Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου για Επαγγελματίες Υγείας

Η δέσμευσή μας

Η SANOFI κατανοεί πλήρως τη σημασία του ιδιωτικού απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή και δεσμεύεται να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για όλους τους επαγγελματίες υγείας («ΕΥ») με τους οποίους αλληλεπιδρά.

 

Τι θα βρείτε σε αυτό το έγγραφο;

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου («Πολιτική») περιγράφει τις δραστηριότητες που διεξάγονται από τη SANOFI και απαιτούν τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των ΕΥ. Ο στόχος αυτής της Πολιτικής είναι να εξηγήσει τους σκοπούς για τους οποίους η SANOFI επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα άτομο («Υποκείμενο Δεδομένων») και που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή του.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε την Πολιτική cookies, διαθέσιμη στο banner των ιστότοπών μας.

 

Ο ρόλος της SANOFI

Για    τους σκοπούς                της παρούσας                Πολιτικής,         SANOFI   είναι η SANOFI               και οι          θυγατρικές     της (https://www.sanofi.com/en/list-of-sanofi-affiliates), ενεργώντας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, είτε ανεξάρτητα είτε σχετιζόμενα. Λάβετε υπόψη ότι για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να κάνετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Εταιρεία στη χώρα σας ή να χρησιμοποιήσετε το έντυπο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.sanofi.com/en/data-protection-contact.

Κάθε Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου θα αναφέρει την οντότητα SANOFI που καθορίζει τους λόγους (δηλ. οι σκοπούς) που υποβάλλονται σε επεξεργασία σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, καθώς και τους πόρους (δηλ.,τα μέσα) που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επεξεργασία

Ισχύς και πρόοδος αυτής της πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς από τη SANOFI, συγκεκριμένα για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές από τους ισχύοντες νόμους ή/και τις πρακτικές της SANOFI. Οι αλλαγές θα είναι διαθέσιμες σε αυτή την σελίδα. Σας προσκαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική.

Λίστα δραστηριοτήτων για τις οποίες η SANOFI επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα Επαγγελματιών υγείας

Στο πλαίσιο των διαφόρων συνεργασιών και σχέσεων σας με την SANOFI, η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα σας για διαφορετικούς σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω.

Σκοπός 1: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για αποστολή Εμπορικών επικοινωνιών μάρκετινγκ και υπηρεσιών, καθώς και για εκστρατείες επικοινωνίας Ιατρικού περιεχομένου

Εάν συναινέσετε σε μια τέτοια επεξεργασία, η SANOFI θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να σας στείλει εξατομικευμένο περιεχόμενο για να σας παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες και για να προσαρμόσει τις αλληλεπιδράσεις που θα έχετε μαζί μας (στο εξής θα αναφέρεται ως «Εκστρατείες επικοινωνίας»).

Η συγκατάθεση που θα παρέχετε για Καμπάνιες Επικοινωνίας καλύπτει ψηφιακό ή ταχυδρομείο από τη SANOFI, είτε είναι διαφημιστικό, εμπορικό ή ιατρικό περιεχόμενο. Αυτός ο σκοπός δεν καλύπτει τις άμεσες αλληλεπιδράσεις που έχετε με εκπροσώπους πωλήσεων ή επιστημονικούς ιατρικούς εκπροσώπους, που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το έγγραφο.

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε, εν όλω ή εν μέρει, επικοινωνίες που περιγράφονται παρακάτω και άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας.

Ως μέρος κάθε αλληλεπίδρασης που έχετε με τη SANOFI (ψηφιακή, τηλεφωνική, προσωπική, κ.λπ.), μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη δραστηριότητα επικοινωνίας.

