Globalni Zasady Ochrany Udaju

Globální zásady ochrany osobních údajů SANOFI pro zdravotnické pracovníky

Náš závazek

Skupina SANOFI si plně uvědomuje důležitost ochrany soukromí a osobních údajů v digitální éře a zavazuje se zajistit odpovídající úroveň ochrany údajů pro všechny zdravotnické pracovníky ("HCP"), se kterými skupina SANOFI komunikuje.

Co naleznete v tomto dokumentu?

Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") popisují činnosti prováděné skupinou SANOFI, které vyžadují používání osobních údajů HCP. Cílem těchto Zásad je vysvětlit, proč skupina SANOFI zpracovává vaše osobní údaje a jaká opatření zavádí na ochranu těchto osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které se týkají fyzické osoby ("subjektu údajů") a které ji přímo či nepřímo identifikují.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nepopisují soubory cookie používané na našich webových stránkách. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si prosím naše zásady používání souborů cookie, které jsou k dispozici v banneru našich webových stránek.

Úloha skupiny SANOFI

Pro účely těchto Zásad se skupinou SANOFI rozumí SANOFI a její přidružené společnosti, které jednají jako správci údajů buď samostatně, nebo společně. Upozorňujeme, že pro uplatnění svých práv nebo položení jakéhokoli dotazu byste se měli obrátit na pobočku ve vaší zemi nebo použít formulář dostupný zde.

Každé konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů stanoví, který subjekt SANOFI určuje, z jakých důvodů (tj. pro jaké účely) jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jakož i zdroje (tj. prostředky) přidělené k tomuto zpracování.

Platnost a vývoj těchto zásad

Skupina SANOFI může tyto zásady čas od času změnit, zejména s ohledem na změny v platných právních předpisech a/nebo v postupech skupiny SANOFI. Změny budou k dispozici na této stránce. Vyzýváme vás, abyste tyto Zásady pravidelně kontrolovali.

Tyto Zásady jsou globálními Zásadami ochrany osobních údajů, které vysvětlují činnosti skupiny SANOFI v oblasti zpracování údajů týkajících se zdravotnických pracovníků. Může být upravena a přeložena na místní úrovni tak, aby byla v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů pro zdravotnické pracovníky v rozporu s místními Zásadami ochrany osobních údajů pro zdravotnické pracovníky, mají přednost ustanovení místních Zásad ochrany osobních údajů pro zdravotnické pracovníky.

Seznam činností, které vyžadují, aby SANOFI zpracovávala osobní údaje zdravotnických pracovníků

V rámci různých jednání a vztahů se skupinou SANOFI může skupina SANOFI zpracovávat vaše osobní údaje nebo k různým účelům uvedeným níže.

Účel 1: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše Osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení v oblasti marketingu a služeb a kampaní v oblasti zdravotnické komunikace.

Pokud s takovým zpracováním souhlasíte, bude skupina SANOFI zpracovávat vaše Osobní údaje, aby vám mohla zasílat personalizovaný obsah, nabízet vám personalizované služby a přizpůsobovat své interakce, které s námi budete mít (dále jen "Komunikační kampaně").

Souhlas, který udělíte pro Komunikační kampaně, se vztahuje na digitální nebo poštovní zásilky od skupiny SANOFI, ať už se jedná o propagační, obchodní nebo lékařský obsah. Tento účel se nevztahuje na přímou výměnu informací, kterou můžete mít s obchodními zástupci nebo lékařskými vědeckými spolupracovníky, o nichž pojednává další část dokumentu.

Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním celé komunikace nebo její části, na kterou se vztahuje tento účel, a uplatnit svá práva na ochranu údajů.

Během každé interakce, kterou máte se skupinou SANOFI (digitální, telefonická, osobní atd.), se můžete odhlásit z odběru, uplatnit svá práva nebo odvolat svůj souhlas s touto činností Sdělení.

Na našich sděleních jsou umístěny technologie sledování nebo hodnocení kliknutí, aby bylo zajištěno, že poskytovaný obsah je pro vás zajímavý.

