Genomic Medicine in 3D

Genomic Medicine in 3D

Genomic Medicine in 3D

Sanofi Suomessa

Sanofi on maailmanlaajuinen lääkeyhtiö, jolla on reilu 90 000 työntekijää. Meitä ohjaa päämäärä: me jatkamme tieteen ihmeiden jäljittämistä, jotta voisimme muuttaa ihmisten elämää. Tieto ja digiteknologian tukema tutkimus ja tuotanto voivat muuttaa tapaa, jolla lääketiedettä harjoitetaan – tehden mahdottomasta mahdollista miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.

Jatkamme tieteen ihmeiden jäljittämistä, jotta voisimme muuttaa ihmisten elämää

Edistymisemme yhdistää meidät ja saa meidät kasvamaan, oppimaan ja ylittämään yhdessä rajojamme. Mitä tarkoitamme tieteen ihmeillä? Meille se merkitsee lääketieteellisiä läpimurtoja, jotka helpottavat merkittävästi sairastuneiden elämää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että keskitämme resurssit tärkeimpiin terapia-alueisiin, joissa voisimme muuttaa ihmisten elämää ja edistää kansanterveyttä.

Sanofin pääkonttori on Pariisissa, Ranskassa. Suomessa toimistomme sijaitsee Espoon Tapiolassa ja meillä on noin 90 työntekijää.

Sanofi maailmalla

+90 000

Työntekijää

90

Maassa

100 

Vuoden kokemus innovaatiosta

Kiinnostaako työpaikka meillä?

Forbes valitsi meidät toimialamme toiseksi parhaaksi työnantajaksi vuonna 2022. Voisiko siis olla parempaa työpaikkaa edistää uraasi?

Löydä uusia mahdollisuuksia

Sanofi tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon yhteistyö on potilaiden etu. Yhteistyön ansiosta markkinoille on saatu lukemattomia innovatiivisia lääkkeitä.
Yhteistyö on myös muuttanut tapaa, jolla moni sairaus vaikuttaa elämäämme.1

EFPIA

Yhteistyön avulla saamme tärkeää ja riippumatonta asiantuntijatietoa käytännön hoitotyötä tekeviltä terveydenhuollon ammattilaisilta. Näin tuorein tutkimustieto saadaan suomalaispotilaille nopeasti, ja tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yhteistyön avulla pysymme myös kosketuksissa potilastyöhön ja ymmärrämme paremmin siihen liittyviä haasteita ja tarpeita. Näiden tarpeiden tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa kehittämään muun muassa potilaiden tueksi tarkoitettuja ohjelmia.

Haluamme myös osaltamme olla tukemassa terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutusta.

EFPIA, 24.09.2019

Sanofi sitoutuu julkistamiseen ja toiminnan läpinäkyvyyden edistämiseen

Lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestö EFPIAan kuuluvana konsernina ja Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Sanofi julkaisee terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön taloudelliset luvut toukokuun lopusta alkaen kautta koko Euroopan. Taloudellisessa yhteistyössä julkistetaan muun muassa terveydenhuollon ammattilaisille maksetut palkkiot.

Lääkärit toimivat myös lääkeyritysten asiantuntijoina ja silloin tehdystä työstä maksetaan korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä.
Kovaukseen vaikuttaa työmäärä, siihen käytettävä aika sekä asiantuntijuuden taso. Julkaistussa taloudellisessa yhteistyössä palkkiot henkilöä kohden on esitetty yhteissummana. Näihin yhteissummiin liittyy useimmiten merkittäviä työmääriä ja paljon aikaa asiantuntijoilta.

Me Sanofilla toimimme terapia-alueilla, joissa myös hoitajien merkitys potilaiden ohjaamisessa ja tukemisessa on erittäin merkittävää. Tästä johtuen teemme yhteistyötä myös hoitajien kanssa.

Yhteistyömme potilasjärjestöjen kanssa

Meille on tärkeää ymmärtää terveydenhuoltohenkilöstön ja potilaiden tarpeet. Juuri siksi teemme yhteistyötä terveydenhuollon eri toimijoiden ja potilasjärjestöjen kanssa. Yhteistyömme on avointa, läpinäkyvää ja suomalaisten terveyden edistämiseen aidosti pyrkivää.

Meille on myös tärkeää, että kaikki yhteistyömme noudattaa alan lakeja ja määräyksiä. Vahvan perustan muuraavat Suomen lääketeollisuuden, Euroopan lääketeollisuuden (EFPIA) ja Sanofi-konsernin selkeät toimintaohjeet.