מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות גלובלית – חברת סאנופי

המחויבות שלנו

חברת סאנופי מבינה את חשיבות הפרטיות ואת ההגנה על מידע אישי בעידן הדיגיטלי, ומחויבת להבטיח רמה הולמת של הגנת מידע לכל האנשים שסאנופי באה איתם במגע, וביניהם ניתן למנות בעיקר:

 • מטופלים וקרובי משפחתם או יקיריהם;
 • משתתפים בניסויים קליניים;
 • אנשי מקצועות הבריאות;
 • אנשים המשתמשים במוצרים ובשירותים שלנו, לרבות משתמשי האתרים והאפליקציות;
 • נציגים של הקבלנים ושל השותפים העסקיים שלנו;
 • נציגים של הקהילה המדעית וכו'.
 • מועמדים לעבודה.

מה המסמך הזה כולל

מדיניות גלובלית זו להגנת פרטיות והגנה על מידע (להלן: "המדיניות") מתארת את האמצעים שחברת סאנופי נוקטת בהן ברחבי העולם על מנת להבטיח הגנה הולמת למידע אישי, קרי, כל מידע שקשור לאדם מזוהה או שניתן לזהותו, עבור כל עיבוד המידע שמתבצע במסגרת העסקים והפעילויות שלנו (להלן: "מידע אישי").

מטרת המדיניות היא לעזור לך להבין:

 • המטרות: מהן הסיבות והמטרות לשמן סאנופי מעבדת את המידע האישי אודותיך.
 • הבסיס: מהו הבסיס לעיבוד המידע האישי שלך על ידי סאנופי.
 • מאיפה: מהם המקורות של סאנופי לאיסוף המידע האישי אודותיך.
 • מי: מי הצדדים השלישיים המורשים שלהם סאנופי עשויה לגלות את המידע האישי אודותיך.
 • איפה: איפה סאנופי והצדדים השלישיים המורשים יעבדו את המידע האישי אודותיך.
 • כמה בטוח: מה סאנופי עושה על מנת להגן על המידע האישי אודותיך.
 • משך הזמן: הגישה של סאנופי להגדרת תקופה השמירה על המידע האישי אודותיך.
 • הזכויות שלך: איזה זכויות יש לך ואיך אפשר לממש אותן.
 • כיצד ליצור איתנו קשר: איפה ואיך אתה יכול להשיג אותנו אם ברצונך לממש את הזכויות שלך או אם יש לך שאלה.

אילו פעולות עיבוד נכללות במדיניות זו?

מדיניות זו תחול על כל פעולות העיבוד שסאנופי מבצעת כלפי האנשים שאיתם היא באה במגע בכל הפעילויות המקצועיות העסקיות שלה.

הודעות בקשר לפרטיות והגנת מידע (להלן: "הודעת הפרטיות") תישלחנה אליך, ו/או טפסי הסכמה, אם נדרש ובמקרה הצורך, לגבי מצבים מסוימים שבהם סאנופי עשויה לעבד את המידע האישי אודותיך. הודעות הפרטיות כאמור תפרטנה באופן נרחב יותר את אופן העיבוד של המידע האישי אודותיך בקשר לעיבוד הרלוונטי. אם החקיקה במדינה שלך מחייבת זאת, יתווספו הוראות חובה של המדינה שלך למדיניות זו ו/או להודעות הפרטיות, בהתאם לצורך.

התפקיד של סאנופי

לצורך מדיניות זו, משמעות המונח "סאנופי" היא גם באשר לכל החברות הקשורות אליה.

כל הודעת פרטיות תפרט את הגוף של סאנופי ולאלו הסיבות (קרי, המטרות) לעיבוד המידע אודותיך שלך וכן את המשאבים (קרי, האמצעים) שהוקצו לעיבוד זה.

תוקף ושינוי של מדיניות זו

מדיניות זו תהא כפופה לשינויים של סאנופי, כפי שיהיו מעת לעת, ובמיוחד על מנת להתאים את התנאים שלה לשינויים בהתאם לדין ו/או למדיניות של סאנופי. השינויים יהיו זמינים בעמוד זה. אנחנו מזמינים אותך לבדוק את המדיניות הזו מדי פעם.

