ไทย

ซาโนฟี่ บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามพันธกิจหลักที่ว่า “We Chase the Miracles of Science to Improve People’s Lives”  มุ่งมั่นค้นพบความน่าอัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น มีการจ้างงานกว่า 100,000 คน ใน 170 ประเทศ ในประเทศไทย มีพนักงานกว่า 200 คน เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2549

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในประเทศไทย ซาโนฟี่ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยและประชาชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ผนวกกับข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้า ซาโนฟี่จึงนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาใช้ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพในการป้องกัน และจัดการสภาวการณ์และโรคต่างๆ ซาโนฟี่มีส่วนร่วมป้องกันความเจ็บป่วยด้วยวัคซีน นำเสนอการรักษาเพื่อยับยั้งและบรรเทาความเจ็บปวด อีกทั้งยังยืนหยัดเพื่อกลุ่มคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคหายาก และเคียงข้างผู้คนนับล้านที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

กลุ่มธุรกิจหลัก

โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ภูมิคุ้มกันวิทยา 
โรคหายาก 
วัคซีน