Data Privacy

Sanofi Tietosuojakäytäntö

1. Sitoutumisemme

SANOFI ymmärtää täysin tietosuojan ja henkilötietojen suojaamisen tärkeyden digitaalisella aikakaudella ja on sitoutunut varmistamaan asianmukaisen tietosuojatason kaikille henkilöille, joiden kanssa Sanofi on tekemisissä. Tämä sisältää erityisesti seuraavat:

 • potilaat ja heidän sukulaisensa tai läheisensä,
 • kliinisiin tutkimuksiin osallistuvat henkilöt,
 • terveydenhuollon ammattilaiset,
 • tuotteidemme ja palveluidemme käyttäjät, mukaan lukien verkkosivustojen ja sovellusten käyttäjät,
 • alihankkijoidemme ja liiketoimintakumppaneidemme edustajat,
 • tiedeyhteisön edustajat jne.
 • työnhakijat.
2. Mitä tästä asiakirjasta löytyy

Tässä tietosuojakäytännössä (”käytäntö”) kuvataan Sanofin maailmanlaajuiset käytännöt henkilötietojen asianmukaisen suojauksen varmistamiseksi, ts. kaikki tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, jotka koskevat kaikkea sen liiketoiminnan ja toimien yhteydessä suoritettavaa tietojen käsittelyä (”henkilötiedot”).

Tämän käytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään:

 • SINULTA KERÄÄMÄMME TIEDOT: mitä tietoja sinusta Sanofi kerää ja käsittelee
 • TARKOITUKSET: mistä syistä ja mihin tarkoituksiin Sanofi käsittelee henkilötietojasi
 • PERUSTEEN: millä perusteella Sanofi käsittelee henkilötietojasi
 • MISTÄ: mistä lähteistä Sanofi kerää henkilötietojasi
 • KENELLE: keitä ovat ne valtuutetut osapuolet, joille Sanofi voi luovuttaa henkilötietojasi
 • MISSÄ: missä Sanofi ja sen valtuuttamat osapuolet voivat käsitellä henkilötietojasi
 • KUINKA TURVALLISTA: mitä Sanofi tekee suojatakseen henkilötietojasi
 • KUINKA KAUAN: Sanofin menettelytapa henkilötietojesi säilytysajan määrittämisessä
 • OIKEUTESI: mitä oikeutesi ovat ja miten voit käyttää niitä
 • KUINKA OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ: missä ja miten voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat käyttää oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää
3. Mitkä käsittelytoimet tämä käytäntö kattaa?

Tämä käytäntö on tarkoitettu sovellettavaksi kaikkiin käsittelytoimintoihin, joita Sanofi suorittaa niiden henkilöiden osalta, joiden kanssa se asioi ammatillisissa liiketoimissaan.

Yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskevista ilmoituksista (”tietosuojaseloste”) ja/tai suostumuslomakkeista ilmoitetaan sinulle tarvittaessa koskien erityisiä tilanteita, joissa Sanofi saattaa käsitellä henkilötietojasi. Näissä tietosuojaselosteissa kuvataan yksityiskohtaisemmin, kuinka henkilötietojasi käsitellään kyseessä olevan käsittelyn yhteydessä. Jos maasi lainsäädäntö niin vaatii, tätä käytäntöä ja/tai tietosuojaselosteita voidaan tapauksesta riippuen täydentää paikallisilla velvoittavilla määräyksillä.

SANOFIn rooli

Tässä käytännössä SANOFI tarkoittaa Sanofia ja kaikkia sen osakkuusyhtiöitä.

Jokaisessa tietosuojaselosteessa on määritettävä, mikä SANOFIn yksikkö päättää, mistä syistä (ts. tarkoitukset) henkilötietojasi käsitellään, sekä kyseiseen käsittelyyn määrätyt resurssit (ts. keinot).

