Ukraine

English

Чому важлива прозорість?

Співпраця між фармацевтичною галуззю, професіоналами та організаціями охорони здоров’я є вкрай необхідною для забезпечення розробок, ефективного використання нових лікарських засобів та успіху майбутніх досліджень. Більша прозорість такої співпраці, що регулюється відповідно до норм чинного законодавства, сприятиме глибшому розумінню співробітництва між галуззю, професіоналами та організаціями охорони здоров’я.

Які зобов’язання Санофі щодо прозорості?
Ми віримо, що прозорість впливає на рівень довіри до компанії та є запорукою впевненості у ній, і ми беремо на себе зобов’язання діяти згідно з усіма правилами і положеннями, що регулюють цей аспект. З червня 2016 року, будучи членом Європейської Федерації Фармацевтичної Промисловості та Асоціацій (EFPIA), Санофі надає інформацію про співпрацю з професіоналами та організаціями охорони здоров’я по всій Європі. Предметом розкриття є інформація про перерахування, пов’язані з такими видами діяльності, як наукові дослідження та освіта для організацій охорони здоров’я, а також перерахування професіоналам охорони здоров’я, які виконують зобов’язання згідно договору, як-от забезпечення участі в освітніх заходах, гонорари спікерам, консультаційна діяльність та робота в консультативних радах.

Чому ми співпрацюємо з професіоналами й організаціями охорони здоров’я?
Професіонали та організації охорони здоров’я, з якими ми співпрацюємо, надають нам цінні, незалежні та експертні знання, отримані у результаті їхнього клінічного досвіду. Ця інформація є важливою для нашої діяльності з метою підвищення якості лікування пацієнтів, що, у свою чергу, приносить користь людям і суспільству в цілому.

Електронна адреса для звернень з питань звітності: Transparency.Ukraine@sanofi.com

 • ЗВІТ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІОНАЛАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2020 Р.)
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ (2020 Р.)
 • ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПАЦІЄНТІВ (2020 Р.)
 • ЗВІТ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІОНАЛАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2019 Р.)
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ (2019 Р.)
 • ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПАЦІЄНТІВ (2019 Р.)
 • ЗВІТ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІОНАЛАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2018 Р.)
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ (2018 Р.)
 • ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПАЦІЄНТІВ (2018 Р.)
 • ЗВІТ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІОНАЛАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2017 Р.)
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ (2017 P.)
 • ЗВІТ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЦІННОСТЕЙ ПРОФЕСІОНАЛАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2016 Р.)