Οι τεχνολογίες παρακολούθησης ή αξιολόγησης με κλικ τοποθετούνται στις επικοινωνίες μας με σκοπό να  βεβαιωθείτε ότι ενδιαφέρεστε για το περιεχόμενο που παρέχεται.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των οντοτήτων της SANOFI, η τοπική SANOFI είναι υπεύθυνος για: (i) την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για κάθε λειτουργία επεξεργασίας, (ii) τη συλλογή της συγκατάθεσής σας, όπου είναι απαραίτητο και (iii) διαχείριση των αιτημάτων σας για προστασία δεδομένων.

 

Από πού προέρχονται τα δεδομένα;

Η εξατομίκευση περιεχομένου, υπηρεσιών και αλληλεπιδράσεων βασίζεται σε πολλαπλές πηγές, όπως  οι αλληλεπιδράσεις σας με επιστημονικούς ιατρικούς εκπροσώπους ή

πωλήσεις, οι αντιδράσεις σας στις ψηφιακές επικοινωνίες μας, η συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, σχέσεις, τη συμβατική μας σχέση μαζί σας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν σε διαφορετικά πλαίσια και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ που μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε το κατάλληλο περιεχόμενο, βάσει ενδιαφερόντων, τις προτιμήσεις και την ειδικότητά σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να συλλεχθούν από συνεργάτες ή
παρόχους που μοιράζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μαζί μας, όπου επιτρέπεται τον κατάλληλο τρόπο για να το κάνετε.

Οι εκστρατείες επικοινωνίας είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας μέσω ορισμένων διαδικασιών διαχείρισης  που εξηγούνται παρακάτω.

Για πόσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα για τη μετάδοση εκστρατειών επικοινωνίας;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό εάν αποσυρθείτε ή εάν τα δεδομένα διαγραφούν από τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων μας (π.χ.συνήθως 3 χρόνια μετά την τελευταία μας αλληλεπίδραση μαζί σας).

Μέσα επεξεργασίας

Για να μεταδώσουμε τις Εκστρατείες Επικοινωνίας μας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι και συστήματα αυτόματα.

 

Η SANOFI μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικτυακούς χώρους που παρέχονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους, τρίτα μέρη για την επικοινωνία προσαρμοσμένου περιεχομένου με βάση το προφίλ και τα ενδιαφέροντά σας εντός αυτών των κοινωνικών δικτύων. Η SANOFI δεν θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει σε αυτήν τη δραστηριότητα:

Η SANOFI δεν θα γνωρίζει ποιος λαμβάνει την επικοινωνία, αλλά θα την κοινοποιήσει μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα οποία προσαρμόζεται και προετοιμάζεται η επικοινωνία. Εάν θέλετε να το αποφύγετε αυτό των επικοινωνιών που μεταδίδονται μέσω των διαφημιστικών χώρων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει σωστά τις ρυθμίσεις σας σε αυτά τα δίκτυα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοπός 2: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να διασφαλίσει κατάλληλη διαχείριση δεδομένων και διαχείριση πελατειακών σχέσεων

Για να μπορεί να προσαρμόσει τις αλληλεπιδράσεις του μαζί σας, η SANOFI επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να δημιουργήσει κατάλληλα προφίλ με βάση τα ενδιαφέροντα, τους τομείς εφαρμογής, τις προτιμήσεις και την εξειδίκευσή σας Αυτή η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα επειδή σας επιτρέπει να έχετε μια ισχυρή σχέση μαζί σας και να προσαρμόζετε τις αλληλεπιδράσεις μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα (ταυτότητα, ειδικότητα, χώρα, θέματα ενδιαφέροντος,
δέσμευση στο SANOFI) υποβάλλονται σε επεξεργασία από αλγόριθμους για:

 • Κατανόηση σχετικά με τα επιχειρηματικά σας συμφέροντα στο περιεχόμενο,
  τις επικοινωνίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας·
 • Σύνδεση με τα ενδιαφέροντα, την ειδικότητα και τη χώρα σας με μία ή περισσότερες ομάδες προφίλ των υπαρχόντων Επαγγελματιών Υγείας·
 • Προσαρμογή ως προς το περιεχόμενο και τις μορφές των επικοινωνιών μας για να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, καθώς και για να σας παρουσιάζουμε προϊόντα και προσφορές
  προσαρμοσμένο σε εσάς

 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ των οντοτήτων της SANOFI, η τοπική σας οντότητα SANOFI είναι υπεύθυνη για: (i) την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για κάθε επεξεργασία, (ii) συλλογή της συγκατάθεσής σας όπου είναι απαραίτητο και (iii) διαχείριση των αιτήματων σας για άσκηση δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων.