Tämän käytännön voimassaolo ja kehitys

SANOFI voi muuttaa tätä käytäntöä ajoittain, erityisesti mukauttaakseen sen ehdot sovellettavien lakien ja/tai SANOFIn käytäntöjen kehityksiin tai muutoksiin. Muutokset ovat saatavilla tällä sivulla. Pyydämme sinua tarkistamaan tämän käytännön aika ajoin.

4. Sinulta keräämämme tiedot: Sinua koskevat tai meille antamasi tiedot

SANOFI kerää tai voit antaa meille monentyyppisiä tietoja verkkosivustomme käyttäjiltä ja käyttäjistä, mukaan lukien seuraavat tiedot:

 • joilla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tunnistetiedot
 • jotka koskevat sinua, mutta eivät tunnista sinua suoraan, kuten syntymäaika, ja
 • Internet-yhteydestäsi, laitteista, joita käytät verkkosivustomme käyttämiseen, ja käyttötiedot, kuten IP-osoite.

Keräämme näitä tietoja:

 • suoraan sinulta, kun annat ne meille;
 • automaattisesti liikkuessasi sivustolla, ja
 • kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi liikekumppaneiltamme.

Saatamme myös käyttää verkkotekniikoita kerätäksemme tietoja verkkotoiminnastasi ajan mittaan ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai muissa verkkopalveluissa (käyttäytymisen seuranta), joihin saattaa kuulua evästeiden (tietokoneesi kiintolevylle tallennetut tiedostot, jotka saattavat olla tarpeen verkkosivustomme käyttöä varten), verkkojäljitteiden (sähköiset tiedostot, joiden avulla SANOFI voi kerätä koostettuja tietoja verkkosivustollaan kävijöistä) ja Googlen tai muiden kolmansien osapuolten analytiikkapalvelujen käyttö.

Joillakin alueilla, maissa tai Yhdysvaltain osavaltioissa (kuten Kaliforniassa) sinulla saattaa olla oikeus kieltäytyä tällaisesta seurannasta. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, katso alla olevat kohdat ”Oikeutesi” ja ”Ota meihin yhteyttä”. Voit kieltää Google Analyticsin käytön käymällä seuraavassa linkissä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Jos haluat kieltäytyä kiinnostuksen kohteisiin perustuvasta mainonnasta Network Advertising Initiativen (NAI) kautta, käy seuraavassa linkissä: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Tarkoitukset: SANOFI kerää aina henkilötietojasi nimenomaisiin ja perusteltuihin tarkoituksiin

