Genomic Medicine in 3D

Genomic Medicine in 3D

Genomic Medicine in 3D

Sanofi Norge

Sanofi er et globalt legemiddelselskap med mer enn 90 000 ansatte i over 100 land. I Sanofi drives vi av et felles mål og ambisjon. Vi tror på at vår banebrytende forskning innen vitenskap og utvikling drevet av data og digital teknologi, har potensialet til å forandre praksisen innen medisin og til å gjøre det umulige mulig for millioner av mennesker i verden.

Hos Sanofi forfølger vi vitenskapens mirakler for å forbedre menneskers liv.

Vitenskapelige gjennombrudd skjer ikke over natten, men krever hardt arbeid. Vårt klare ønske om å hjelpe pasienter motiverer oss til å utvikle banebrytende medisiner og vaksiner - vi gir aldri opp.

Fra vi startet som en lokal fransk virksomhet og frem til i dag, hvor vi er en ledende global aktør innen legemiddelindustrien, har innovasjon vært en del av vårt DNA. Vi er konstant på søken etter løsninger som kan forbedre livet til pasienter, samarbeidspartnere, lokalsamfunn og våre egne ansatte.

Sanofi har sitt globale hovedkvarter i Paris, Frankrike. I Norge er kontoret lokalisert på Lysaker med ca 80 ansatte.

Våre behandlingsområder

Diabetes- og hjerte- og karsykdommer

Samtaleapp til diabetespasienter og pårørende
FuelBox-appen er en samtaleapp med tusenvis av spørsmål som skal kickstarted de gode, de vanskelige og de morsomme samtalene.

 

Immunologi 

Lever du med atopisk eksem, astma eller nesepolypper?
Hvis du lever med en atopisk sykdom som atopisk dermatitt (atopisk eksem), astma eller nesepolypper, må du gjerne besøke vår pasienthjemmeside atopiker.no, som er full av relevant informasjon og støtte for dem som lever med disse sykdommene. 

Nevrologi

Lever du med multippel sklerose (MS)?
Hvis du lever med multippel sklerose (MS), må du gjerne besøke vår pasienthjemmeside ms-guiden.no, som er full av relevant informasjon og støtte for dem som lever med MS.

Jobb hos oss

Forbes kåret oss til den nest beste arbeidsgiveren i vår bransje i 2022. Start din karriere hos oss i dag.

Oppdag nye muligheter

Rapportering av verdioverføringer

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell kommer pasientene til gode. Dette samarbeidet har resultert i mange innovative medisiner og har endret måten mange sykdommer påvirker livene våre.1
EFPIA

EFPIA-rapportering

Sanofi er medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) og følger EFPIA Disclosure code. Det betyr at vi rapporterer verdioverføringer gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner. EFPIA Disclosure code har legemiddelindustrien selv implementert for at legemiddelfirmaer proaktivt skal rapportere alle betalinger til helsepersonell og helseorganisasjoner på en åpen og transparent måte. Et eksempel på verdioverføring kan være honorar til helsepersonell for deltagelse i et ekspertgruppemøte eller som foredragsholder på en konferanse.

Sanofi sine verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

Støtte til pasientorganisasjoner

Sanofi sin støtte til pasientorganisasjoner er for foregående år gjengitt i tabellen nedenfor.

2023
PASIENTFORENINGAKTIVITETBELØP I NOK
Psoriasis og eksemforbundet
Støtte til gjennomføring av konferanse
40000
Annonser x 4
45000
Støtte til trykking av pasientbrosjyrer
50000
MS Forbundet
Støtte til utarbeidelse av MS-rapport
120000
Annonsering
71250
Blodkreftforeningen
Annonsering
80000
FH Norge
Annonsering
60000
Gaucher foreningen
Bannerannonse nett
15000
MPS foreningen
Bannerannonse nett
10000
Foreningen for muskelsyke
Bannerannonse nett
21000

 Åpenhetsloven

Etter innføringen av Åpenhetsloven den 1. juli 2022, er både Sanofi AS og andre bedrifter nå forpliktet til å være mer åpne og transparente når det gjelder innvirkningen virksomheten vår har på samfunnet rundt oss. Formålet med Åpenhetsloven er å redusere risikoen for at bedrifter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Denne loven pålegger oss å ta ansvar og sikre anstendige arbeidsforhold for både våre leverandører, eiere og oss selv.
Sanofi AS har en tydelig intensjon om å opprettholde integritet i all vår forretningsvirksomhet, og vi legger stor vekt på å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte og leverandører. Vi tar vårt ansvar seriøst og er forpliktet til å etterleve Åpenhetsloven.

Dette er Sanofi AS sin redegjørelse for håndtering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

En alvorlig sykdom - hva nå?

Sanofis visjon er å jobbe for at sykdommer kan forebygges, behandles og kureres. Vi ønsker å bidra til bedre helse i samfunnet og finne nye løsninger, ved å kombinere banebrytende vitenskap med dyp forståelse for pasientens behov.

Alt som er uønsket, ukontrollerbart og som oppstår uten forvarsel, vil lett skape bekymring. Å få beskjed om at man har en alvorlig langvarig eller kronisk sykdom, kan forstyrre livet på mange måter, og krever gjerne både mental og fysisk kapasitet. I samarbeid med de finske psykologene Johanna Stenberg og Jan-Henry Stenberg har vi derfor laget disse heftene.

Målet er å hjelpe mennesker som har blitt rammet av en alvorlig diagnose og deres pårørende, med å sette perspektiv og bidra til større forståelse og forhåpentligvis inspirere til hvordan man kan takle sin nye situasjon. La oss se nærmere på hvordan komme seg ut av en krise forårsaket av sykdom!

Mestring ved alvorlig sykdom - Se opptaket av vår direktesending på Facebook

Hva skjer når noen blir alvorlig syk og hvordan mestrer man livet med en alvorlig diagnose?

7 april markerte vi Verdens helsedag med en direktesending på Facebook, hvor vi belyste spørsmål rundt hvordan mestre det å leve med en alvorlig diagnose. Vi hadde samlet eksperter og personer med erfaring på området, til en samtale om hvordan man håndterer en slik situasjon.

Se opptaket.

Hvordan skal jeg gå videre?

Mistanke om alvorlig sykdom kan lett forårsake stress og usikkerhet. Når en diagnose endelig er bekreftet er det naturlig at man reagerer følelsesmessig. Til tross for at man hadde mistanke på forhånd kan følelsene likevel være sterke.

Denne brosjyren er ment som en veiledning til personer som er syke og deres pårørende. Brosjyren er tilrettelagt for voksne og gir råd om hvordan man kan komme seg videre selv med alvorlig sykdom.

Hvordan snakke med barn om sykdom i familien

Alvorlig sykdom, akutt eller kronisk, rammer ikke bare den som er syk, men berører hele familien og spesielt de som står deg nærmest. Barn er som oftest i en ekstra sårbar situasjon fordi de ikke har de samme forutsetningene som voksne til å takle brå og vanskelige endringer.

Livet kan by på situasjoner du ikke nødvendigvis er forberedt på, og det går ikke alltid slik du håper. Når en familie opplever sykdom, behøver barn og unge både støtte i den krevende situasjonen, samt rom for vekst og utvikling.

Føler du deg engstelig?

Følelsene dine er forståelige og vanlige. Meningen med denne brosjyren er å være til hjelp og gi tips for at du skal føle deg bedre.

Det er mulig å stoppe denne kjedereaksjonen som kan føre til frykt eller panikk. Dette er en ferdighet som du kan tilegne deg ved å øve.