V souladu se smlouvou uzavřenou mezi subjekty SANOFI je váš místní subjekt SANOFI odpovědný za: (i) poskytování konkrétních informací o každém zpracování, (ii) shromažďování vašeho souhlasu, je-li to nutné, a (iii) správu vašich žádostí o uplatnění vašich práv na ochranu údajů.

Odkud údaje pocházejí?

Personalizace tohoto obsahu, služeb a interakcí využívá několik zdrojů, například interakce, které máte s lékařskými vědeckými pracovníky nebo obchodními zástupci, vaše reakce na naše digitální sdělení, vaši účast na akcích, naše smluvní vztahy s vámi. Tyto údaje mohou být shromažďovány v různých souvislostech a jsou shromažďovány za účelem vytvoření odpovídajících profilů, které zajistí, že vám budeme poskytovat odpovídající obsah na základě vašich zájmů, preferencí a specializace. Tyto údaje mohou být shromažďovány také od partnerů nebo prodejců, kteří poskytují vaše osobní údaje, pokud jsou k tomu řádně oprávněni.

Komunikační kampaně jsou přizpůsobeny vašim zájmům prostřednictvím procesů správy údajů, které jsou vysvětleny níže.

Jak dlouho jsou údaje pro zasílání komunikačních kampaní zpracovávány?

Vaše osobní údaje nebudou pro tento účel použity, pokud odvoláte svůj souhlas nebo pokud budou údaje vymazány z našich systémů pro správu údajů (obvykle 3 roky po naší poslední interakci s vámi).

Způsoby zpracování

K zasílání našich Komunikačních kampaní mohou být použity algoritmy a automatizované systémy.

SANOFI může využívat online prostor, který poskytují sociální média a webové stránky třetích stran, ke komunikaci přizpůsobeného obsahu podle vašeho profilu a zájmů na těchto konkrétních sociálních médiích. V takovém kontextu vás SANOFI nebude moci v rámci této činnosti identifikovat: SANOFI nebude mít povědomí o tom, kdo je příjemcem sdělení, ale bude pouze poskytovat sociálním médiím typ profilů, kterým je sdělení přizpůsobeno a pro které je určeno. Pokud se chcete takové komunikaci prostřednictvím reklamních ploch na sociálních médiích vyhnout, nezapomeňte si v těchto sociálních médiích upravit nastavení.

Účel 2: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zajištění řádné správy údajů a řízení vztahů se zákazníky.

Aby mohla skupina SANOFI přizpůsobit své interakce s vámi, zpracovává vaše Osobní údaje za účelem vytvoření odpovídajících profilů podle vašich zájmů, rozsahu, preferencí a specializace. Toto zpracování je založeno na oprávněných zájmech, neboť umožňuje zajistit pevný vztah s vámi a přizpůsobit naše interakce.

Vaše Osobní údaje (identita, specializace, země, témata zájmu, angažovanost vůči SANOFI) jsou zpracovávány pomocí algoritmů za účelem:

pochopení vašich profesních zájmů o náš obsah, komunikaci, produkty a služby.

Přiřadit vaše zájmy, specializaci a zemi k jedné nebo několika existujícím skupinám profilů zdravotnických pracovníků.

přizpůsobit obsah a formáty naší komunikace s vámi, aby byla efektivnější a přizpůsobená vašim potřebám a preferencím, a také vám představit produkty a nabídky šité na míru.

V souladu se smlouvou uzavřenou mezi subjekty SANOFI je váš místní subjekt SANOFI odpovědný za: (i) poskytnutí konkrétních informací o každém zpracování, (ii) získání vašeho souhlasu, je-li to nutné, a (iii) správu vašich žádostí o uplatnění vašich práv na ochranu údajů.

Odkud údaje pocházejí?

Interakce, které se skupinou SANOFI vedete s lékařskými vědeckými pracovníky nebo obchodními zástupci, vaše reakce na naše digitální sdělení, vaše účast na akcích, naše smluvní vztahy s vámi jsou zaznamenány v našich systémech pro správu údajů.

Tyto údaje mohou být shromažďovány v různých souvislostech a jsou shromažďovány za účelem vytvoření odpovídajících profilů, abychom zajistili přizpůsobení našich interakcí s vámi vašim zájmům, preferencím a specializaci. Tyto údaje mohou být shromažďovány také od partnerů nebo prodejců, kteří poskytují vaše osobní údaje, pokud jsou k tomu řádně oprávněni.