SANOFI kerää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • liiketoiminnan suorittaminen, markkinoinnin ja myynnin suorittaminen, pyyntöihisi vastaaminen, kanssakäymisemme ja tapaamistemme seuraaminen, kuten ottaessasi meihin yhteyttä saadaksesi tietoja ja tukea;
 • Sanofia koskevien lakisääteisten tai sääntelyllisten velvoitteiden noudattaminen, turvallisuuden valvonta, haittatapahtumien hallinta, ehkäisy- ja tutkintatoimien suorittaminen, hallinnollisten muodollisuuksien suorittaminen, rekisteröinnin, ilmoitusten tai tarkastusten tekeminen;
 • potilastuen ja terveydenhuollon palvelutuen antaminen, potilaiden osallistaminen ja lääkemääräyksiin liittyvän tiedon tuottaminen sekä vaateiden hallinta, mukaan lukien vakuutuskorvausvaatimukset;
 • tutkimus- ja kehitystyön tekeminen, kliinisten tutkimusten, rekisteritutkimusten ja lääketutkimusten suorittaminen, henkilöiden tutkimuksiin, lääketutkimuksiin ja muuhun toimintaan hankkimisen ja osallistumisen hallinta ja kelpuutus, demografisten tietojen analysointi, erityisohjelmien, toimintojen, lääketutkimusten, tapahtumien tai myynninedistämistoiminnan tarjoaminen palvelujemme kautta, markkina- tai kuluttajatutkimusten suorittaminen;
 • pääsyn tarjoaminen sinulle verkkopalveluihin, sovelluksiin ja alustoille, verkkotiliesi hallinnointi;
 • sinun tunnistamisesi tai todentamisesi, tunnistetietojesi antaminen tai varmentaminen, mukaan lukien salasanat, salasanavihjeet, suojaustiedot ja -kysymykset, viranomaisen myöntämä henkilötodistus, terveydenhuollon ammattilaisen numero, ajokortin tiedot ja passin tiedot;
 • tuotteidemme ja palvelujemme parantaminen ja kehittäminen, käyttötrendien havaitseminen ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, sen ymmärtäminen, miten sinä ja laitteesi olette vuorovaikutuksessa palvelujemme kanssa, turvallisuusongelmien seuraaminen ja niihin vastaaminen, mainoskampanjoidemme tehokkuuden määrittäminen, kyselyjen suorittaminen
 • palvelujemme käyttökokemuksesi mukauttaminen, sen varmistaminen, että palvelumme esitetään sinulle parhaiten sopivalla tavalla; ammatillisten ja henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteidesi sisältöjämme, tuotteitamme ja palvelujamme tai muuta sisältöä kohtaan ymmärtäminen ja sisältömme mukauttaminen tarpeisiisi ja mieltymyksiisi, sinulle mukautettujen tuotteiden ja tarjousten esitteleminen sinulle;
 • viestintä kanssasi, vastaaminen pyyntöihisi tai tiedusteluihisi, tuen tarjoaminen tuotteille ja palveluille, tärkeiden tietojen, hallinnollisten tietojen, pakollisten ilmoitusten ja myynninedistämismateriaalien tarjoaminen sinulle, tuotteitamme, palveluitamme, tuotemerkkejämme ja toimintojamme koskevien uutisten ja tietojen lähettäminen sinulle, ammatillisten tapahtumien ja kongressien järjestäminen ja hallinta, mukaan lukien osallistumisesi tällaisiin tapahtumiin;
 • sellaisten maksujen käsitteleminen, joita meidän on mahdollisesti osoitettava tietyssä tilanteessa, taloudellisten tietojesi todentaminen, muiden maksujen suorittaminen;
 • lahjoitusten ja sponsoroinnin tarjoaminen;
 • hallinto- tai oikeusviranomaisten oikeudellisiin pyyntöihin vastaaminen sovellettavien lakien mukaisesti; haasteen, vaaditun rekisteröinnin tai oikeusprosessin noudattaminen;
 • oikeuksiemme ja etujemme suojaaminen, SANOFIn henkilöstön terveyden ja toimitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden suojaaminen, sisäisten tarkastusten suorittaminen, omaisuudenhoito, järjestelmän ja muun liiketoiminnan valvontatoimenpiteet, liikkeenjohdon hallinta (taloudenhallinta ja kirjanpito, väärinkäytösten seuranta ja estäminen), palvelujemme ja toimintamme turvallisuuden säilyttäminen, oikeuksiemme, yksityisyytemme, turvallisuutemme tai omaisuutemme suojaaminen, tarpeen mukaan toteutettavissa olevien oikeuskeinojen käyttäminen tai meille mahdollisesti koituvien vahinkojen rajoittaminen, suojautumisemme mahdollisilta petollisilta toimilta.
5. Millä perusteella? SANOFI käsittelee henkilötietojasi aina laillisesti

Riippuen kyseessä olevasta tietojen käsittelystä SANOFI yleensä käsittelee henkilötietojasi jommallakummalla seuraavista oikeusperustoista:

