Kontakt oss

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å kontakte Sanofi. Under finner du kontaktinformasjon til ulike funksjoner hos oss. Hvis du kontakter oss utenom kontortiden blir henvendelsen tatt hånd om påfølgende arbeidsdag.

Vi ber om at du oppgir om du er helsepersonell eller forbruker slik at vi kan gi deg best mulig hjelp i henhold til gjeldende regelverk.

Sanofi er opptatt av å beskytte det individuelle personvernet. Dine personopplysninger ivaretas i henhold til gjeldende personvernregler. Vi minner om at sensitiv informasjon kun bør deles via sikre kanaler, ikke via ukryptert e-post.

Vennligst les gjennom Sanofis personvernpolicy før du kontakter oss.

Besøksadresse
Professor Kohts vei 5
1366 Lysaker, Norge

Kontaktinformasjon

Per Aabakken

Managing Director Sanofi Norge
Per.Aabakken@sanofi.com
 

Kine Skårdal Kleven

Kommunikasjons-ansvarlig Norge
kineskardal.kleven@sanofi.com
+47 932 47 469
 

Bjørn-Kristian Svendsrud

Samfunnskontakt/Public Affairs Manager
Bjorn-kristian.svendsrud@sanofi.com
+47 976 65 324

Kristin Mesteig

Leder for markedsadgang og samfunnskontakt/
Head of Market Access and Public Affairs
Kristin.mesteig@sanofi.com

Kontakt Medisinsk Informasjon

Vi svarer gjerne på spørsmål vedrørende våre produkter.

Som legemiddelfirma har vi ikke anledning til å gi individuelle medisinskfaglige råd til pasienter og pårørende. Dersom spørsmålet angår din personlige helsetilstand bør du konsultere lege eller annet helsepersonell. Ved akutt behov for medisinsk hjelp bør du kontakte lege eller nødsentral.

Ring: 46 91 80 01
Mandag – fredag kl 10-14

Mail oss 
medinfo-norge@sanofi.com

Rapporter bivirkninger

I Sanofi overvåker vi sikkerheten til våre produkter kontinuerlig. Bivirkningsrapporter gir ny informasjon og er viktige bidrag til den løpende vurderingen av produktenes nytte/risikobalanse. Alle bivirkninger og andre medisinske hendelser som vi blir gjort kjent med blir fortløpende registrert og vurdert. Informasjon blir delt med myndigheter i tråd med gjeldende regleverk.

Ring: 46 91 80 01
Mandag – fredag kl 10-14

Mail oss 
pharmacovigilance.norway@sanofi.com

Rapporter produktklager

For å kunne sikre kvaliteten til produktene Sanofi har på markedet, vil en innrapportert produktklage gi oss svært viktig informasjon. Alle produktklager vi mottar blir undersøkt i henhold til gjeldende regelverk.

Mail oss 
quality.no@sanofi.com

Mediahenvendelser

Kine Skårdal Kleven
Kommunikasjonsansvarlig Norge
kineskardal.kleven@sanofi.com

Per Aabakken
Managing Director Sanofi Norge
Per.Aabakken@sanofi.com

Øvrige henvendelser

For spørsmål som ikke er knyttet til våre produkter eller rapportering av bivirkninger eller produktklager.

Ring: 67 10 71 00
Mandag – fredag kl 08-16

Mail oss 
resepsjon@sanofi.com

MAT-NO-2300554, v1.0, November 2024