Jak dlouho jsou údaje pro účely řízení vztahů se zákazníky zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy s vámi bude skupina SANOFI komunikovat. Vaše Osobní údaje nebudou obvykle uchovávány déle než 3 roky od poslední interakce s vámi, s výjimkou případů, kdy je to odůvodněno platnými právními předpisy nebo soudními nároky.

Způsoby zpracování

K vytváření profilů a správě Osobních údajů v našich nástrojích CRM mohou být použity algoritmy a automatizované systémy. Pokud se k takovým nástrojům uchýlíme, pomáhají nám identifikovat subjekty údajů na základě profesních údajů, jako jsou publikace, specializace nebo dílčí specializace.

Účel 3: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s činností obchodních zástupců.

Obchodní zástupci skupiny SANOFI provádějí návštěvy za účelem poskytnutí propagačních informací nebo získání vašich zpětných vazeb na konkrétní onemocnění, produkt skupiny SANOFI nebo obecněji na vaši specializaci a vaše potřeby.

Tato činnost je založena na oprávněných zájmech skupiny SANOFI, neboť SANOFI potřebuje zajistit propagační aktivity a zajistit sběr zpětné vazby, aby zjistila potřeby svých zákazníků a zlepšila kvalitu svých služeb a produktů.

Jak dlouho jsou údaje pro tento účel zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány tak dlouho, dokud je skupina SANOFI schopna odůvodnit své oprávněné zájmy a dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Zpětná vazba, která je shromažďována prostřednictvím našich obchodních zástupců, je využívána ke zlepšování našich produktů a služeb v rámci dalších návštěv. Zpětná vazba je rovněž zohledněna, pokud jste poskytli souhlas se zasíláním Komunikačních kampaní, aby vám byl v budoucnu poskytován personalizovaný obsah, služby a interakce.

Výše popsaná Správa a segmentace údajů se rovněž používá jako zdroj a cíl zpracování údajů v rámci návštěv Obchodních zástupců.

Účel 4: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje v rámci činností lékařských vědeckých kontaktů.

Lékařští vědečtí styční pracovníci skupiny SANOFI provádějí návštěvy za účelem poskytnutí lékařských informací nebo získání vašich zpětných vazeb ohledně konkrétního onemocnění, obecněji vaší specializace a vašich potřeb.

Tato činnost je založena na oprávněných zájmech skupiny SANOFI, neboť skupina SANOFI potřebuje zajistit lékařské znalosti zdravotnických pracovníků a seznámit je s posledními lékařskými zlepšeními, studiemi a výzkumy, jakož i shromažďovat jejich názory, zpětnou vazbu a potřeby.

Zpětná vazba je rovněž zohledněna, pokud jste poskytli souhlas se zasíláním Komunikačních kampaní, aby vám byl v budoucnu poskytován personalizovaný obsah, služby a interakce.

Jak dlouho jsou údaje pro tento účel zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány tak dlouho, dokud je skupina SANOFI schopna odůvodnit své oprávněné zájmy a dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Zpětná vazba, která je shromažďována prostřednictvím našich lékařských vědeckých kontaktů, se používá k přizpůsobení našich lékařských zlepšení a strategií aktuálním potřebám a také k rozhodování o dalších návštěvách MSL, které by pro vás mohly být zajímavé.

Účel 5: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s mapováním

Tato činnost zpracování je založena na oprávněných zájmech skupiny SANOFI. Za účelem zlepšení znalostí SANOFI o trendech a pokroku v oblasti zdravotní péče totiž SANOFI studuje nejnovější výzkumy, zlepšení, konference a HCP, kteří se těchto akcí účastní, přičemž využívá veřejně dostupné údaje o těchto akcích a také údaje již získané v rámci předaných interakcí mezi SANOFI a HCP.

Tyto informace se používají k vytvoření souboru dat, který mapuje lékařské pokroky a projekty a HCP zapojené do těchto pokroků nebo projektů. Tento soubor dat obsahuje také osobní údaje o HCP, jako jsou jejich identifikační a kontaktní údaje, profesní životopisné údaje, například publikace, charakteristiky klinických hodnocení, do kterých se HCP zapojili, výzkumné granty, účast v poradních sborech, akademické pozice, vyznamenání a ocenění atd.