 • etukäteissuostumuksesi: kun olet selvästi antanut suostumuksesi siihen, että SANOFI käsittelee henkilötietojasi. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että SANOFI pyytää sinua allekirjoittamaan asiakirjan tai täyttämään verkossa olevan ”hyväksymislomakkeen” tai noudattamaan asiaankuuluvia menettelytapoja, jotta olet asiasta täysin tietoinen ja voit hyväksyä tai kieltäytyä suunnitellusta tietojen käsittelystä.
 • sopimussuhde sinun ja SANOFIn välillä: tällaisessa tapauksessa henkilötietojesi käsittely on yleensä tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai toteuttamiseksi; tämä tarkoittaa sitä, että jos et halua SANOFIn käsittelevän henkilötietojasi tässä yhteydessä, SANOFI voi kieltäytyä tai on velvollinen kieltäytymään solmimasta kanssasi tällaista sopimusta tai ei pysty tarjoamaan tässä sopimuksessa mainittuja tuotteita tai palveluja.
 • SANOFIn toimintoihin sovellettavat lakisääteiset velvoitteet; SANOFIn on esimerkiksi otettava käyttöön lääketurvamenettelyjä markkinoille saatettujen tuotteiden haittavaikutusten valvomiseksi, mihin yleensä liittyy henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen.
 • SANOFIn ”oikeutettu etu” sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa SANOFI ottaa huomioon perusoikeutesi ja -etusi päättäessään, onko käsittely perusteltua ja lainmukaista.

SANOFI voi tapauskohtaisesti nojautua muihin oikeusperustoihin, kuten elintärkeiden etujesi suojaamiseen sovellettavan tietosuojalain mukaisesti, sovellettavassa tietosuojaselosteessa ilmoitetulla tavalla.

6. Mistä henkilötiedot ovat peräisin? SANOFI kerää aina henkilötiedot luotettavista lähteistä

SANOFI voi kerätä henkilötietojasi eri lähteistä:

 • tiedot, joita viestit meille eri medioiden kautta, rekisteröintien, sovelluskyselyjen tai suoralla ja välillisellä vuorovaikutuksella SANOFIn kanssa, esimerkiksi tiedot, jotka annat rekisteröityäksesi SANOFIn tukemiin tieteellisiin tapahtumiin, lähettääksesi verkkohakemuksen, lähettääksesi meille tietopyynnön jne.
 • automaattisesti keräämämme tiedot, esimerkiksi kun seuraamme vuorovaikutustasi verkkosivustojemme, alustojemme, sovellustemme ja palvelujemme kanssa tiettyjen tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla.
 • tiedot, joita keräämme sovellettavan lain mukaisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä, mukaan lukien tiedot, joita julkaiset kaikilla alustoilla.
 • tiedot, jotka hankimme laillisesti kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi silloin, kun meidän voi olla tarpeen vahvistaa yhteystiedot tai taloudelliset tiedot tai varmentaa terveydenhuollon ammattilaisten toimiluvat. Tällaisessa tapauksessa saamme yleensä nämä henkilötiedot kolmansilta osapuolilta, joilla on lupa luovuttaa ne omien tietosuojakäytäntöjensä tai lain mukaisesti. Tarvittaessa ilmoitamme sinulle näiden kolmansien osapuolten henkilöllisyyden tietosuojaselosteessa ja pyydämme sinua lukemaan niiden tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt selvittääksesi henkilötietojen lähteen ja niiden keräämisolosuhteet.

Tietoja lasten henkilötiedoista

Verkkosivustojamme ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta verkkosivustomme kautta. Jos olet alle 13-vuotias, älä käytä tätä verkkosivustoa äläkä anna mitään tietoja tällä verkkosivustolla.

Joissakin tilanteissa voimme kerätä lapsia koskevia henkilötietoja lapsen vanhemman tai huoltajan suostumuksella palvelujemme, kuten kliinisten toimintojen tai potilastukiohjelmien tuottamista varten, mutta emme muutoin tietoisesti hanki henkilötietoja lapsilta emmekä kohdenna heihin markkinointia. Jos vanhempi tai huoltaja saa tietää, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietoja, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä jäljempänä ”Kuinka ottaa meihin yhteyttä” -osiossa kuvatulla tavalla. Ryhdymme toimenpiteisiin tällaisten tietojen poistamiseksi tietokannastamme sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin: SANOFI jakaa henkilötietojasi vain valtuutetuille osapuolille

