Naše zodpovědnost

Společenská odpovědnost

Pro tým v Česku znamená společenská odpovědnost být dobrým sousedem v komunitách, ve kterých pracujeme a žijeme.

Naším cílem je být odpovědným a spolehlivým partnerem v rámci zdravotnického systému České republiky a zvyšovat povědomí o onemocněních jak u laické, tak odborné veřejnosti, spolupracovat s pacientskými organizacemi a zdravotníky v oblasti osvěty.

Cena Sanofi za farmacii

Cena Sanofi je soutěž o nejlepší studentské práce ve farmaceutických vědách. Společně ji vyhlašují Sanofi a Velvyslanectví Francie v Praze, a to již od roku 2009. Odborná porota v soutěži hodnotí vědecké práce doktorandů a mladých vědců působících v oblasti farmacie v Česku. Své zástupce může do republikového finále nominovat jakákoliv tuzemská univerzita či vědecká instituce. Studenti se mohou přihlašovat na webových stránkách: www.ifp.cz .

Vyhlášení vítězů probíhá v půli června. Autoři nejlepších prací se účastní slavnostního ceremoniálu na francouzské ambasádě, kde získávají peněžitou odměnu a nabídku stáže ve špičkové francouzské laboratoři.

Vztahy se zdravotnickými pracovníky

Proč je důležitá transparentnost?

Spolupráce mezi pracovníky v průmyslu, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi je nezbytně nutná, protože umožňuje vývoj a efektivní využití nových léčiv a přizpůsobení budoucího výzkumu. Cílem dalšího prohlubování transparentnosti v těchto dobře regulovaných a legitimních vztazích je zlepšit porozumění a spolupráci mezi pracovníky průmyslu, zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi.

Informace týkající se Opella Healthcare Czech s.r.o.

Společnost Opella Healthcare Czech s.r.o., IČ 09434496, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 336268 je dceřinou společností společnosti Sanofi s.r.o. Níže naleznete Informace o zpracování osobních údajů společnosti Opella Healthcare Czech s.r.o.