Από πού προέρχονται τα δεδομένα;
Αλληλεπιδράσεις που έχετε με τη SANOFI, επιστημονικούς ιατρικούς εκπροσώπους ή με
Αντιπρόσωπους πωλήσεων, οι απαντήσεις σας στις ψηφιακές επικοινωνίες μας, η συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, οι συμβατικές μας σχέσεις μαζί σας που καταγράφονται στις διαχείριση δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κατάλληλων προφίλ που μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας στα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και την εξειδίκευσή μας τα Δεδομένα σας μπορεί επίσης να συλλεχθούν από συνεργάτες ή προμηθευτές που μοιράζονται τα Δεδομένα μαζί μας προσωπικές πληροφορίες όταν υπάρχει κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Για πόσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες;
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία εφόσον η SANOFI έχει αλληλεπιδράσεις με εσάς. Κατά κανόνα, τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα διατηρηθούν για περισσότερο από 3 χρόνια μετά τα τελευταία την αλληλεπίδρασή μας μαζί σας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ισχύει ή για νομικές διαδικασίες.

Μέσα επεξεργασίας
Αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι και συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ και τη διαχείριση δεδομένων με προσωπικά στα εργαλεία CRM μας. Αυτά τα εργαλεία μας βοηθούν να προσδιορίσουμε Υποκείμενα των δεδομένων με βάση επαγγελματικά δεδομένα, όπως δημοσιεύσεις, ειδικότητες ή υποειδικότητες.

Σκοπός 3: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων με Αντιπρόσωπους πωλήσεων

Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων της SANOFI πραγματοποιούν επισκέψεις για την παροχή πληροφοριών προώθησης ή για να λάβουμε την ανατροφοδότησή σας σχετικά με μια συγκεκριμένη ασθένεια, τα προϊόντα SANOFI ή για την ειδικότητα και τις ανάγκες σας γενικά.

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της SANOFI, τα οποία προέρχονται από τις ανάγκες της SANOFI για τη διεξαγωγή προωθητικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή σχολίων για τον εντοπισμό αναγκών των πελατών της και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Για πόσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα για αυτόν τον σκοπό;
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό, εφόσον η SANOFI είναι σε θέση να δικαιολογήσει τα έννομα συμφέροντά της και ότι δεν έχετε αντίρρηση για τέτοια επεξεργασία.
.
Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα σχόλια που συλλέγονται μέσω των Αντιπροσώπων Πωλήσεων μας χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο των επόμενων επισκέψεων. Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα σχόλια, όπου παρείχατε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη Επικοινωνιακών Καμπανιών, για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις στο μέλλον.

Η Διαχείριση και Τμηματοποίηση Δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω χρησιμοποιείται επίσης ως πηγή και ως προορισμός των διαδικασιών δεδομένων στο πλαίσιο των επισκέψεων των Αντιπροσώπων Πωλήσεων.

Σκοπός 4: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων με τους Επιστημονικούς Ιατρικούς Εκπρόσωπους

Οι επιστημονικοί ιατρικοί εκπρόσωποι της SANOFI πραγματοποιούν επισκέψεις για να σας παράσχουν ιατρικές πληροφορίες ή για να λάβουμε την ανατροφοδότησή σας για μια συγκεκριμένη νόσο, ειδικότητα και τις ανάγκες σας

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της SANOFI, όπως χρειάζεται η SANOFI, ως εταιρεία για να διασφαλίσει την ιατρική γνώση των Επαγγελματιών Υγείας και να τους ενημερώσει για τις τελευταίες ιατρικές βελτιώσεις, μελέτες και έρευνες, καθώς και τη συλλογή απόψεων, ανατροφοδοτήσεων και αναγκών τους.