Yllä kuvattuihin tarkoituksiin SANOFIn on ehkä jaettava henkilötietojasi seuraaville valtuutetuille kolmansille osapuolille:

 • Sanofi ja sen osakkuusyhtiöt
 • kumppanimme (terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot, jakelijat, muut terveydenhuollon ja lääketeollisuuden jäsenet)
 • valikoidut toimittajat, palveluntarjoajat tai myyjät, jotka suorittavat verkkosivuston isännöintiä, tietojen analysointia, maksujen käsittelyä, tilausten täyttämistä, tietotekniikkaa ja siihen liittyvää infrastruktuurin tarjoamista, asiakaspalvelua, sähköpostin toimittamista, tilintarkastusta jne. ohjeidemme mukaisesti
 • oikeus- tai hallintoviranomaiset, sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien asuinmaasi, ulkopuoliset lait, vaatimalla tavalla
 • potentiaaliset hankkijat ja muut sidosryhmät fuusion, oikeudellisen uudelleenjärjestelyn, kuten hankinnan, yhteisyrityksen, siirron, johdannaisyhtiön tai yritysmyynnin yhteydessä
 • arvontojen, kilpailujen ja vastaavien myynninedistämistapahtumien toimeksiantajat

SANOFIn on ehkä jaettava henkilötietojasi muille kolmansille osapuolille, jolloin sinulle ilmoitetaan asiasta asianmukaisesti soveltuvan tietosuojaselosteen kautta.

Sanofi vaatii joka tapauksessa, että tällaiset kolmannet osapuolet

 • sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja tämän käytännön periaatteita;
 • käsittelevät henkilötietoja vain tässä käytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ja
 • toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet henkilötietojesi koskemattomuuden ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi.
8. Mihin henkilötietoja voidaan siirtää? SANOFI varmistaa, että henkilötietojesi siirrot EU:n ulkopuolelle suojataan

SANOFI on monikansallinen organisaatio, jolla on osakkuusyhtiöitä, kumppaneita ja alihankkijoita monissa maissa ympäri maailman. Tästä syystä SANOFI saattaa joutua siirtämään (käytön, visualisoinnin, säilytyksen, kautta...) henkilötietojasi muille lainkäyttöalueille, mukaan lukien Euroopan talousalueelta Euroopan talousalueen ulkopuolelle maihin, joissa tietosuojan tason ei ehkä katsota olevan sama kuin lainkäyttöalueella, jolla olet.

Henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja koskevat suojatoimet: Tapauksissa, joissa SANOFIn on siirrettävä henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle, se varmistaa, että sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämät asianmukaiset suojatoimet suoritetaan (mukaan lukien soveltuvin osin erityisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet).

Tässä suhteessa ja erityisesti kliinisten tutkimusten ja lääketurvatoiminnan yhteydessä toteutettujen henkilötietojen konserninsisäisten siirtojen osalta SANOFI on ottanut käyttöön ja soveltaa EU:n tietosuojaviranomaisten vahvistamia ”yritystä sitovia sääntöjä”.

9. Kuinka turvallinen: SANOFI suorittaa turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi

Olemme ottaneet käyttöön erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja toimenpiteitä henkilötietojesi koskemattomuuden ja luottamuksellisuuden suojaamiseksi luvattomalta saannilta, käytöltä ja luovuttamiselta. Näissä toimenpiteissä otetaan huomioon uusin tekniikka, toteutuksen kustannukset ja käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille vaihteleva todennäköisyys ja vakavuus.

Säilytämme henkilötietojasi esimerkiksi palvelimilla, joilla on erilaisia teknisiä ja fyysisiä käyttöoikeuksien valvontatoimia, joihin voi kuulua tarvittaessa esimerkiksi salaus. Saatamme myös koostaa henkilötiedot tai muuttaa tai poistaa henkilötietojen nimet varmistaaksemme, ettei henkilöä koskevia tietoja välitetä kolmansille osapuolille.

