Delta i Sanofis seminarium på Almedalen 2024

Var är vi på resan mot en god och nära vård?

I Sverige har vi under flera år arbetat mot en god och nära vård, som syftar till en hälso- och sjukvård som är tillgänglig, personcentrerad och anpassad efter individens behov.

Trots framsteg finns det utmaningar

Patienter med hjärt- och lungsjukdomar behöver ofta både god tillgång till specialistvård och uppföljning på sin vårdcentral. Att koppla ihop dessa nivåer och ge vård på rätt nivå är en utmaning. Vissa regioner har lyckats bättre med att införa principer för god och nära vård än andra, vilket kan bero på politiskt ledarskap, resurstillgång och samarbete mellan vårdgivare.

Att sätta patienten i centrum är avgörande. Det handlar om att lyssna på patientens behov, önskemål och erfarenheter. Nyckeln är att identifiera patienter som behöver remitteras vidare till specialistvård eller när en uppföljning bör lämnas över till primärvården. Hur kan vi säkerställa att detta sker konsekvent och lyckas än bättre?

Delta i Sanofis seminarium på Almedalen 2024

Tid: 13:05-13:50 onsdagen den 26 juni 2024

Plats: Folkhälsodalen i Visby (S:t Hansplan 2, S:t Hans Café)

Moderator: Göran Hägglund

Panel:

  • Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande, Socialutskottet, Sveriges Riksdag
  • Marie Morell (M), vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsdelegationen, SKR
  • Ameli Norling, sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, SKR
  • Anders Holgersson, tf generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
  • Claes Held, professor, Uppsala Clinical Research Center
  • Magnus Isacson, ordförande, Svensk förening för allmänmedicin

Anmäl dig till seminariet härhttps://program.almedalsveckan.info/event/view/71845

Se seminariet online: live eller i efterhand: Till seminariet