Rapport avslöjar ojämlik vaccination mot säsongsinfluensa

Säsongsinfluensan är en av världens allra största folkhälsoutmaningar. Ett vanligt år drabbas en stor del av den svenska befolkningen av influensa när viruset kommer till Sverige under vinterhalvåret. Men Sverige kan göra mer för att nå den optimala vaccinationstäckningsgraden på 75 procent i riskgrupperna.

Denna rapport bygger på data från Folkhälsomyndigheten, och det framgår tydligt att det råder stora regionala skillnader i vilken vaccinationstäckningsgrad som nås.

Gemensamt för alla regioner utom en är att vaccinationstäckningsgraden minskat från säsongen 2021–2022 till säsongen 2022–2023. I rapporten finns goda exempel från regioner som lyckats väl, till exempel Region Värmland och Region Västmanland.

Med rapporten vill vi belysa att säsongsinfluensan är en återkommande och allvarlig virussjukdom som är förknippad med stora kostnader för hälso- och sjukvården och för hela samhället – men den går att förebygga. Till exempel genom regionalt satta mål för säsongsinfluensavaccinering och ökat regionalt ansvarstagande med stort fokus på främjande insatser riktade till alla personer i riskgrupper.

Vill du veta hur vaccinationstäckningsgraden ser ut i just din region och vad du kan göra för att den ska öka? Ladda ner vår rapport och kontakta gärna oss på Sanofi för mer information.

Influensa: Effektiv och hög täckning av influensavaccinationer kräver aktiva insatser Rapport avslöjar ojämlik vaccination mot säsongsinfluensa.