10. Kuinka kauan: säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen

SANOFI säilyttää henkilötietosi vain tässä käytännössä kuvattujen tarkoitusten saavuttamiseen tarvittavan ajan.

Poikkeuksena Sanofia saatetaan vaatia säilyttämään henkilötietosi pidempään lain vaatiman tai salliman ajan, tai se saattaa säilyttää ne tarpeen mukaan suojatakseen oikeuksiaan ja etujaan. Tällaisessa tapauksessa sinulle ilmoitetaan aiotusta säilytysajasta soveltuvassa tietosuojaselosteessa.

11. Oikeutesi: SANOFI varmistaa, että voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi

Voit käyttää oikeuksiasi tietosuojalaeissa säädetyn mukaisesti.

Tätä tarkoitusta varten SANOFI ilmoittaa sinulle, että sinulla saattaa sovellettavan lain niin vaatiessa ja rajoitusten puitteissa, jotka voivat soveltua poikkeusten tai lakisääteisten vaatimusten johdosta, olla oikeus:

 • saada henkilötietosi yksinkertaisella pyynnöllä, jolloin voit pyytää saada kopion näistä tiedoista, elleivät kyseiset henkilötiedot ole suoraan saatavillasi esimerkiksi henkilökohtaisella tililläsi;
 • saada henkilötietosi oikaistuiksi, jos henkilötietosi ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita;
 • saada henkilötietosi poistetuiksi sovellettavan tietosuojalain määräämissä tilanteissa (”oikeus tulla unohdetuksi”);
 • peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn vaikuttamatta käsittelyn laillisuuteen, kun henkilötietojasi on kerätty ja käsitelty suostumuksesi perusteella;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi on kerätty ja käsitelty SANOFIn oikeutettujen etujen perusteella, jolloin sinun on perusteltava pyyntösi selittämällä meille erityinen tilanteesi;
 • pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sovellettavan lain määräämissä tilanteissa;
 • saada henkilötietosi siirrettäviksi Sanofilta kolmannelle osapuolelle tai saada SANOFI siirtämään ne suoraan valitsemallesi kolmannelle osapuolelle, mikäli se on teknisesti mahdollista (tietojen siirto-oikeus hyväksytään vain, jos käsittely perustuu suostumukseesi).

Jos haluat käyttää jotakin näistä oikeuksistasi, ota meihin yhteyttä jäljempänä ”Kuinka ottaa meihin yhteyttä” -osiossa kuvatulla tavalla, niin ryhdymme tarvittaviin toimiin vastataksemme mahdollisimman pian.

Voit myös tehdä kantelun toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä. Suosittelemme, että otat meihin yhteyttä etukäteen, mutta jos haluat käyttää tätä oikeutta, sinun tulee ottaa yhteyttä suoraan toimivaltaiseen tietosuojaviranomaiseen.

Päivitykset

Sovellettavien lainkohtien mukaisten oikeuksiesi puitteissa SANOFI pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä ilman ennakkoilmoitusta vastaamaan teknistä kehitystä, lainsäädännön ja sääntelyn muutoksia ja hyviä kaupallisia käytäntöjä. Siinä tapauksessa, että SANOFI muuttaa henkilötietojen suojauskäytäntöjään, päivitetty versio tästä käytännöstä vastaa näitä muutoksia, ja ilmoitamme sinulle näistä muutoksista muuttamalla tämän käytännön alussa olevaa voimaantulopäivämäärää.

Kuinka ottaa meihin yhteyttä

Sanofi ottaa mielellään vastaan kaikki kysymykset tai kommentit, joita sinulla saattaa olla tästä käytännöstä ja sen toimeenpanemisesta. Voit lähettää kysymyksiä tästä käytännöstä tai SANOFIn suorittamasta henkilötietojesi käytöstä tietosuojavastaavallemme alla olevin yhteystiedoin: privacy.ne@sanofi.com

Sanofi - Lupa digitaalisille uutisille

Suostumuslomake: Kaupallinen markkinointi ja palvelut Viestintä ja lääketieteellinen viestintä (NE-versio)

