завантажена, перетворена, передана або поширена будь-яким способом і з використанням будь-якого носія, повністю або частково, без отримання попередньої письмової згоди Правовласника, крім випадків, коли це відбувається виключно з метою друку в засобах масової інформації за умови дотримання прав інтелектуальної власності та будь-яких інших прав, які згадуються. Копіювання дозволяється виключно для особистого некомерційного використання на Вашому персональному комп'ютері або іншому пристрої з метою повторного ознайомлення. У разі будь-якого санкціонованого використання елементів Сайту, останні не можуть бути перетворені, змінені або виправлені будь-яким чином. Правовласники залишають за собою право звернення до суду з приводу будь-якого порушення своїх прав інтелектуальної власності.

Характер інформації

Сайт містить інформацію про Товариство та інші компанії Групи, котра може бути цікава широкій громадськості, представникам засобів масової інформації, постачальникам, співробітникам тощо. Розміщена на Сайті інформація, зокрема фінансові дані (якщо такі є), не повинна розглядатися як заохочування до інвестування. Її не слід інтерпретувати як спонукання, агітацію чи публічну пропозицію. Вона не може розцінюватися як пропозиція підписки або придбання акцій Санофі чи будь-яких інших цінних паперів, випущених Санофі чи її філіями/дочірніми підприємствами. Санофі звертає Вашу увагу на те, що фінансова інформація, розміщена на Сайті, регулярно оновлюється. Залежно від обставин, на Сайті розміщуватимуться експертні висновки з певної сфери відповідно до змісту цього Сайту, чи витяги зі статей в пресі. Така інформація містить лише погляди відповідних експертів чи газети, думка яких не обов’язково збігається з думкою Товариства чи інших компаній Групи. Товариство не несе відповідальності за точність чи повноту будь-якої інформації або поглядів, викладених в таких матеріалах. Поради експертів - це лише особисті, суб’єктивні погляди, і в жодному разі їх не слід розглядати як переконання чи відповідальність Товариства. Більш того, Сайт містить інформацію про здоров’я, належну фізичну форму, медичні питання та різні види медикаментозного лікування виключно людини. Ця інформація призначена лише для використання в довідкових цілях і в жодному разі не заміняє консультацію з лікарем або фармацевтом. Вам не слід використовувати цю інформацію з метою діагностики будь-якого захворювання чи патології або з метою призначення чи використання будь-якого лікарського засобу, представленого на Сайті, для цього Вам необхідно консультуватися з Вашим лікарем. Товариство докладає всіх зусиль для того, щоб гарантувати забезпечення точності та оновлення інформації, розміщеної на цьому Сайті, зміст якої зберігає за собою право змінювати у будь-який час та без попереднього про це повідомлення.

Конфіденційність та персональні дані

Товариство не розголошує третім особам Вашу персональну інформацію, яку Ви можете повідомляти через форми зворотного зв’язку на Сайті або електронною поштою. Ця інформація використовуватиметься виключно з метою надання Вам максимально вичерпної відповіді на Ваші запити. Використовуючи форми зворотного зв'язку Сайту або адреси електронної пошти, вказані на цьому Сайті, Ви надаєте свою однозначну згоду на обробку Товариством наданих Вами у відповідній комунікації персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених у формі, або щонайменше для здійснення комунікації з Вами. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", Ви маєте право: 1) знати про джерела збирання, місцеперебування своїх персональних даних, мету їх обробки, місцеперебування або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є неправдивими; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є неправдивими чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Відповідні запити Ви можете направляти на адресу Товариства шляхом заповнення та направлення форми зворотного зв'язку на Сайті або з використанням наступного поштової адреси: ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» вул. Жилянська 48-50а, Бізнес Центр Прайм, 01033, Київ, Україна Додаткові умови обробки Ваших персональних даних можуть наводитись разом із формою зворотного зв’язку на Сайті (в залежності від її призначення та обсягу персональних даних, що запитуються). Сайт не призначений для отримання будь-якої конфіденційної інформації або інформації з обмеженим доступом. Тому, за виключенням вказаних вище персональних даних, уся інформація, незалежно від представленої форми (документи, графіка, питання, пропозиції, концепції, замітки тощо), яку Ви повідомляєте на Сайті, у жодному разі не розглядатиметься як конфіденційна або як інформація з обмеженим доступом. З огляду на той факт, що Ви передаєте нам ці дані, це дає нам право використовувати, відтворювати, розповсюджувати чи змінювати дані або передавати їх третім особам, у тому числі закордон, для опрацювання Вашого запиту.

Обмеження відповідальності

Товариство прагне робити все можливе, щоб забезпечити точність і актуальність інформації на Сайті. Товариство залишає за собою право коригувати зміст Сайту в будь-який час без попереднього повідомлення. З огляду на це, Товариство та інші компанії Групи не несуть відповідальності за: будь-яку неточність, помилку або неповноту інформації, опублікованої на Сайті; будь-які збитки, що настали внаслідок шахрайського втручання з боку третьої особи в результаті зміни інформації або компонентів Сайту; в ширшому сенсі - за будь-яке пошкодження власності або збитків, які настали з будь-якої причини і які мають будь-яке походження, характер або будь-які наслідки, навіть якщо Товариство отримало попередження про можливість настання таких ушкоджень або збитків, викликаних (i) будь-яким доступом на Сайт або неможливістю доступу на Сайт, (ii) використанням Сайту, включаючи будь-які збитки або вірус, які можуть інфікувати Ваш комп'ютер або іншу власність, і / або (iii) довірою до інформації, яка прямо або побічно була отримана з Сайту. Компоненти цього Сайту або будь-якого іншого сайту вказуються в тому вигляді, «як вони є», без прямих або непрямих гарантій. Товариство не надає ніяких прямих або непрямих гарантій, щодо, без обмеження, ринкової вартості або відповідності вимогам для використання з будь-якою конкретною метою.

Доступність Сайту

Ви визнаєте, що (i) технічно неможливо створити Сайт, позбавлений будьяких недоліків, і Санофі перебирає зобов'язання це зробити; (Ii) недоліки можуть привести до тимчасової недоступності Сайту; а також (iii) на роботу Сайту можуть впливати події та / або фактори, які Санофі не може контролювати, зокрема кошти передачі і комунікації між Вами і Санофі, між Санофі та іншими мережами. Санофі та / або постачальники можуть в будь-який час змінити або припинити тимчасово або постійно роботу всього Сайту або його окремих частин для технічного обслуговування і / або вдосконалення і / або внесення змін на Сайті. Санофі не несе відповідальності за будь-які зміни, призупинення або перебої в роботі сайту.

Інформація про продукцію

Інформація, яка міститься і була опублікована на Сайті, може містити прямі або опосередковані посилання на продукти, програми та послуги Групи компаній «Санофі», які не були оголошені або недоступні в деяких країнах або деяких регіонах, або які можуть поставлятися під іншим найменуванням і можуть підлягати різному регулюванню чи іншим умовам використання в залежності від країни. Такі посилання не означають, що Група компаній «Санофі» має намір продавати таку продукцію, програми або послуги у Вашій країні. Звертайтеся до Санофі, щоб отримати будьяку інформацію про доступні для Вас продукції, програми і послуги