המטרות: סאנופי תמיד תאסוף את המידע האישי שלך למטרות מפורשות ולגיטימיות

סאנופי אוספת את המידע האישי שלך למטרות המפורטות להלן:

 • לביצוע הפעילות העסקית שלנו; ביצוע שיווק ומכירות; מענה לבקשות שלך; מעקב אחר אינטראקציה ופגישות, כמו למשל כאשר אתה פונה אלינו לקבלת מידע ותמיכה.
 • על מנת לעמוד בהוראות הדין החל על סאנופי; מעקב אחר בטיחות; ניהול אירועים שליליים; ביצוע פעילויות מניעה וחקירה; ביצוע פעילויות ניהול הכרחיות, רישום, הצהרות או ביקורת.
 • על מנת לספק תמיכה למטופלים, תמיכה לשירותי בריאות, מעורבות מטופלים ומידע על מרשמים; ניהול תביעות, כולל תביעות ביטוח.
 • על מנת לבצע מחקר ופיתוח;  לביצוע מחקרים קליניים, רישומיים וניסויים; ניהול ותיקוף גיוס והשתתפות של אנשים במחקרים, בניסויים ובפעולות אחרות שלנו; ניתוח מידע דמוגרפי; הצעת תוכניות מיוחדות, פעילויות, ניסויים, אירועים או קידום מכירות באמצעות השירותים שלנו; ביצוע מחקרי סקר שוק או לקוחות.
 • על מנת לאפשר לך לגשת לשירותים מקוונים, אפליקציות ופלטפורמות; ניהול החשבונות המקוונים שלך.
 • על מנת לאפשר לנו לזהות אותך או לאמת את הזהות שלך; לספק לך פרטי אימות או לאמת את הזיהוי שלך, לרבות באמצעות סיסמאות, רמזים לסיסמה, מידע ושאלות על אבטחה , הזדהות ממשלתית, מספר רישיון מטפל, מידע אודות רישיון נהיגה ודרכון.
 • על מנת לשפר ולפתח את המוצרים והשירותים שלנו; לזהות מגמות בשימוש ולפתח מוצרים ושירותים חדשים; להבין איך אתה והמכשיר שלך מתנהלים מול השירותים שלנו; לעקוב ולהגיב לנורות אזהרה של בטיחות; לקבוע את האפקטיביות של הקמפיינים הפרסומיים שלנו, לבצע סקרים.
 • להתאים אישית את החוויה שלך בזמן השימוש בשירותים שלנו; להבטיח שהשירותים שלנו מוצגים בדרך שהכי מתאימה שלך; להבין את העניין האישי והמקצועי שלך בתוכן שלנו, במוצרים והשירותים שלנו, או בתוכן אחר, ולהתאים את התוכן שלנו לצרכים ולהעדפות שלך; להציג לך מוצרים והצעות במיוחד בשבילך.
 • לאפשר לנו ליצור איתך קשר; להשיב לבקשות או לשאלות שלך; לתת תמיכה למוצרים ולשירותים; לספק לך מידע חשוב, מידע מנהלי, הודעות נדרשות, וחומרי קידום מכירות; לשלוח לך חדשות ומידע על המוצרים שלנו, השירותים שלנו, המותגים שלנו, הפעולות שלנו; לארגן ולנהל אירועים מקצועיים וכנסים, לרבות השתתפות שלך באירועים כאמור.
 • לעבד תשלומים שנצטרך להוציא במצב מסוים; לאמת את המידע הפיננסי שלך; לאפשר תשלומים נוספים.
 • להציע תרומות וחסויות;
 • להשיב לבקשות משפטיות מרשויות מנהליות או משפטיות, בהתאם לכל דין; לציית לצווי הבאה, רישום, או הליכים משפטיים.
 • להגן על הזכויות והאינטרסים שלנו; להגן על הבריאות, הבטיחות והביטחון של עובדי סאנופי ומתקניה; לבצע ביקורת פנימית, ניהול נכסים, בקרת מערכות ובקרה עסקית אחרת; לנהל עסקים (מימון וחשבונאות, מעקב אחר הונאות ומניעתן); שמירת האבטחה של השירותים והפעולות שלנו; הגנה על הזכויות, הפרטיות, הבטיחות או הרכוש שלנו, לאפשר לנו לדרוש סעדים זמינים או להגביל את הנזק שנספוג לפי הצורך; להגן על עצמנו מפני פעולות הונאה אפשריות.

