Polska

Strona w trakcie przebudowy

Kontakt

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest spółka Sanofi, z którą zamówiono kontakt (adresat Pani/Pana zapytania lub zgłoszenia), tj. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. lub Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. lub Sanofi Pasteur sp. z o.o. (adres siedziby spółek: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa), z których każda będzie zwana dalej „Administratorem". Dane te będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie/zgłoszenie. Wypełnienie niniejszego formularza oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem formularza będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówionego kontaktu lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa zanim przedstawiciel Administratora skontaktuje się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania Pani/Pana danych, które miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w pewnych sytuacjach możemy być zobowiązani do przetwarzania Państwa danych przez określony czas z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa (np. jeżeli okaze się że Pana/Pani zgłoszenie jest związane z raportowaniem działań niepożądanych). Szczegółowa informacja o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych gromadzonych drogą elektroniczną, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach oraz sposobie ich realizacji, znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Budzyn, iod@sanofi.com