Sanofi Aventis Group arvostaa yksityisyyttäsi. Allekirjoittamalla tai rastittamalla suostumuslomakkeen ruudun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, jotta voit vastaanottaa yksilöllisiä markkinointitietoja, digitaalisia uutiskirjeitä, myynninedistämistietoja ja/tai lääketieteellistä tietoa Sanofi Aventis Group ja sen tytäryhtiöiltä, kuten alla on yksityiskohtaisesti selvitetty. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Käyttötarkoitus

Jos annat suostumuksesi henkilökohtaisen markkinoinnin/myynninedistämisen ja lääketieteellisen koulutusviestinnän vastaanottamiseen, Sanofi Aventis Group (jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 54, rue la Boétie – 75008 Paris – RANSKA) yhdessä SANOFIn osakkuusyhtiöiden (jäljempänä ”Sanofi”, ”me” tai ”meitä”) kanssa käsittelee henkilötietojasi. Esimerkkejä viesteistä, joita saatamme lähettää sinulle, ovat kutsut koulutustoimintoihin, lääketieteelliset ja tuotetiedot sekä potilastukitiedot. Nämä viestit voidaan rajoittaa valtuutetuille vastaanottajille sovellettavan lainsäädännön ja/tai toimintaohjeiden mukaisesti. Käsittelemme kiinnostuksen kohteesi ja mieltymyksesi sekä kaiken vuorovaikutuksen kanssamme näiden viestien yksilöllistämiseksi. Esimerkiksi sinulle lähetetyt sähköpostiviestit on varustettu napsautusarvioinnilla, jolla määritetään, kiinnostaako jokin aihe sinua. Voit olettaa saavasi Sanofilta keskimäärin yhden viestin viikossa.

Tietojen jakaminen

Henkilötietojasi voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka tukevat Sanofia henkilötietojesi käsittelyssä. Jos nämä viestit viittaavat tietojen siirtämiseen Euroopan talousalueen ulkopuolelle, käytetään suojatoimia, kuten vakiolausekkeita (SCC), tai muita sovellettavan tietosuoja- ja tietosuojalainsäädännön mukaisia siirtomekanismeja. Lisäksi ryhdymme ylimääräisiin varotoimenpiteisiin ennen henkilötietojesi jakamista, kuten riittäviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, jotta voimme suojata tietojesi luottamuksellisuutta, koskemattomuuttasi ja yksityisyyttäsi alan vaatimusten sekä tapauskohtaisen analyysin perusteella. Tämän lisäksi voit pyytää kopiota niistä käyttöturvallisuustoimista, jotka on tehty Sanofin ja henkilötietojesi vastaanottajien välillä.

Säilytysaika

Suostumuksesi on voimassa kunnes peruutat sen. Kun meille ilmoitetaan, että olet jättänyt työtehtävästäsi, johon liittyen Sanofi on yhteydessä sinuun, lopetamme henkilötietojesi (ja suostumuksesi) käytön edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Kansallisesta laista riippuen meidän on säilytettävä suostumuslomakkeet osoittaaksemme, että olemme saaneet suostumuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka peruuttaisit suostumuksesi, henkilötietosi ja suostumuslomakkeesi on arkistoitava ja säilytettävä niin kauan kuin kansallinen laki määrää.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, käsitteleekö Sanofi sinua koskevia henkilötietoja ja mihin tarkoituksiin (tietojen käyttö). Sinulla on tarvittaessa oikeus korjata, lisätä tai poistaa tietojasi tai estää niiden käyttö. Voit myös aina vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien niihin liittyvä profilointi.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, napsauta tästä. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä ja/tai oikeuksistasi tai jos haluat peruuttaa suostumuksesi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa privacy.ne@sanofi.com tai tutustu Sanofin maakohtaiseen tietosuojalausuntoon:

Suomi: Data Privacy
Sanofin maailmanlaajuinen tietosuojakäytäntö on saatavilla täällä.