ติดต่อซาโนฟี่

ติดต่อซาโนฟี่

ซาโนฟี่ (ประเทศไทย)

944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-264-9999