Η ανατροφοδότηση λαμβάνεται επίσης υπόψη, όταν δίνετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη Επικοινωνιακών Καμπανιών, για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις στο μέλλον.

Για πόσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα για αυτόν τον σκοπό;

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό, εφόσον η SANOFI είναι σε θέση να δικαιολογήσει τα έννομα συμφέροντά της και ότι δεν έχετε αντίρρηση για τέτοια επεξεργασία.

 

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα σχόλια που συλλέγονται μέσω των Ιατρικών Επιστημονικών Εκπροσώπων μας χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουμε τις ιατρικές βελτιώσεις και τις στρατηγικές μας στις πραγματικές ανάγκες καθώς και για να αποφασίσουμε τις επόμενες επισκέψεις MSL που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

 

Σκοπός 5: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο πλαίσιο της αξιολόγησης

Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της SANOFI. Πράγματι, για τη βελτίωση των γνώσεων της SANOFI σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα ιατρικό τμήμα, η SANOFI μελετά τις τελευταίες έρευνες, βελτιώσεις, συνέδρια και εμπλεκόμενους ΕΥσε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τέτοιες εκδηλώσεις, καθώς και δεδομένα που έχουν ήδη ληφθεί σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ της SANOFI και του ΕΥ.

 

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων για τη χαρτογράφηση των ιατρικών προόδων και έργων και των ΕΥ που εμπλέκονται σε τέτοιες προόδους ή έργα. Αυτό το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει επίσης Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους ΕΥ, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, επαγγελματικά βιογραφικά δεδομένα όπως δημοσιεύσεις, χαρακτηριστικά κλινικών δοκιμών στις οποίες έχει συμμετάσχει ο ΕΥ, ερευνητικές υποτροφίες, συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές, ακαδημαϊκές θέσεις, διακρίσεις και βραβεία, και τα λοιπά.

Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τα δεδομένα που έχει η SANOFI για τις δεσμεύσεις και τις προηγούμενες, τρέχουσες και μελλοντικές αλληλεπιδράσεις σας με εμάς ή τον συνεργάτη μας, την Regeneron, καθώς και άλλους συνεργάτες της συμμαχίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τα δεδομένα που έχει η SANOFI αναφορικά με τις προηγούμενες, τις τρέχουσες και μελλοντικές σας δεσμεύσεις και αλληλεπιδράσεις μαζί μας ή με τον συνεργάτη μας Regeneron και άλλους συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συμφωνία.

Η ανατροφοδότηση λαμβάνεται επίσης υπόψη, όταν δίνετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη Επικοινωνιακών Καμπανιών, για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις στο μέλλον.

Για πόσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα για αυτόν τον σκοπό;
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό, εφόσον η SANOFI είναι σε θέση να δικαιολογήσει τα έννομα συμφέροντά της και ότι δεν έχετε αντίρρηση για τέτοια επεξεργασία.

 

Σκοπός 6: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο πλαίσιο της αξιολόγησης tiering

Ανάλογα με τη χώρα σας, αυτός ο σκοπός μπορεί να βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα της SANOFI, εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, της συγκατάθεσής σας ή της λήψης μέτρων για την σύναψη ή εκτέλεση μιας σύμβαση μαζί σας