Tyto informace souvisejí s údaji, které má SANOFI k dispozici v souvislosti s vašimi minulými, současnými a budoucími závazky a interakcemi s námi nebo s naším partnerem Regeneron a dalšími aliančními partnery, s nimiž spolupracujeme.

Zpětné vazby, které jsou shromažďovány prostřednictvím našich lékařských vědeckých kontaktů, slouží k přizpůsobení našich lékařských zlepšení a strategií aktuálním potřebám a také k rozhodování o dalších návštěvách MSL, které jsou pro vás zajímavé.

Tyto zpětné vazby mohou být také zohledněny, pokud jste poskytli souhlas se zasíláním komunikačních kampaní, k tomu, abychom vám v budoucnu poskytovali personalizovaný obsah, služby a interakce.

Jak dlouho jsou údaje pro tento účel zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány tak dlouho, dokud bude naše vědecké zaměření odpovídat oblastem vašeho výzkumu a dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku.

Účel 6: SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s lékařským tieringem

Tento účel může být podle vaší země založen na oprávněných zájmech SANOFI, za účelem splnění právní povinnosti, na základě vašeho souhlasu nebo za účelem přípravy či plnění smlouvy s vámi.

V případě, že s vámi SANOFI spolupracuje, je povinna vaše služby zpoplatnit podle spravedlivé tržní hodnoty. Tento postup vyplývá z právních povinností v některých zemích, z kodexů chování, jejichž je SANOFI signatářem, nebo vychází ze správné tržní praxe, zejména pokud jde o etické standardy a standardy obchodní integrity SANOFI.

Aby bylo možné dodržet výše uvedená pravidla a uzavřít tak smlouvu s HCP, zpracovává SANOFI osobní údaje o HCP, jako jsou jejich identifikační a kontaktní údaje, profesní životopisné údaje, například publikace, charakteristiky klinických hodnocení, kterých se HCP účastnil, výzkumné granty, účast v poradních sborech, akademické pozice, vyznamenání a ocenění atd.

Toto zpracování umožní skupině SANOFI přiřadit tyto údaje k předmětu angažmá u vás a určit reálnou tržní hodnotu za poplatky.

Tyto informace souvisejí s údaji, které má SANOFI k dispozici v souvislosti s vašimi minulými, současnými a budoucími angažmá a interakcemi s námi.

Účel 7: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s transparentností a etikou.

Pokud s vámi skupina SANOFI navazuje nebo chce navázat spolupráci, má skupina SANOFI povinnost zajistit, aby v souvislosti s takovým navázáním spolupráce nevznikly žádné obavy o etickou nebo obchodní integritu. Tato obava vede také k transparentnosti, a zejména k veřejnému nebo neveřejnému zveřejnění informací souvisejících s těmito angažmá. Tato povinnost vyplývá z právních povinností v některých zemích a z kodexů chování, které SANOFI podepsala, nebo vychází z osvědčených tržních postupů v jiných zemích.

Tyto zásady etiky a integrity podnikání zahrnují boj proti úplatkářství a korupci a řešení střetů zájmů. Řídí se jimi interní zásady a chování v rámci SANOFI i naše interakce s externími zainteresovanými stranami, včetně HCP.

Za účelem dodržení těchto pravidel mohou být osobní údaje HCP zpracovávány v rámci hloubkové kontroly nebo předsmluvních opatření, jakož i zveřejňovány nebo nezveřejňovány. V souladu se smlouvou podepsanou mezi subjekty SANOFI je váš místní subjekt SANOFI odpovědný za: (i) za poskytnutí konkrétních informací o každém zpracování, (ii) za získání vašeho souhlasu, je-li to nutné, a (iii) za vyřízení vašich žádostí o uplatnění vašich práv na ochranu údajů.

Odkud údaje pocházejí?

Osobní údaje používané k dodržování těchto standardů mohou být získány přímo od vás, prostřednictvím veřejně dostupných informací nebo prostřednictvím třetí strany, která je k tomu řádně zmocněna.

Jak dlouho jsou údaje za tímto účelem zpracovávány?

