Nederlands

Sociaal impact

Milieubewust

Aangezien de productie van geneesmiddelen een impact heeft op eindige bronnen zoals energie, lucht en water, is de zorg voor het milieu van essentieel belang voor het succes van onze onderneming. Als bedrijf streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk te verminderen voor een gezondere planeet, met de betrokkenheid van iedereen.

Zo is ons waterverbruik de afgelopen 5 jaar met bijna 20% afgenomen. Op onze site in Geel hebben we een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie en vangen we regenwater op. Tegen 2025 streven we ernaar om meer dan 90% van ons afval wereldwijd te hergebruiken, terug te winnen of te recyclen. Intern hebben we een eigen energieteam en -coördinator waarmee ideeën vanop de werkvloer naar boven komen. Het behoud van de biodiversiteit op onze terreinen is ook erg belangrijk. In Geel hebben we een grote groenzone die volledig is ingericht en onderhouden volgens het biodiversiteitsconcept, inclusief bijenkorven voor de productie van onze eigen honing. Momenteel loopt er ook een proefproject met schapen op de oevers van de Laarloop. Zij zorgen voor een natuurlijk beheer van de oevers waardoor ook ongewenste knaagdieren er geen thuis meer vinden en dus niet meer voor overlast kunnen zorgen bij de buurtbewoners.

Planet Mobilization Fund

In het kader van een reeds lang bestaande inzet om de ecologische voetafdruk van de producten en activiteiten van het bedrijf te beperken, heeft Sanofi een Planet Mobilization Fund van 3 miljoen euro gelanceerd om projecten die door Sanofi-medewerkers worden ingediend te ondersteunen. Deze projecten zullen verder bijdragen aan een gezonder milieu.

Met het project “Re-use treated water” krijgt onze vestiging in Geel finaciering van Sanofi. Het project, dat samen met twee andere Europese vestigingen werd ontwikkeld, wil gezuiverd afvalwater van de drie locaties recycleren om het direct ter plaatse te hergebruiken. De drie testinstallaties kunnen tot 220 miljoen liter water per jaar besparen. Dit komt overeen met bijna 70 Olympische zwembaden.

We Volunteer

Elk jaar nemen onze werknemers deel aan We Volunteer, een wereldwijd initiatief van Sanofi waarbij onze medewerkers jaarlijks minimum één dag betaald verlof krijgen om vrijwilligerswerk te leveren ter ondersteuning van goede doelen en non-profitorganisaties. Wij hebben een geschiedenis van betrokkenheid in de samenleving door middel van vrijwilligerswerk en Sanofi in België organiseert al meer dan 15 jaar vrijwilligersactiviteiten voor onze werknemers.

Elk jaar nemen een klein honderdtal werknemers deel aan dit initiatief en werken ze een hele dag aan projecten voor profitorganisaties die uitgekozen werden door onze werknemers. Deze groep vrijwilligers biedt zo hun tijd aan om klusjes op te knappen die door de dagdagelijkse werking moeilijk in te plannen zijn.

Contact met ons

Hebt u interesse in onze vrijwilligersactiviteiten, of wilt u een vrijwilligersdag organiseren, neem dan contact met ons op via Volunteering.belgium@sanofi.com

MAT-BE-2301115, V1.0, 112023