Ογκολογία

Ογκολογία

Αναγνωρίζουμε ότι το φορτίο της νόσου για τους ανθρώπους με καρκίνο είναι τεράστιο τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Οι ιστορίες τους, μας εμπνέουν στην αποστολή μας να αναπτύσσουμε νέες θεραπευτικές επιλογές, να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτές, αλλά και να συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους ασθενών ώστε να μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών τους.

Συνεχίζουμε το έργο μας, βασιζόμενοι πάνω σε μία πλούσια κληρονομιά, στον τομέα της ογκολογίας. Στηριζόμενοι στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο μας και στη δέσμευσή μας για την προώθηση της ανάπτυξης τροποποιητικών θεραπειών, στοχεύουμε στη βελτίωση των αποτελεσμάτων με θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων που ζουν με πολλούς διαφορετικούς τύπου καρκίνου. Η στρατηγική μας στην ογκολογία, εστιάζει σε υψηλής ποιότητας θεραπευτικές λύσεις για τους συμπαγείς όγκους και τις αιματολογικές κακοήθειες. Οι ελπιδοφόρες αυτές θεραπείες, πιστεύουμε ότι έχουν την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η νόσος.

Εκεί όπου η επιστήμη συναντά την αποφασιστικότητα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ εκτιμά επίσης ότι υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές μορφές καρκίνου στις οποίες εμπλέκονται πολυάριθμα μονοπάτια και γενετικές μεταλλάξεις(1). Φιλοδοξία της Sanofi είναι να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στους ασθενείς με καρκίνο, μέσω της ανακάλυψης και της ανάπτυξης φαρμάκων που στηρίζονται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και καινοτόμες τεχνολογίες.

Η γραμμή παραγωγής ερευνητικών ογκολογικών φαρμάκων της Sanofi περιλαμβάνει δώδεκα μόρια σε κλινικές μελέτες όλων των φάσεων. Η στρατηγική της επικεντρώνεται σε πολλά θεραπευτικά πεδία του καρκίνου δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών μορίων, με την έρευνα να στηρίζεται σε δύο προσεγγίσεις: την ανοσο-ογκολογία και τη μοριακή ογκολογία.

Στην ανοσο-ογκολογία, η ερευνητική δραστηριότητα της Sanofi επικεντρώνεται στους υποκείμενους μηχανισμούς της ανθεκτικότητας στις ανοσοθεραπείες, οι οποίες χρησιμοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι του καρκίνου, αλλά συχνά οι καρκινικοί όγκοι κατορθώνουν να μη γίνονται αντιληπτοί από τους αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος. Η Sanofi επιδιώκει να εμποδίσει την ικανότητα του καρκίνου να κρύβεται από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και να επιτρέψει στο ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.

Η ερευνητική δραστηριότητα της Sanofi στο πεδίο της μοριακής ογκολογίας περιλαμβάνει στοχευμένες θεραπείες που εστιάζουν στην αξιοποίηση των γενετικών αλλαγών που εντοπίζονται στα καρκινικά κύτταρα -αλλά όχι στα φυσιολογικά κύτταρα- και θεραπείες που μεταφέρουν τα αντικαρκινικά φάρμακα στο εσωτερικό των όγκων, ελαχιστοποιώντας τη συστηματική έκθεση και προστατεύοντας τους φυσιολογικούς ιστούς.

Η Sanofi έχει ξεκινήσει τις δοκιμές με ποικίλους συνδυασμούς φαρμάκων αξιοποιώντας διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, προκειμένου να ανακαλύψει διαφοροποιημένα μόρια που αντιμετωπίζουν στόχους στην ανοσο-ογκολογία και τη μοριακή ογκολογία. Επειδή τα καρκινικά κύτταρα συχνά μεταλλάσσονται, η ταυτόχρονη θεραπεία με πολλαπλούς θεραπευτικούς παράγοντες αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση τύπων καρκίνου που είναι δύσκολο να εκριζωθούν.

Παραπομπές

1. Cancer. World Health Organization. Published September 12, 2018. Accessed April 2, 2019.

MAT-GR-2300060 - v1.0 - 01/2023