Εάν η SANOFI αλληλεπιδρά μαζί σας, έχει καθήκον να αμοίβει τις υπηρεσίες σας σύμφωνα με την εύλογη αγοραία αξία. Αυτή η διαδικασία απορρέει από νομικές υποχρεώσεις σε ορισμένες χώρες, κώδικες δεοντολογίας τους οποίους έχει υπογράψει η SANOFI ή βασίζεται σε ορθές πρακτικές της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα δεοντολογίας και επιχειρηματικής ακεραιότητας της SANOFI.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες κανόνες και, επομένως, να είναι σε θέση να συνάψει σύμβαση με τους ΕΥ, η SANOFI επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους ΕΥ, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, επαγγελματικά βιογραφικά δεδομένα, όπως δημοσιεύσεις, χαρακτηριστικά κλινικών δοκιμών, έχει εμπλακεί ο ΕΥ σε, ερευνητικές υποτροφίες, συμμετοχή σε συμβουλευτικά συμβούλια, ακαδημαϊκές θέσεις, διακρίσεις και βραβεία κ.λπ.

Αυτή η επεξεργασία θα επιτρέψει στη SANOFI να αντιστοιχίσει τέτοια δεδομένα με το αντικείμενο της δέσμευσης μαζί σας και να καθορίσει την εύλογη αγοραία αξία για τις αμοιβές.

Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τα δεδομένα που έχει η SANOFI αναφορικά με τις προηγούμενες, τρέχουσες και μελλοντικές σας δεσμεύσεις και αλληλεπιδράσεις μαζί μας.

Σκοπός 7: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο πλαίσιο της Διαφάνειας και Δεοντολογίας

Όπου η SANOFI συνεργάζεται μαζί σας ή επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί σας, η SANOFI έχει το καθήκον να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ηθικής ή επιχειρηματικής ακεραιότητας που να σχετίζεται με μια τέτοια δέσμευση. Αυτή η ανησυχία οδηγεί επίσης στη διαφάνεια, και ιδίως στη δημόσια ή μη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτές τις δεσμεύσεις. Αυτό το καθήκον πηγάζει από νομικές υποχρεώσεις σε ορισμένες χώρες και κώδικες δεοντολογίας τους οποίους έχει υπογράψει η SANOFI ή βασίζεται σε καλές πρακτικές αγοράς σε άλλες χώρες

Αυτές οι αρχές ηθικής και επιχειρηματικής ακεραιότητας περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. Διεξάγουν εσωτερικές πολιτικές και συμπεριφορές εντός της SANOFI καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μας με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΕΥ.

 

Για τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες, τα Προσωπικά Δεδομένα των ΕΥ μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στο πλαίσιο δέουσας επιμέλειας ή προσυμβατικών μέτρων, καθώς και δημόσιας ή μη γνωστοποίησης. Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των οντοτήτων της SANOFI, η τοπική οντότητα SANOFI είναι υπεύθυνη για: (i) την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σε εσάς για κάθε επεξεργασία, (ii) τη συλλογή της συγκατάθεσής σας όπου χρειάζεται και (iii) τη διαχείριση των αιτημάτων σας αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας

 

Από πού προέρχονται τα δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα μπορούν να συλλεχθούν απευθείας μέσω εσάς, μέσω δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών ή μέσω τρίτου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο

 

Τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα μπορούν να συλλεχθούν απευθείας από εσάς, μπορεί να προέρχονται από δημόσιες διαθέσιμες πληροφορίες ή μπορεί να συλλέγονται μέσω τρίτου δεόντως εξουσιοδοτημένου μέρους.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα για αυτόν τον σκοπό;

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση να είναι δυνατή η απόδειξη όλων των εφαρμοζόμενων διαδικασιών διαφάνειας και Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ακεραιότητας.

 

Σκοπός 8: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να σας παράσχει ιατρικές πληροφορίες

Εάν χρησιμοποιείτε ή αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από την SANOFI, η SANOFI έχει τη νομική υποχρέωση να σας παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες

 

 1. Απάντηση σε ένα αίτημα που υποβάλλετε (π.χ. μέσω τηλεφωνικής γραμμής για τους ΕΥ)

Οι ΕΥ μπορούν να υποβάλουν πρακτικές ιατρικές ερωτήσεις της SANOFI σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της SANOFI, για να διασφαλιστεί ότι χορηγούνται, αποθηκεύονται ή συνταγογραφούνται σωστά τα προϊόντα και υπηρεσίες.