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění povinnosti být schopen doložit všechny zavedené procesy transparentnosti a etiky a integrity podnikání.

Účel 8: SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem poskytnutí lékařských informací.

V případě, že využíváte nebo zakoupíte produkt či službu od skupiny SANOFI, je skupina SANOFI ze zákona povinna poskytnout vám řádnou pomoc a informace související s těmito produkty či službami.

1. Odpovědět na žádost, kterou adresujete (např. linka pomoci pro ZP).

HCP mohou skupině SANOFI předkládat praktické lékařské dotazy týkající se výrobků nebo služeb skupiny SANOFI, aby zajistili správné podávání, uchovávání nebo předepisování těchto výrobků a služeb.

Aby mohly týmy SANOFI pro všeobecné lékařské informace odpovědět na položenou otázku, shromažďují a zpracovávají osobní údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti.

Používají se údaje související s našimi případnými smluvními vztahy a údaje, které v tomto rámci přímo poskytnete. S údaji shromážděnými v této souvislosti nebude provedeno žádné další použití. Údaje týkající se dotazu jsou uchovávány po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo možné doložit poskytnutí odpovědi.

2. Vážený dopis pro poskytovatele zdravotní péče

Za účelem zajištění správného a bezpečného podávání a předepisování svých výrobků v rámci lékařských a klinických studií komunikuje skupina SANOFI se zdravotnickými pracovníky, kteří působí jako řešitelé těchto studií.

Tato komunikace se může týkat změny označení výrobku, změny balení, obav o bezpečnost atd. Použití osobních údajů je nezbytné pro umožnění této komunikace.

Tyto osobní údaje jsou shromažďovány přímo od zdravotnických pracovníků, když jsou jmenováni jako řešitelé studie. Shromažďuje je buď přímo skupina SANOFI, nebo poskytovatel služeb jednající jménem skupiny SANOFI.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné k doložení zasílání informací od skupiny SANOFI zdravotnickým pracovníkům.

Účel 9: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje pro účely řízení farmakovigilance a bezpečnosti.

Skupina SANOFI má zákonnou povinnost zpracovávat Osobní údaje za účelem řešení bezpečnostních problémů, zejména při řízení nežádoucí příhody, která může být nahlášena.

Tyto údaje se týkají všech prvků nežádoucí příhody, jakož i kontaktních údajů, aby vás skupina SANOFI mohla v budoucnu kontaktovat v případě dalších dotazů týkajících se této nežádoucí příhody.

Tyto údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu a budou uchovávány tak dlouho, jak to vyžadují platné právní předpisy.

Účel 10: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem správy našich smluvních vztahů.

V rámci smluvních vztahů, které má SANOFI s HCP, ať už jde o poskytování služby HCP nebo o přijímání služby od HCP, zpracovává SANOFI Osobní údaje HCP za účelem plnění smlouvy.

Údaje shromážděné a zpracovávané v rámci našich vztahů mohou být, pokud jste k tomu udělili souhlas, dále použity pro účely komunikačních kampaní.

Tato činnost zahrnuje řízení finančních a účetních činností a boj proti podvodům, zejména údaje používané k ověření vaší totožnosti, údaje pro zpracování plateb, ověření vašich finančních informací nebo usnadnění dalších plateb. Tyto finanční údaje se také v druhé fázi používají ke splnění povinností SANOFI v oblasti transparentnosti. Pokud potřebujeme potvrdit finanční informace nebo ověřit licenci, získáváme osobní údaje zpravidla od třetích stran, které jsou oprávněny je s námi sdílet v rámci svých vlastních zásad ochrany soukromí a osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

Jak dlouho jsou údaje za tímto účelem zpracovávány?

Údaje jsou uchovávány po dobu platnosti smlouvy a následně jsou uchovávány po dobu, kdy již není možný žádný soudní spor (zákonná omezení).

Naše webové stránky a aplikace

Vaše navigační údaje, někdy spojené s údaji o vašem účtu, budou použity ke zlepšení našich webových stránek nebo aplikací. Zvláštní souhlasy týkající se souborů cookie a dalších sledovacích technologií umístěných na našich webových stránkách a aplikacích jsou od vás vyžadovány v souladu s platnými právními předpisy.

