Vi rensar luften från missförstånd om astma!

Astma påverkar luftvägarna i lungorna så de blir inflammerade och förträngda, vilket gör det svårare för luft att strömma genom luftvägarna när man andas. De som lever med en svårare astma lider ofta av hosta, väsande andning och andningssvårigheter. 

Inför World Asthma Day den 7 maj vill vi öka medvetenheten om denna välkända men ibland underskattade sjukdom. Under maj och juni visar vi korta klipp på sociala medier som lyfter några av alla de besvärande vardagssituationer en person med astma upplever.

Vår uppmaning är enkel: om du lever med astma och känner att de här vardagssituationerna har en negativ inverkan på ditt liv ta hjälp av vården för att få kontroll över din astma!  

Vill du veta mer om hur vi rensar luften från missförstånd om astma?

SE Astma 1 MISSWORK

SE Astma 3 NOTCOMP

SE2 Astma 2 EXERCISE