Για να είναι σε θέση να απαντήσουν στο αίτημα που υποβλήθηκε, η ομάδα των  Γενικών Ιατρικών Πληροφοριών της SANOFI συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη διαχείρισή του.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με τις συμβατικές μας σχέσεις, εάν υπάρχουν, και τα δεδομένα που παρέχετε απευθείας στο πλαίσιο του αιτήματος. Δεν θα γίνει περαιτέρω χρήση με τα δεδομένα που συλλέγονται σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Τα δεδομένα σχετικά με το αίτημα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή η απόδειξη της απάντησης

 

2. Επιστολή προς τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης

Προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή και ασφαλή χορήγηση και συνταγογράφηση των προϊόντων της στο πλαίσιο ιατρικών και κλινικών μελετών, η SANOFI επικοινωνεί με Επαγγελματίες Υγείας που ενεργούν ως ερευνητές αυτών των μελετών.

Αυτές οι επικοινωνίες μπορεί να σχετίζονται με αλλαγές στην ετικέτα του προϊόντος, αλλαγές στη συσκευασία, ζητήματα ασφάλειας κ.λπ. Η χρήση Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση αυτής της επικοινωνίας.

Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται απευθείας από Επαγγελματίες Υγείας όταν διορίζονται ως ερευνητές για μια μελέτη. Συλλέγεται είτε απευθείας από τη SANOFI είτε από πάροχο υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό της SANOFI.

Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την απόδειξη της αποστολής πληροφοριών από τη SANOFI σε Επαγγελματίες Υγείας.

Σκοπός 9: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τη υποχρέωση Φαρμακοεπαγρύπνησης και τη Διαχείριση Ασφάλειας Φαρμάκων

Η SANOFI έχει τη νομική υποχρέωση να επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για αντιμετωπίσει ζητήματα ασφάλειας, ιδίως κατά τη διαχείριση μιας ανεπιθύμητης ενέργειας που μπορεί να αναφερθεί.

Αυτά τα δεδομένα σχετίζονται με όλα τα στοιχεία της ανεπιθύμητης ενέργειας, καθώς και με στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσει η SANOFI να επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον για περαιτέρω έρευνες σχετικά με αυτήν την ανεπιθύμητη ενέργεια.

 

Αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και θα διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός 10: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τη διαχείριση των συμβατικών μας σχέσεων

Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων που έχει η SANOFI με τους ΕΥ, είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσίας σε ΕΥ είτε για λήψη υπηρεσίας από έναν ΕΥ, η SANOFI επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των HCP για την εκτέλεση της σύμβασης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια των συμβατικών μας σχέσεων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για καμπάνιες επικοινωνίας, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο.

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση οικονομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων καθώς και την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωσή σας, δεδομένα για την επεξεργασία πληρωμών, την επαλήθευση των οικονομικών σας στοιχείων ή τη διευκόλυνση περαιτέρω πληρωμών. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία χρησιμοποιούνται επίσης, σε δεύτερο στάδιο για τη συμμόρφωση με τα καθήκοντα διαφάνειας της SANOFI. Όταν χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε οικονομικές πληροφορίες ή να επαληθεύσουμε την αδειοδότηση, γενικά λαμβάνουμε Προσωπικά Δεδομένα από τρίτα μέρη που είναι εξουσιοδοτημένα να τα μοιραστούν μαζί μας στο πλαίσιο των δικών τους πολιτικών απορρήτου και προστασίας δεδομένων ή σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Για πόσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα για αυτόν τον σκοπό;

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα ισχύει η σύμβαση και στη συνέχεια, για όλη τη διάρκεια που προβλέπεται από το νόμο για την άσκηση ενδεχόμενων δικαστικών ενεργειών (εκ του νόμου περιορισμοί).