מה הבסיס? סאנופי תמיד תעבד את המידע האישי שלך לפי הדין

בהתאם לעיבוד המידע הרלוונטי, סאנופי תעבד את המידע האישי אודותיך על בסיס אחת מהעילות הבאות:

 • הסכמה מראש שלך: אם ציינת בברור את האישור שלך לעיבוד של המידע האישי שלך על ידי סאנופי. בפועל, לרוב המשמעות היא שסנופי תבקש ממך לחתום על מסמך או למלא באופן דיגיטלי הסכמה באמצעות מנגנון "Opt-in"  או לעקוב אחר כל הליך רלוונטי שיאפשר לך יידוע מלא ולאחר מכן הסכמה מפורשת או סירוב לעיבוד המידע המבוקש.
 • במערכת יחסים חוזית בינך ובין סאנופי: במקרה כזה, עיבוד המידע האישי הוא לרוב הכרחי לצורך החתימה על החוזה או הביצוע שלו; המשמעות היא שאם אין ברצונך שסאנופי תעבד את המידע האישי שלך בהקשר זה, סאנופי רשאית, או שתהיה מחויבת, לא להתקשר בחוזה כזה איתך, או שלא תוכל לספק את המוצרים או השירותים הכלולים בחוזה.
 • חיובים משפטיים החלים על הפעולות של סאנופי; למשל, סאנופי נדרשת ליישם נהלי פרמקוויג'ילנס על מנת לעקוב אחר תופעות שליליות של מוצרים שהיא משווקת, אשר לרוב כוללים איסוף ושמירה של מידע אישי.
 • "האינטרסים הלגיטימיים" של סאנופי מבחינת חוקי הגנת הפרטיות החלים. במקרה כזה, סאנופי תבחן את הזכויות והאינטרסים המהותיים שלך ותקבע האם העיבוד לגיטימי וחוקי.

סאנופי רשאית, בהתאם לצורך, להתבסס על עילות אחרות, כמו הגנה על האינטרסים החיוניים שלך, בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות החלים, כמפורט בהודעת הפרטיות הרלוונטית.

מהיכן מגיע המידע האישי? סאנופי תמיד תאסוף מידע אישי ממקורות אמינים

סאנופי רשאית לאסוף את המידע האישי שלך ממקורות שונים:

 • מידע שמסרת לנו במדיות השונות, באמצעות רישום, בקשות, סקרים או אינטראקציה ישירה או עקיפה עם סאנופי. למשל, מידע שמסרת לנו על מנת להירשם לאירועים מדעיים בחסות סאנופי, להגיש בקשה מקוונת, לשלוח לנו בקשה למידע וכו'.
 • מידע שאספנו באופן אוטומטי, למשל במעקב אחר האינטראקציה שלך מול האתרים שלנו, הפלטפורמות, האפליקציות והשירותים שלנו, באמצעות טכנולוגיות מסוימות, כמו למשל קבצי "עוגיות".
 • מידע שאנחנו אוספים בהתאם לכל דין ממקורות פומביים, כולל מידע שפרסמת במקומות שונים.
 • מידע שקיבלנו באופן חוקי מצדדים שלישיים, למשל, כאשר אנחנו צריכים לאשר פרטי קשר או מידע פיננסי, או לאמת רישיון של אנשי מקצועות הבריאות. במקרה כזה, לרוב נקבל מידע אישי מצדדים שלישיים שמוסמכים למסור אותו במסגרת מדיניות הגנת הפרטיות שלהם או בהתאם לדין. בעת הצורך וככל שיידרש, נודיע לך בהודעת פרטיות(כהגדרתה לעיל) על זהותם של הצדדים השלישיים כאמור ונזמין אותך לעיין במדיניות הפרטיות שלהם על מנת לבחון את המקור של המידע האישי ותנאי האיסוף שלהם.

מידע אישי על ילדים

במקרים מסוימים נאסוף מידע אישי על ילדים בהסכמת ההורה או האפוטרופוס שלו לצורך מתן שירותים כמו פעילויות קליניות או תוכניות תמיכה במטופלים, בשום מקרה אחר לא נבקש ביודעין מידע אישי מילדים או נשווק להם. במקרה שהורה או אפוטרופוס מגלה שהילד שלו סיפק לנו מידע אישי, יש ליצור איתנו קשר בהתאם להוראות בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן. אנחנו נפעל למחוק מידע כזה מהמאגרים שלנו בהתאם לדרישות הדין.