Například určitý obsah/služby jsou vyhrazeny pro zdravotnické pracovníky, a proto musí SANOFI ověřit vaše pověření, mimo jiné prostřednictvím hesel, nápověd k heslům, bezpečnostních informací a otázek, státem vydaného průkazu totožnosti, čísla zdravotnického pracovníka, údajů z řidičského průkazu a údajů z pasu.

Předplatné služby, jako je přístup k určitému obsahu prostřednictvím webových stránek nebo aplikace SANOFI, zahrnuje zpracování údajů nezbytných pro poskytování služby, protože existuje smluvní vztah.

Kromě toho budou údaje týkající se vaší navigace, odhalující i vaše preference, znovu použity pro komunikační kampaně, pokud jste k tomu dali souhlas.

Organizace akcí

Pokud se zaregistrujete nebo se zúčastníte akce pořádané skupinou SANOFI, budou vaše osobní údaje zpracovány, abyste mohli obdržet pozvánku nebo informace týkající se této akce a aby byla zajištěna řádná účast a účast na takové akci.

Na tyto akce zpravidla navazují nepovinné průzkumy.

Osobní údaje, ohlasy a zájmy vyjádřené v průběhu akce nebo po jejím skončení mohou být znovu použity pro účely komunikačních kampaní, pokud jste k takovému použití udělili souhlas.

Účel 11: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vyřízení právních požadavků.

Údaje týkající se HCP mohou být zpracovávány za účelem odpovědi na právní požadavky správních nebo soudních orgánů v souladu s platnými právními předpisy, za účelem splnění předvolání, požadované registrace nebo právního postupu. Tento účel vychází z právních povinností skupiny SANOFI.

Účel 12: Skupina SANOFI může zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s průzkumem trhu.

Skupina SANOFI může vaše Osobní údaje použít k provedení průzkumu trhu nebo k poskytnutí těchto Osobních údajů agentuře pro průzkum trhu, aby vás mohla kontaktovat za účelem účasti na průzkumu.

Toto zpracování je založeno na oprávněných zájmech skupiny SANOFI, neboť průzkum trhu umožňuje zabývat se globálními názory zdravotnických pracovníků na službu, produkt nebo nemoc a umožňuje skupině SANOFI shromažďovat tyto názory na vysoké úrovni a získávat souhrnné soubory údajů pro přizpůsobení své strategie.

Vaše kontaktní údaje mohou být součástí seznamu účastníků, který SANOFI může zaslat určité agentuře pro průzkum trhu podle rozsahu takového průzkumu trhu. Proti zařazení do těchto seznamů můžete kdykoli vznést námitku (viz část "Jak nás kontaktovat").

Příjemci údajů

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze osoby, které je potřebují znát pro výkon činnosti. SANOFI ukládá třetím stranám odpovídající smlouvy na ochranu Osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi tyto příjemce mohou patřit např:

SANOFI a její přidružené společnosti

Naši partneři (distributoři, další členové zdravotnického a farmaceutického průmyslu).

Vybraní dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo prodejci jednající na základě našich pokynů.

Právní nebo správní orgány, pokud to vyžadují platné zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště.

Potenciální nabyvatelé a další zúčastněné strany v případě fúze, právní restrukturalizace, jako je akvizice, společný podnik, postoupení, rozdělení nebo odprodej.

sponzoři loterií, soutěží a podobných propagačních akcí

Kromě toho může být další obsah týkající se určitých typů příjemců osobních údajů uveden přímo v rámci jednotlivých oddílů účelů.

Mezinárodní předávání údajů

SANOFI je nadnárodní organizace s pobočkami, partnery a subdodavateli, kteří se nacházejí v mnoha zemích po celém světě. Z tohoto důvodu může SANOFI potřebovat předávat (prostřednictvím přístupu, vizualizace, uložení..) vaše Osobní údaje v jiných jurisdikcích, včetně z Evropského hospodářského prostoru do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, v zemích, které nemusí být považovány za země poskytující stejnou úroveň ochrany jako jurisdikce, ve které sídlíte. V případech, kdy skupina SANOFI potřebuje provést mezinárodní předání Osobních údajů, zajistí, aby byly zavedeny odpovídající záruky, jak je vyžadováno podle platných právních předpisů o ochraně údajů (včetně zejména standardních smluvních doložek Evropské komise, pokud jsou použitelné).