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας

Τα δεδομένα πλοήγησής σας, που μερικές φορές συνδέονται με τα δεδομένα του λογαριασμού σας, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας. Ζητούνται από εσάς συγκεκριμένες συναινέσεις που σχετίζονται με cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που τοποθετούνται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για παράδειγμα, ορισμένα περιεχόμενα/υπηρεσίες περιορίζονται σε επαγγελματίες υγείας και ως εκ τούτου, η SANOFI πρέπει να επαληθεύσει τα διαπιστευτήριά σας, συμπεριλαμβανομένων μέσω κωδικών πρόσβασης, υποδείξεων κωδικού πρόσβασης, πληροφοριών και ερωτήσεων ασφαλείας, ταυτότητας που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, αριθμού επαγγελματία υγείας, δεδομένα άδειας οδήγησης και δεδομένα διαβατηρίου .

Η συνδρομή σε μια υπηρεσία, όπως η πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής SANOFI περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει συμβατική σχέση.

Επιπλέον, τα δεδομένα περιήγησής σας, τα οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας, θα επαναχρησιμοποιηθούν για Καμπάνιες Επικοινωνίας, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο.

Οργάνωση εκδηλώσεων

Όταν εγγράφεστε ή συμμετέχετε σε εκδήλωση που διοργανώνει η SANOFI, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας επιτρέψουν να λάβετε την πρόσκληση ή τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν την εκδήλωση και να διασφαλίσετε τη σωστή συμμετοχή και παρακολούθηση σε μια τέτοια εκδήλωση

Γενικά, αυτές οι εκδηλώσεις ακολουθούνται από εθελοντικές έρευνες.

Προσωπικά Δεδομένα, σχόλια και ενδιαφέροντα που εκφράζονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή μετά την εκδήλωση μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπούς Επικοινωνιακών Καμπανιών, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τέτοια χρήση.

Σκοπός 11: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να απαντήσει σε αιτήματα που υποβάλλονται από δημόσιες αρχές

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τους ΕΥ μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να ανταποκριθούν σε νόμιμα αιτήματα από διοικητικές ή δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να να συμμορφωθούμε με αιτήματα κλήτευσης, να κάνουμε οποιεσδήποτε απαραίτητες εγγραφές ή άλλες νομικές διαδικασίες. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για τον σκοπό αυτό βασίζεται σε νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τη SANOFI.

Σκοπός 12: Η SANOFI μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς

Η SANOFI μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή για την παροχή των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε πρακτορείο έρευνας αγοράς, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να εγγραφεί ως συμμετέχων.

Η επεξεργασία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της SANOFI, καθώς η έρευνα
Αγοράς επιτρέπει τον προσδιορισμό των γενικών απόψεων των ΕΥ
που σχετίζονται με μια υπηρεσία, προϊόν ή νόσο και επιτρέπει στη SANOFI να συλλέγει αυτές τις απόψεις σε υψηλό επίπεδο, να λαμβάνει συγκεντρωτικά σύνολα δεδομένων
για να προσαρμόσει τη στρατηγική της.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορούν να αποτελούν μέρος μιας λίστας συμμετοχής που η SANOFI μπορεί να στείλει σε συγκεκριμένο πρακτορείο έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το σκοπό αυτής της έρευνας αγοράς. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη συμμετοχή σας σε αυτές τις λίστες (δείτε την ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας»).

