Genomic Medicine in 3D

Genomic Medicine in 3D

Genomic Medicine in 3D

Om Sanofi Sverige

Vi är ett globalt läkemedelsföretag med över 90 000 medarbetare. Vi drivs av en gemensam vision - vi vill göra skillnad där det verkligen behövs. Vi tror att vår banbrytande forskning som drivs av data och digital teknik har potentialen att förvandla medicinutvecklingen och göra det omöjliga möjligt för miljontals människor runt om i världen.

Vi söker vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv

Våra framsteg för oss samman och driver oss att växa, lära och att kollektivt tänja våra gränser. Vad menar vi med vetenskapliga mirakel? För oss innebär det medicinska genombrott som leder till en betydande förbättring av patienternas liv. I praktiken betyder det att vi fokuserar våra resurser där behovet är som störst och där den största potentialen för att förbättra liv och skydda folkhälsan finns.

Vårt svenska kontor ligger på Kungsholmen i Stockholm och här arbetar ungefär 150 medarbetare.

Sanofi i världen

+90 000

Mer än 90 000 anställda

90

Verksamma i fler än 90 länder

100 år

Över 100 års erfarenhet inom innovation och forskning

Jobba hos oss

Forbes utsåg oss till den näst bästa arbetsgivaren inom vår bransch 2022. Starta din karriär hos oss idag.

Upptäck nya karriärsmöjligheter

Våra behandlingsområden

Diabetes och hjärt-kärlsjukdomar

Lever du med diabetes?
Om du lever med diabetes, besök gärna vår patienthemsida insulin.se som är full av relevant information och stöd för de som lever med diabetes.

Immunologi 

Lever du med atopiskt eksem, astma eller näspolyper?
Om du lever med en atopisk sjukdom som atopisk dermatit (atopiskt eksem), astma eller näspolyper, besök gärna vår patienthemsida atopiker.se som är full av relevant information och stöd för de som lever med dessa sjukdomar.

Vacciner

Vill du veta mer om vaccination?
Besök gärna vår hemsida vaccininfo.se som är full av relevant information för dig som vill veta mer om influensavacciner, barnvacciner, resevacciner och mycket mer.

Onkologi

Lyssna på vår podcast "Immuno Oncology Talks".
Vår onkologiportfölj omfattar för närvarande behandlingar inom prostatacancer och blodcancer.

Neurologi

Lever du med multipel skleros (MS)?

Om du lever med multipel skleros (MS), besök gärna vår patienthemsida ms-guiden.se som är full av relevant information och stöd för de som lever med MS.

 

Sällsynta sjukdomar

Lever du med en sällsynt sjukdom?
Om du lever med en sällsynt sjukdom som Fabrys sjukdom, Gauchers sjukdom, Pompes sjukdom, MPS1, TTP eller sköldkörtelcancer, besök gärna vår patienthemsida sällsyntasjukdomar.se som är full av relevant information och stöd för de som lever med dessa sjukdomar.

Öppen redovisning av värdeöverföringar

Samarbete mellan industri och vårdpersonal gynnar patienterna. Det är en relation som har resulterat i många innovativa mediciner och som har förändrat hur flertalet sjukdomar påverkar våra liv.1
EFPIA

Forma forskningens framtid

Samverkan mellan industri, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer är nödvändig för att möjliggöra utveckling och effektiv användning av nya läkemedel och för att forma forskningens framtid. Att skapa större insyn i dessa redan välreglerade relationer syftar till att öka förståelsen för samarbetet mellan industrin, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

I egenskap av ett medlemsföretag i EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), redovisar Sanofi uppgifter om sina samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer i hela Europa. Redovisningen innefattar bland annat värdeöverföringar för aktiviteter såsom kostnader för forskning och utbildning, konsultarvoden, konsultomkostnader och kostnader relaterade till arrangemang riktade mot hälso-och sjukvårdspersonal. 

Sanofi i Sverige ingår i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som är en branschförening för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Den svenska rapporteringen av samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer sker i LIFs samarbetsdatabas. Där redovisas också årligen samarbeten mellan läkemedelsföretag och olika intresseorganisationer som exempelvis patientföreningar och handikappförbund samt patienter/närstående.

LIFs samarbetsdatabas

Samarbetsdatabasen skapades 2005 och består idag av fyra olika sektioner:

  • Intresseorganisationer
  • Patient/närstående
  • Utvecklingsprojekt med hälso-och sjukvårdsorganisationer
  • Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso-och sjukvården 

För mer information och för att se Sanofis rapportering, besök LIFs hemsida.

1EFPIA, 24.09.2019