V tomto ohledu a zejména pro předávání Osobních údajů v rámci skupiny prováděné pro účely klinických studií a farmakovigilance skupina SANOFI zavedla a uplatňuje svá "Závazná podniková pravidla" schválená orgány EU pro ochranu údajů. Pro ostatní účely skupina SANOFI uplatňuje interní dohody mezi subjekty skupiny SANOFI, které se týkají těchto předávání.

Závazná podniková pravidla

Je shromažďování těchto údajů povinné nebo nepovinné?

Skupina SANOFI musí zpracovávat vaše osobní údaje, aby splnila výše uvedené účely.

Shromažďování některých Osobních údajů je nezbytné pro splnění našich povinností vůči vám nebo vůči správním či soudním orgánům.

Další zpracování

Nemáme v úmyslu zpracovávat Osobní údaje pro žádný jiný účel, který je uveden v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud však dojde ke zpracování Osobních údajů pro jiné účely, než pro které byly Osobní údaje původně shromážděny, budeme dodržovat požadavky podle platných zákonů.

Bezpečnostní opatření

Skupina SANOFI zavedla řadu technických a organizačních postupů a opatření, aby zajistila integritu a důvěrnost vašich Osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním. Tato opatření berou v úvahu stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro práva a svobody fyzických osob.

Vaše osobní údaje například ukládáme na serverech, které mají různé typy technických a fyzických kontrol přístupu, které mohou v případě potřeby zahrnovat například šifrování. Osobní údaje můžeme také agregovat, pseudonymizovat nebo anonymizovat, abychom zajistili, že třetím stranám nebudou sděleny žádné informace umožňující osobní identifikaci.

Vaše práva na ochranu soukromí a údajů

Pokud to vyžadují platné právní předpisy a s výhradou omezení, která mohou vyplývat z výjimek nebo právních požadavků, můžete mít právo:

mít na základě jednoduché žádosti přístup ke svým osobním údajům. Můžete obdržet kopii těchto údajů; pokud nejsou k dispozici přímo vám, například v rámci vašeho osobního účtu.

na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé.

dosáhnout vymazání svých Osobních údajů v situacích stanovených platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ("právo být zapomenut").

kdykoli odvolat svůj souhlas s činnostmi, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, pokud jsou vaše Osobní údaje používány na základě vašeho souhlasu

vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud byly vaše osobní údaje použity na základě oprávněných zájmů skupiny SANOFI; v takovém případě budete muset svou žádost odůvodnit tím, že nám vysvětlíte svou konkrétní situaci

Požádat o omezení zpracování údajů v situacích stanovených platnými právními předpisy.

požadovat, aby některé osobní údaje, které jste nám poskytli, byly předány vám nebo jinému správci údajů v běžně používaném, strojově čitelném formátu

Přestože vám doporučujeme, abyste nás kontaktovali předem, máte právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás, jak je popsáno v části "Jak nás kontaktovat" níže.

Jak nás kontaktovat?

Skupina SANOFI uvítá jakékoli vaše dotazy nebo připomínky týkající se těchto Zásad nebo jejich uplatňování. Veškeré takové dotazy nebo připomínky by měly být zaslány prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pro obyvatele USA

Společnost Sanofi US (Sanofi-Aventis U.S. LLC a Sanofi US Services Inc.) respektuje zájem návštěvníků našich webových stránek porozumět tomu, jaké informace jsou elektronicky shromažďovány, jak jsou shromažďovány, komu jsou nebo mohou být zpřístupněny a jak jsou používány. Společnost Sanofi US vypracovala tyto zásady ochrany osobních údajů na internetu, aby se těmito otázkami zabývala.

Prohlédněte si naše zásady ochrany osobních údajů zde.

Zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé státy USA

Pokud jste obyvatelem některých států USA, včetně Kalifornie, Colorada, Connecticutu, Virginie nebo Utahu, můžete mít v závislosti na zákonech vašeho státu nárok na další práva a zpřístupnění informací.

Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů pro jednotlivé státy USA.