Αποδέκτες δεδομένων

Μόνο τα άτομα με επιχειρηματική ανάγκη δικαιολογούνται να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η SANOFI επιβάλλει σε τρίτους επαρκείς συμβάσεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

Αυτοί οι παραλήπτες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Η SANOFI και οι θυγατρικές εταιρείες της
 • Οι συνεργάτες μας (διανομείς, άλλα μέλη της ιατρικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας)
 •  Επιλεγμένοι προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή συμβασιούχοι συνεργάτες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας
 • Νομικές ή διοικητικές αρχές, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας
 • Πιθανοί αποδέκτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε περίπτωση συγχώνευσης, νομικής αναδιάρθρωσης, όπως εξαγορά, κοινοπραξία, εκποίηση, διαχωρισμός κ.λπ.
 • Χορηγοί κληρώσεων, διαγωνισμών ή άλλων παρόμοιων προωθητικών ενεργειών

 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ορισμένους τύπους παραληπτών Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να βρείτε απευθείας στις ενότητες σκοπού.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Η SANOFI είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός με θυγατρικές εταιρείες, συνεργάτες και υπεργολάβους που βρίσκονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται να απαιτείται μεταφορά μέσω SANOFI (πρόσβαση, προβολή, αποθήκευση) των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλες δικαιοδοσίες, τόσο σε εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε χώρες που δεν θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με τη δικαιοδοσία στην οποία είστε. Σε περιπτώσεις όπου η SANOFI απαιτείται να πραγματοποιήσει μια διεθνή μεταφορά Δεδομένων θα εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων κυρίως των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, Πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει).

Από αυτή την άποψη και ιδιαίτερα για διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται για σκοπούς κλινικής δοκιμής ή φαρμακοεπαγρύπνησης, η SANOFI

έχει εφαρμόσει και θα εφαρμόσει τους «Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες» που έχουν επικυρωθεί από τις Αρχές για την προστασία δεδομένων στην ΕΕ. Για άλλους σκοπούς, η SANOFI εφαρμόζει εσωτερικές συμφωνίες μεταξύ των θυγατρικών της SANOFI για την κάλυψη αυτών των μεταβιβάσεων.

 

Είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η συλλογή αυτών των δεδομένων;

Η SANOFI πρέπει να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να εκπληρώσει τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Η συλλογή ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας σε εσάς ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές

 

Επακόλουθη επεξεργασία

Δεν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από αυτούς που δηλώνονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ωστόσο, εάν καταστεί απαραίτητη η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους τα Δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά, θα το πράξουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Μέτρα ασφαλείας

Η SANOFI έχει εφαρμόσει διάφορες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες και μέτρα για να να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας έναντι πρόσβασης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και γνωστοποίησης. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη το τρέχον στάδιο ανάπτυξης, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τον κίνδυνο ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε διακομιστές που διαθέτουν διάφορους τύπους τεχνικών και φυσικών ελέγχων πρόσβασης, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εάν χρειάζεται, κρυπτογράφηση. Μπορούμε επίσης να συγκεντρώσουμε, να ψευδωνυμοποιήσουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι δεν κοινοποιούνται προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία σε τρίτα μέρη.

 

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη περιορισμών που ενδέχεται να ισχύουν από εξαιρέσεις ή νομικές διατάξεις, να δικαιούστε:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας, κατόπιν απλού αιτήματος. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων, εκτός εάν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε εσάς áπευθείας, όπως στον προσωπικό σας λογαριασμό·
 • Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων σας όταν ανακριβή, ελλιπή ή παρωχημένα
 • Δικαίωμα εξασφάλισης της διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)·
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των Δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στα Προσωπικά Δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας·
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, όπου τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν με βάση τα έννομα συμφέροντα της SANOFI, οπότε θα πρέπει να αιτιολογήσετε το αίτημά σας εξηγώντας τη συγκεκριμένη κατάστασή σας·
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, όπου απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε ορισμένα από τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει, να μεταδοθούν σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή μορφή

Αν και σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας με προσωπικές πληροφορίες.

Αν και σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκ των προτέρων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Η SANOFI σας ενθαρρύνει να υποβάλετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή την εφαρμογή της. Οι ερωτήσεις ή τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας στη διεύθυνση: https://www.sanofi.com/en/data-protection-contact.