למי יש גישה למידע האישי: סאנופי תשתף את המידע האישי שלך רק עם המורשים לכך

למטרות שתוארו לעיל, סאנופי עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים המורשים הבאים:

 • סאנופי והחברות הקשורות אליה, לרבות חברות בנות.
 • השותפים שלנו (אנשי מקצועות הבריאות וארגוני בריאות, מפיצים, חברים אחרים בתעשיית הבריאות והפארמה).
 • ספקים נבחרים וקבלני שירות שפועלים לפי הוראותינו לאירוח אתר אינטרנט, ניתוח נתונים, מבצעים פעולות סליקה, מילוי הזמנות, טכנולוגיות מידע ואספקת תשתיות קשורות, שירות לקוחות, משלוח דוא"ל, ביקורת, וכו'.
 • רשויות החוק או רשויות רגולטוריות, כפי שנדרש לפי כל דין, לרבות חוקים מחוץ למדינת המגורים שלך.
 • רוכשים אפשריים ובעלי עניין אחרים במקרה של מיזוגים ורכישות, שינוי מבנה בהתאם לדין, למשל, רכישה, מיזם משותף, המחאה וכיוב'.
 • נותני חסות להגרלות, תחרויות ואירועי קידום מכירות דומים.

סאנופי עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אחרים, ובמקרה כזה ניידע אותך כיאות באמצעות הודעת פרטיות רלוונטית.

בכל מקרה, סנופי תחייב את אותם צדדים שלישיים:

 • להתחייב לציית לחוקי הגנת הפרטיות ועקרונות מדיניות זו;
 • לעבד את המידע האישי רק למטרות שתוארו במדיניות זו; וכן
 • להטמיע אמצעים טכניים וארגוניים הולמים לאבטחת השלמות והסודיות של המידע האישי אודותיך.

במקרים בהם יועבר מידע אישי: סאנופי תבטיח שההעברות של מידע אישי אודותיך מחוץ לאיחוד האירופי מוגנות

סאנופי היא ארגון רב-לאומי עם חברות קשורות, שותפים וקבלני משנה שנמצאים במדינות רבות ברחבי העולם. מסיבה זו, ייתכן שסאנופי תצטרך להעביר (באמצעות גישה, ויזואליזציה, אחסון...) את המידע האישי אודותיך לאזורי שיפוט אחרים, כולל מתוך האזור הכלכלי האירופאי אל מחוץ לאזורים אלה, במדינות שאולי לא נחשבות כמאפשרות רמת הגנה זהה לזו באזור השיפוט שלך.

הגנות על העברת מידע אישי בין-לאומית: במקרה בו סנופי צריכה להעביר מידע אישי מחוץ לאיחוד האירופי היא תבטיח שקיימות הגנות הולמות כפי שנדרש לפי חוקי הגנת הפרטיות החלים (לרבות, במיוחד, פסקאות החוזה האחידות של הנציבות האירופית, ככל הנדרש).

בהקשר זה ובמיוחד, עבור העברת מידע אישי בתוך קבוצת סאנופי עבור מחקרים קליניים ומטרות פרמקוויג'ילנס, סאנופי הטמיעה והחילה את כללי התאגיד המחייבים שלה, אשר אושרו על ידי רשויות הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי.

כמה בטוח: סאנופי תשתמש באמצעי אבטחה על מנת להגן על המידע האישי אודותיך

יישמנו מגוון אמצעים והליכים טכנולוגיים וארגוניים על מנת להבטיח שלמות וסודיות של המידע האישי אודותיך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. האמצעים האלה לוקחים בחשבון את החידושים בתחום, העלויות ליישום והטיב, ההיקף, ההקשר והמטרות של העיבוד, וכן את הסיכון, בסבירות וחומרה משתנות, לזכויות ולחירויות של בני אדם.

למשל, אנחנו מאחסנים את המידע האישי אודותיך על שרתים שיש להם סוגים שונים של בקרות טכניות ופיזיות לגבי הגישה, למשל, בין היתר, אם הדבר מתאים – הצפנה. אנחנו גם עושים אגרגציה למידע אישי, נותנים שמות בדויים או מוחקים את השמות ממידע אישי על מנת להבטיח שלא יועבר מידע שמאפשר זיהוי אישי לצדדים שלישיים.

משך הזמן: לא נשמור את המידע האישי אודותיך יותר מהדרוש

סאנופי תשמור את המידע האישי שלך רק לפרק הזמן הדרוש למילוי המטרות שתוארו במדיניות זו.

על אף האמור לעיל, ייתכן שסאנופי תידרש לשמור את המידע האישי אודותיך זמן רב יותר כפי שהחוק מתיר או מחייב, או כפי שדרוש להגן על הזכויות והאינטרסים של סאנופי. במקרה כזו, נודיע לך על תקופת השמירה הצפויה בהודעת פרטיות (כהגדרתה לעיל) מתאימה.

