Den svenska diabetesvårdens möjligheter

Vart är svensk diabetesvård på väg?

Den svenska diabetesvårdens möjligheter

Under Almedalsveckan 2023 samlade vi på Sanofi representanter för vården, politiken, myndigheter och patientorganisationer i ett rundabordssamtal som fokuserade på den svenska diabetesvårdens möjligheter.

Under samtalet diskuterades att vården ska kunna möta patienter utifrån individuella förutsättningar för att nå behandlingsmålen för sin diabetes.

Tre förslag som framkom för att skapa en mer jämlik diabetesvård var:

  • Nationella och regionala diabetessamordnare
  • Att skräddarsy behandlingar, bemötande och uppföljning utifrån behov
  • Patientutbildningar för ökad kunskap

Se vår film från Almedalen om vad panelen tycker är viktigt för diabetesvården!