הזכויות שלך: סאנופי תבטיח את האפשרות לממש את הזכויות שלך לגבי המידע האישי אודותיך

ביכולתך לממש את הזכויות שלך בהתאם לקבוע בדיני הגנת הפרטיות.

לצורך כך, סאנופי מודיעה לך על זכותך:

 • לקבל גישה בבקשה פשוטה למידע האישי אודותיך – במקרה כזו ישלח לך עותק של המידע (אם ביקשת), אלא אם כן המידע הזה נגיש לך ישירות, למשל, בחשבון האישי שלך;
 • לתקן את המידע האישי אודותיך אם הוא לא מדויק, לא שלם או לא עדכני;
 • למחוק את המידע האישי אודותיך במצבים המפורטים בחוקי הגנת הפרטיות ("הזכות להישכח");
 • למשוך את הסכמתך לעיבוד המידע מבלי להשפיע על חוקיות העיבוד, אם המידע האישי נאסף ועובד על בסיס הסכמה שלך;
 • להתנגד לעיבוד העיבוד המידע שלך, אם המידע האישי נאסף ועובד על בסיס האינטרסים הלגיטימיים של סאנופי, במקרה כזה עליך להצדיק את הבקשה שלך ולהסביר לנו את המצב המסוים שלך;
 • לבקש הגבלה של עיבוד המידע במצבים המפורטים בחוק החל;
 • לקבל את המידע האישי אודותיך לשידור מסאנופי לצד שלישי או להעברתו לצד שלישי לבחירתך, כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית (זכות ניידות המידע אפשרות רק כאשר העיבוד מבוסס על הסכמה שלך).

אם ברצונך לממש איזה מהזכויות אלה יש ליצור איתנו קשר כמתואר בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן, ואנחנו ננקוט בצעדים הדרושים להגיב בהקדם האפשרי.

ביכולתך גם להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות המתאימה לגבי עיבוד המידע האישי אודותיך. אמנם אנחנו מציעים שתיצור איתנו קשר לפני כן, אבל אם ברצונך לממש את הזכות הזאת, עליך לפנות ישירות לרשות הגנת המידע המתאימה.

כיצד ליצור איתנו קשר

סאנופי מקבלת בברכה שאלות או הערות לגבי מדיניות זו או היישום שלה. שאלות או הערות כאמור, תוכל להפנות שאלות או הערות כאמור באמצעות פרטי הקשר להלן:

אתה יכול לשלוח כל בקשה לגבי השימוש של סאנופי במידע האישי אודותיך לממונה הגנת המידע שלנו בכתובת הבאה:  privacy-office- global@sanofi.com.

בנוסף על האמור לעיל, ככל שאתה משתמש ישראלי – באפשרותך ליצור קשר עם ממונה הגנת הפרטיות של סאנופי בישראל בכתובת הבאה: dataprivacy@sanofi.com

בנוסף, אנא תשומת ליבך כי המידע האישי אודותיך עשוי להיות מאוחסן במסד הנתונים של סאנופי, ושלא חלה עליך חובה חוקית או חוזית לספק את המידע האישי שלך לסאנופי. אם אין ברצונך שסאנופי תאסוף עליך מידע, תשתמש בו או תשתף אותו בדרכים שתוארו במדיניות זו, עליך להימנע מגישה לשירותים או שימוש בהם. אי אספקת מידע האישי כמפורט במדיניות זו עשויה לפגוע ביכולת של סאנופי להציע לך שירותים.

כמו כן, ככל שאתה משתמש בשירותים, אתה מאשר ומסכים  באופן מפורש לתנאי מדיניות זו ולכך שסאנופי תאסוף את המידע האישי אודותיך, תשתמש בו ותשתף אותו עם צדדים שלישיים, לרבות צדדים שלישיים מחוץ למדינת ישראל, בהתאם להוראות מדיניות זו.

בנוסף, כאשר אתה משתמש בשירותים של סאנופי, אתה מאשר כי סאנופי רשאים לעבד את המידע האישי אודותיך ותשתמש בו בישראל ובכל מדינה אחרת שבה סאנופי פועלת. אנא תשומת ליבך כי חוקי הפרטיות והסטנדרטים במדינות מסוימות שונים מאלו שחלים במדינת מגוריך.

כמו כן, אנא תשומת ליבך, שינויים במדיניות זו יכנסו לתוקף מיד לאחר פרסום מדיניות עדכנית באמצעות השירותים. האחריות להכיר את השינויים, אם יהיו, למדיניות ו/או מתוקף המדיניות, היא שלך בלבד.